Riktlinjer för Alexa-startskärmen och policyer för godkännande

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 Översikt
2.0 Underhållningsannonser

1.0 Översikt

Allt annonsinnehåll på Alexa-startskärmen måste vara lämpligt för en allmän målgrupp och följa alla lagar, regler och förordningar som gäller för annonsören, annonsinnehållet och landet där annonserna visas. Annonser på Alexa-startskärmen måste följa Amazon Ads befintliga riktlinjer och policyer för godkännande.

2.0 Underhållningsannonser

Underhållningsannonser för innehåll som klassificeringsorgan har godkänt för vuxna målgrupper kan godkännas. Observera dock följande:

 • Innehållet i annonsmaterialet måste vara lämpligt för alla målgrupper.
 • Annonsmaterialet måste innehålla innehållsklassificering (t.ex. TV-14) om det leder direkt till en video.
 • Vi rekommenderar starkt att du inkluderar innehållsklassificering för alla medier kategoriserade för målgrupper i åldern 12/13 år eller äldre.

3.0 Acceptans av annonsinnehåll

3.1 Innehåll för vuxna

Vi förbjuder vuxet, känsligt och kontroversiellt annonsinnehåll. Echo-enheter finns ofta i vardagsrum eller familjerum där barn är närvarande. Alla annonser måste vara lämpliga för alla målgrupper.

Vi förbjuder annonser för filmer eller serier som innehåller pornografi, mjuk pornografi, erotik, vuxendejting, dejting för sex eller annat sexuellt innehåll, serier om eskorttjänster och prostitution samt liknande vuxna teman. Detta gäller även om bilden eller materialet i annonsen för en sådan film eller serie är säker för alla målgrupper.

Produkter med rött band eller med åldersgräns, filmer med NC-17 eller lokala motsvarigheter samt TV-spel med AO (endast vuxna) eller lokala motsvarigheter är förbjudna.

3.2 Alkohol, droger och tobak

Annonsering för program som uppmuntrar, främjar eller förhärligar drickande, rökning, visar överdriven konsumtion av sådana substanser, användning av olagliga droger, missbruk av lagliga droger, som fokuserar på missbruk eller avskräcker från avhållsamhet eller nykterism är förbjuden. Detta inkluderar bilder som fokuserar på användningen av sådana produkter.

3.3 Hat och intolerans

Vi förbjuder alla former av hat och intolerans, samt användning av symboler som associeras med detta. Hotfullt, kränkande eller diskriminerande innehåll eller innehåll som förespråkar eller diskriminerar en skyddad grupp (oavsett om det baseras på etnicitet, färg, nationalitet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning, ålder eller annan liknande kategori)

Vi förbjuder annonsmaterial med symboler förknippade med kontroversiella organisationer, hatgrupper eller politiska rörelser. Till exempel hakkors eller bilder relaterade till organisationer med rasistiska ideologier, som Ku Klux Klan.

3.4 Minderåriga

Innehåll eller skildringar av minderåriga (eller personer som ser ut att vara minderåriga) i farliga, vuxna eller sexuella situationer är förbjudna. Till exempel:

 • Iklädda vuxna eller provocerande kläder
 • Inblandade i vuxna situationer eller olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till: nära eller hanterandes skjutvapen eller andra vapen, nära explosioner, alkoholkonsumtion, drogkonsumtion eller rökning
 • I situationer som kan strida mot etablerad barnsäkerhet (t.ex. barn i fordon utan fastsatta säkerhetsbälten eller barn som cyklar utan hjälm)
 • Utan övervakning av vuxna på platser eller i situationer där de inte säkert kan ta hand om sig själva (t.ex. simbassänger, trafikerade vägar eller runt farlig utrustning)

3.5 Politik

 • Vi förbjuder politisk annonsering som kampanjer för eller mot en politiker, ett politiskt parti eller annonser relaterade till valkampanjer. Innehåll relaterat till politiska frågor i offentlig debatt är också förbjudet.
 • Vi förbjuder annonsinnehåll om eller relaterat till känsliga händelser som naturkatastrofer, katastrofer orsakade av människor, masstrauma eller offentliga personers död.
 • Påhittade serier om politik är tillåtna.
 • Icke-fiktiva serier om politik i allmänhet, historia och statsvetenskap samt aktuella eller historiska politiska observationer som är objektiva, akademiska eller bejakar flera perspektiv är tillåtna.

3.6 Religion

 • Vi förbjuder annonsinnehåll som främjar, förespråkar, förnedrar eller nedvärderar en religion.
 • Program som handlar om mer än en religion, eller religion och andlighet i allmänhet, är tillåtna.
 • Påhittade serier med religiösa teman, eller som hänvisar till religion, är tillåtna.

3.7 Sexuell läggning (HBTQ+)

Vi förbjuder följande:

 • Titlar som hävdar att sexuell identitet är en mental eller psykologisk störning.
 • Titlar som främjar botemedel, omvändelse eller behandling av sexualitet.
 • Titlar som uppmuntrar hat eller intolerans mot medlemmar i HBTQ+-communityn.

