Fyra rekommendationer som bidrar till att få ditt varumärke att växa på Amazon.ca

Av: Shri Murthy, Senior Media and Analytics Manager, och Ashton Brown, Technical Writer

I denna studie 2020-2021 av över 2 600 varumärken inom kategorin Hem på Amazon.ca (Kanada) jämför vi annonsstrategier för toppresterande annonsörer och lägre presterande annonsörer. Vi använder sedan den här jämförelsen för att härleda användbara insikter som annonsörer kan använda för att förbättra tillväxten av varumärkessökningar och antalet informationssidvisningar från år till år.

Artikelns höjdpunkter:

I denna studie analyserade vi över 2 600 varumärken inom kategorin Hem på Amazon.ca (Kanada) mellan augusti 2020 och juli 2021. Kategorin Hem omfattar varumärken som säljer produkter som dammsugare, luftrenare och sängkläder. För att utföra vår analys grupperade vi varumärken inom kategorin Hem i fyra kluster, där kluster ett var det mest framgångsrika och kluster fyra de minst framgångsrika när det gäller tillväxttakten för varumärkessökningar och antalet informationssidvisningar (DPVGR) från år till år.

Vår analys visar att toppresterande annonsörer inom kategorin Hem (Kluster ett) fick 1,5 gånger fler varumärkessökningar och 1,4 gånger fler informationssidvisningar än lägre presterande annonsörer (kluster fyra).

Toppresterande

1,5 gånger

fler varumärkessökningar

1,4 gånger

fler informationssidvisningar

För att ge annonsörer användbara insikter använde vi maskininlärning för att analysera över 40 annonserings- och medieattribut som bidrar till varumärkessökningar och informationssidvisningar. Vi identifierade sedan vilka attribut som har störst positiv inverkan på tillväxttakten från år till år för varumärkessökningar och informationssidvisningar.

Den här artikeln innehåller insikter/bästa praxis om de viktigaste attributen eller strategierna genom att kvantifiera i vilken grad de toppresterande annonsörerna inom kategorin Hem (Kluster ett) och lägre presterande annonsörer inom kategorin Hem (Kluster fyra) har använt varje nyckelattribut eller strategi.

Mer information om hur vi utförde denna studie finns i avsnittet Metodik i slutet av den här artikeln.

Toppresterande annonsörer utnyttjade den ekonomiska effekten av lägre annonseringskostnader under det första halvåret, samtidigt som de stod för 49 % av den totala försäljningen på Amazon.ca under det första halvåret

Vi inleder vår analys med en jämförelse av annonsstrategier från toppresterande annonsörer och lägre presterande annonsörer inom kategorin Hem under det första (1 januari–30 juni) och andra halvåret (1 juli–31 december). Vår analys påträffar två anmärkningsvärda händelser i statistiken:

 • Den genomsnittliga kostnaden per visning är 7 % lägre under det första jämfört med det andra halvåret.
 • 49 % av den totala försäljningen sker under det första halvåret

Den lägre kostnaden per visning under det första halvåret är betydande när man tar i beaktande att toppresterande annonsörer inom kategorin Hem fick 50 % av det totala antalet visningar under det första halvåret, medan lägre presterande annonsörer inom kategorin Hem endast fick 19 % av det totala visningar under samma tidsperiod.

Procentandel visningar som levererats under det första halvåret

50 %

Toppresterande

19 %

Lågpresterande

Saker att tänka på när du allokerar annonsbudgeten

För att förbättra räckvidden och intresset rekommenderar vi att annonsörer fokuserar på budgetallokering och högtider. Annonsörer bör främst försöka att balansera sina annonsutgifter över det första och andra halvåret och överallokera annonsutgifter för högtider under det första halvåret, till exempel Mors dag. Överallokering under det första halvåret gör det möjligt för annonsörer att dra nytta av de 7 % lägre visningskostnaderna. Med detta sagt anser vi också att balanserade annonsutgifter (mellan det första och andra halvåret) är viktigt, eftersom kunderna köper produkter inom kategorin Hem under hela året på Amazon.

Toppresterande annonsörer inom kategorin Hem utnyttjade Sponsored Products året runt

Under den observerade perioden använde de toppresterande annonsörerna inom kategorin Hem Sponsored Products under alla 52 veckor, medan lägre presterande annonsörer inom kategorin Hem endast använde Sponsored Products i 14 veckor.

