Kategoriinsikter: Efterfrågan på trådlös teknik fortsatt stark

Av: Francesco Maria Pio Rugna, Analytics och Media Manager samt Ashton Brown, Technical Writer

Varje år analyserar Amazons forskare trender för kundshopping på kategorinivå, för att upptäcka användbara insikter som annonsörer kan använda, för att informera sina marknadsföringsstrategier.

Artikelns höjdpunkter:

Under det senaste året har människor kommit att förlita sig mer på teknik än tidigare år. Vi ser bevis på detta fortsatta intresse för teknik på Amazon.it (Italien). Om vi tittar på insikterna ser vi att kunder uppvisar tre beteenden, som vi utforskar mer detaljerat i den här artikeln:

  • Kunderna begränsar sina köp till de ledande märkena av trådlösa telefoner.
  • 48 % av de kunder som köper trådlösa telefoner köper även produkter i andra kategorier på Amazon.it
  • 12–15 % av nya kunder i kategorin Trådlösa telefoner introduceras under november och december

I den här artikeln utforskar vi kunders köpbeteenden inom kategorin Trådlösa telefoner. För att göra det analyserade vi kunders köpbeteenden från september 2020 till augusti 2021 inom vertikalen Trådlöst på Amazon.it. Vi utgick från kategorin Trådlösa telefoner och analyserade tillväxttakten från år till år inom denna kategori, samt hur trådlösa telefoner står sig mot jämförbara kategorier (trådlösa tillbehör, bärbara enheter, trådlös Bluetooth och bilelektronik).

1. Trådlösa telefoner förblir kategorin med högst kundefterfrågan, medan försäljningen i jämförbara kategorier ökade från år till år

När denna analys genomfördes var trådlösa telefoner den ledande kategorin inom vertikalen Trådlöst vad gäller försäljningen. Trots att försäljningen av trådlösa telefoner förblir hög har dock vissa andra kategorier påskyndat sin tillväxt. En kategori som har upplevt en snabbare försäljningstillväxt är till exempel kategorin Bärbar teknik , som hade den högsta försäljningstillväxten inom den trådlösa vertikalen.

Resultatet för kategorin för bärbar teknik från september 2020 till augusti 2021 på Amazon.it

#1

Rankning av försäljningen för trådlösa kategorier

#6

Rankning efter försäljningstillväxt inom kategorierna för trådlöst

30–40 %

Långsammare försäljningstillväxt än andra kategorier inom den trådlösa vertikalen

2. Ledande varumärken blir mer attraktiva för kunder

När man tänker på varumärkeskännedom är det viktigt att förstå hur de ledande varumärkena (baserat på försäljningsintäkter från år till år) står sig mot de övriga varumärkena. Under den analyserade perioden tog de ledande varumärkena för trådlösa telefoner försäljningsandelar från andra varumärken där de spenderar tid.

3,48 % av kunderna i Trådlösa telefoner köpte även produkter i andra kategorier på Amazon.it

Kunder som köper i den trådlösa kategorin köper även mycket i andra kategorier på Amazon.it. Ungefär 48 % av de kunder som är nya i kategorin Trådlösa telefoner köper produkter i andra kategorier på Amazon.it (i och utanför kategorin Trådlöst) innan de köper trådlösa telefoner. Genomsnittet för dessa inköp mellan kategorier är 70 %, vilket kan innebära att marknaden Amazon.it fortfarande befinner sig i en mognadsfas.

Procentandelen av kunder som är nya i kategorin och som har gjort ett inköp i andra kategorier på Amazon.it innan de kom till kategorin Trådlösa telefoner

48 %

4. Kunder inom kategorin för bärbar teknik tenderar att introduceras under Black Friday/Cyber Monday

Vår analys visar att mellan 12–15 % av kunderna som köper trådlösa telefoner introduceras i kategorin (gör sitt första köp för kalenderåret) i november och december, vilket i genomsnitt är ungefär dubbelt så mycket som någon annan tid under året. Eftersom kategorin är säsongskänslig bör annonsörer överväga att skapa annonskampanjer som etablerar varumärkeskännedom under lågsäsongen, vilket kan hjälpa till att skapa ett bättre resultat under högsäsongen.

Annonsörer kan utöka sin kundräckvidd och öka varumärkeskännedom genom att köra kampanjer som alltid är på. Detta hjälper kunder att hitta de produkter de behöver.

Procentandelen kunder som introduceras i kategorin Trådlösa telefoner under november och december

12–15 %