Fallstudie

Huggies använde Amazons annonsfunktioner för trattmarknadsföring i syfte att öka och mäta holistisk varumärkespåverkan

Huggies produkter

Huggies är ett av de tre populäraste varumärkena i kategorin babyblöjor och ett av de tre populäraste blöjmärkena bland konsumenter i Indien.1 För att vända en nedåtgående trend i andelen nya kunder samarbetade varumärket med Amazon Ads-teamet och tog fram en robust trattmarknadsföringsstrategi.

Kampanjen kördes på Amazon DSP under 12 veckor, mellan september och december 2021, och levererade 90 miljoner visningar med en räckvidd på 25 miljoner visningar. Kampanjens grad av videofullbordande på 80 % låg i nivå med kategorins riktmärken, medan kostnaden per videofullbordande var 20 % bättre än kategorins riktmärken. För statiska annonsmaterial var klickfrekvensen 0,43 %, vilket låg i nivå med kategorins riktmärken. Varumärket fick även 2,65 % fler varumärkesrelaterade sökningar efter ”Huggies”.2

”Amazon har varit ett stort stöd när vi bygger vårt varumärke. För oss har det alltid handlat om att skapa planer som hjälper oss att driva hållbar tillväxt för våra varumärken och möjliggör aktivering av alla marknadsföringstrattens delar på Amazon. Vi har uppnått fantastiska resultat med dessa samarbeten och initiativ. Vi ser fram emot att fortsätta stärka relationen med Amazon.”

– Saakshi Verma Menon, marknadschef, Indien, Kimberly-Clark

Titta på videon nedan och se hur Huggies förbättrade sina riktmärken för kampanjen:

1 Basis Penetration-data av Kantars panel för hushåll med nyfödda (Indien), 2021
2 Data som tillhandahållits av annonsör, Indien, 2021