Wearables är den snabbast växande trådlösa kategorin på Amazon.it

Av: Gregorio Nastasi, Kompanjonanalytiker och media-manager, och Ashton Brown, teknisk författare

Varje år analyserar Amazons forskare trender för kundshopping på kategorinivå, för att upptäcka användbara insikter som annonsörer kan använda, för att informera sina marknadsföringsstrategier.

Artikelns höjdpunkter:

I den här artikeln analyserar vi kunders köpbeteenden från september 2020 till augusti 2021 inom det trådlösa vertikalt på Amazon.it. Genom att använda kategorin Wearables som baslinje (Wearables inkluderar smartklockor, fitness-trackers och andra bärbara tillbehör) analyserade vi den årliga tillväxttakten inom kategorin, för att förstå hur Wearables kan jämföras med jämlika kategorier (trådlösa telefoner, trådlösa tillbehör, trådlös bluetooth och bilelektronik).

Wearables är den snabbast växande trådlösa kategorin på Amazon.it

Under tiden för vår analys hade Wearables-kategorin den högsta försäljningstillväxten årligen inom det trådlösa vertikalt. Även om Wearables är en nyare kategori och har mindre total årlig försäljning än de mer etablerade kategorityperna såsom trådlösa telefoner och tillbehör, upplever Wearables 80–90 % snabbare försäljningstillväxt än andra trådlösa kategorier.

Wearables kategoriresultat från september 2020 till augusti 2021 på Amazon.it

#3

Försäljningsrang bland trådlösa kategorier

#1

Rang utefter försäljningstillväxt bland trådlösa kategorier

80–90 %

Snabbare försäljningstillväxt än andra kategorier inom det trådlösa vertikalt

50 % av Wearables kunder köper också produkter från andra kategorier på Amazon.it

Kunder som handlar i Wearables-kategorin uppvisar hög köpöverlappning i andra kategorier på Amazon.it. Uppskattningsvis 50 % av nya kunder av Wearables köper också produkter i andra kategorier.

Wearables kunder tenderar att komma in i kategorin under Black Friday/Cyber Monday

Vår analys visar att mellan 17 % och 20 % av kunderna som köper trådlösa telefoner går in i kategorin (gör sitt första köp för kalenderåret) i november och december, vilket i genomsnitt är ungefär 4 gånger högre än för någon annan punkt under året. Eftersom hög säsongsvariation är ett kännetecken för kategorin, bör annonsörer försöka skapa annonskampanjer som skapar varumärkeskännedom, när det inte är högsäsong. Något som kan skapa ett starkare resultat under föräljningens högsäsong.

Procentandel av kunder som går in i Wearables-kategorin i november och december

17–20 %