3.8 Viktminskning

 • Annonser för allmän hälsa och välbefinnande är tillåtna.
 • Annonser för serier som främst handlar om viktminskning är förbjudna.

3.9 Annat olämpligt innehåll

Vi förbjuder vuxet, känsligt och kontroversiellt innehåll.

3.10 Naken hud och nakenhet; provocerande poser

Echo-enheter finns ofta i vardagsrum eller familjerum där barn är närvarande. Därför måste alla annonser vara säkra för alla målgrupper.

Annonser får inte visa helt synliga intima kroppsdelar som könsorgan, kvinnliga bröst och/eller bakdelar.

Annonser får inte innehålla sexuellt provocerande bilder och referenser, inklusive, men inte begränsat till följande:

 • Människor i poser som efterliknar en sexuell position eller anspelar på sexuell aktivitet oavsett om de är påklädda eller avklädda.
 • Sexuellt suggestiva poser, som särade ben eller accentuering av höften tillsammans med kärleksfulla eller sexuellt passionerade ansiktsuttryck.
 • Poser som händer på höfterna, gripande av hår i kombination med ett sexuellt suggestivt ansiktsuttryck.
 • Att på ett sexuellt sätt uppmärksamma kroppsdelar, t.ex. bröst eller bakdelar, på ett otillbörligt sätt (t.ex. genom att blotta brösten eller genom att fokusera alltför mycket på urringningen).
 • Ansikts- eller kroppsuttryck som tyder på orgasm.
 • Suggestiv avklädning, som att dra ned axelbandet på en behå eller dra ned trosor.
 • Modeller i erotiska underkläder som nylonstrumpor, strumpeband eller med tillbehör som piskor och kedjor.
 • Sexuell anspelning i text eller bild.

3.11 Våld, blod, blodsutgjutelse och annat skrämmande innehåll

Mindre spår av blod som hör till sammanhanget och utan ytterligare inslag av våld eller blodsutgjutelse (som lemlästning) är tillåtna.

Vi förbjuder annonser som innehåller följande:

 • Överdrivet skrämmande bilder, våld, brutalitet eller blodsutgjutelse, till exempel scener av tortyr, stympning eller lemlästning, grafiska skildringar av kadaver eller karaktärer som har öppna sår, överdriven blödning eller som attackeras med vapen.
 • Uppenbara hänvisningar till, eller bilder som antyder eller visar, våldtäkt och sexuella övergrepp.

3.12 Vapen

Avbildningar av realistiska skjutvapen är tillåtna under förutsättning att de inte visas på något av följande sätt:

 • Riktas direkt mot en karaktär på ett hotfullt sätt
 • Siktar på en annan person genom ett kikarsikte eller annat sikte
 • Riktas mot kunden
 • Visas när de används eller nyligen har använts (till exempel kulor som synbart lämnar vapnet, rök eller andra rester som visas runt mynningen)
 • Hanteras av minderårig

Vi tillåter icke-våldsamma skildringar av orealistiska skjutvapen eller fantasivapen, till exempel fantasy-/sci-fi-skjutvapen som strålvapen och faspistoler.

4.0 Godkännande av annonstext

4.1 Versaler

 • Slumpmässiga versaler får aldrig användas i rubriken eller i den kortfattade informationen.
 • På engelska tillåts användning av ”title case” endast vid hänvisningar till serien eller till egennamn. Detta gäller både för rubriken och den kortfattade informationen.
 • Annonstexter med stora bokstäver får endast användas i rubriken för kortfattad information om det gäller en akronym (t.ex. USA) eller i förekommande fall för serietiteln (t.ex. The Secret of NIMH).

4.2 Påståenden

Påståenden i bilden (t.ex. ”inkluderar bonusfunktioner” eller ”extended cut”) måste motsvara meddelandet eller beskrivningen.

4.3 Grammatik och skiljetecken

Annonser måste vara grammatiskt korrekta och får inte använda utropstecken i produktrubriken, såvida det inte är en del av titelns grafiska skildring.

4.4 Språk

Videor måste vara på huvudspråket på den plats där annonserna visas.

4.5 Läsbarhet

Seriens titel måste alltid vara läsbar.

4.6 Personanpassad annonstext

Vi förbjuder annonstexter som använder personligt språk (som ”du/din”) om det kan missförstås av en kund, som kanske tror att annonsen riktar sig direkt till honom/henne.

4.7 Svordomar och fult språk

Fult, vulgärt eller obscent språk eller språk som innehåller svordomar, inklusive censurerade svordomar (som s@#t eller WTF), grafiskt eller oanständigt språk, tvetydigheter eller skatologiska referenser.

4.8 Känslomässiga eller deprimerande annonstexter

Känslomässiga eller deprimerande annonstexter är förbjudna.