Antal veckor med ständigt aktiv Sponsored Products

52

Toppresterande

14

Lågpresterande

Saker att tänka på när du använder ständigt aktiva kampanjer för Sponsored Products

Annonsörer kan överväga ständigt aktiva kampanjer för Sponsored Products under hela året och kan även fokusera på följande områden för att optimera kampanjerna:

 • Nyckelordstäckning: Försök att välja nyckelord som är nära relaterade till produktposterna. Kom ihåg att experimentera med nya nyckelord för att se vilka som ger resultat och vilka som inte gör det.
 • ASIN (unikt serienummer): Bibehåll en tillräckligt lång supportperiod och ändra inte marknadsförda ASIN:er för ofta, till exempel dagligen eller veckovis, för att bidra till upptäckter och relevans.
 • Identifiera bästa praxis innan perioder med hög efterfrågan: Genom att experimentera under mindre intensiva perioder kan annonsörer hitta bästa praxis för att hjälpa kampanjer att prestera bättre under perioder med hög efterfrågan.

43 % av de toppresterande annonsörerna inom kategorin Hem har använt Sponsored Display

Vår analys visar att 43 % av de toppresterande annonsörerna inom kategorin Hem på Amazon.ca använde sig av Sponsored Display, medan endast 1 % av de lägre presterande annonsörerna inom kategorin Hem gjorde det. Antalet är betydande eftersom Sponsored Display-annonser gör det möjligt för varumärken att öka sin räckvidd och kännedom, vilket båda kan förbättra antalet informationssidvisningar och varumärkessökningar.

Procentandel av varumärken inom kategorin Hem som använde Sponsored Display som annonsstrategi

43 %

Toppresterande

1 %

Lågpresterande

Saker att tänka på när du aktiverar Sponsored Display

 • Använd Amazons automatiserade plattform (DSP): Om du använder en Amazon DSP-kampanj för att nå nya målgrupper med programmatisk visning kan annonsörerna utöka räckvidden till specifika produktinformationssidor på Amazon med hjälp av Sponsored Display.
 • Spendera effektivt: När produkter är slut i lager eller inte längre är aktuellt erbjudande stoppas annonsvisningen automatiskt för att förhindra slöseri av budgeten. Det här gör det möjligt för annonsörer att styra hur mycket de spenderar genom att ställa in budgetar och bud per klick (utan några minimikrav).
 • Förstärk detaljhandelserbjudanden för större effekt: Under det första halvårets högtider, till exempel Mors dag, kan du använda Sponsored Display-kampanjer för att överlappa med Amazons erbjudanden så att kunderna inte missar viktiga kampanjer.

Toppresterande annonsörer inom kategorin Hem har 2,5 gånger fler kundrecensioner per unikt ASIN eller serienummer

Sedan vi började undersöka sätt att hjälpa annonsörer att förbättra sina resultat i Amazons butik har vi funnit att effekterna av kundrecensioner ofta förbises av annonsörerna. I vår analys av annonsörer inom kategorin Hem på Amazon.ca fann vi att toppresterande annonsörer hade en median på fem recensioner per unikt ASIN eller serienummer, medan lägre presterande annonsörer hade en median på två recensioner.

Saker att tänka på när du vill förbättra eller öka antalet kundrecensioner

För att förbättra kundernas förtroende rekommenderar vi att annonsörerna strävar efter minst fem kundrecensioner per unikt ASIN eller serienummer. För mer information om hur du ökar antalet och förbättrar kundrecensionerna bör annonsörer inom kategorin Hemmet överväga följande:

 • Om du är försäljare: Använd Amazon Vine-programmet. Amazon Vine uppmuntrar Amazons mest betrodda recensenter att publicera åsikter om nya, eller kommande, artiklar för att hjälpa andra kunder att fatta välgrundade köpbeslut.
 • Om du är en säljare: Använd Amazon Brand Registry. Genom att registrera dig för Amazon Brand Registry låser du upp en uppsättning verktyg som är utformade för att hjälpa dig bygga och skydda ditt varumärke och skapa en bättre upplevelse för kunderna.

Slutsats

Av det som framgår av vår analys identifierade vi tillsammans med vår övervakade maskininlärningsmodell fyra viktiga taktiker som annonsörer kan använda sig av för att utöka sina varumärkessökningar och antalet informationssidvisningar: (1) balansera annonsutgifterna 50:50 mellan det första och andra halvåret; (2) använd Sponsored Products året runt, (3) använd Sponsored Display; (4) öka antalet kundrecensioner till minst fem per unikt ASIN eller serienummer.

Metodik

Vi använde först en övervakad modell för att identifiera en lista med attribut som bidrar till att förbättra den sammansatta poängen bland över 40 medie- och detaljhandelsattribut. Specifikt följde vi en process i fem steg för att skapa en uppsättning nyckeltal för framgång, till exempel varumärkessökningar och informationssidvisningar. Vi identifierade sedan de bästa annonserings- och detaljhandelsstrategierna för att öka nyckeltalen för framgång med hjälp av maskininlärningsalgoritmer.

 • Välj varumärken: Över 2 600 varumärken inom kategorin Hem mellan augusti 2020 och juli 2021.
 • Skapa nyckeltal: Beräknade baserat på tillväxt från år till år för varumärkessökningar och informationssidvisningar.
 • Identifiera effektiva annons- eller detaljhandelsåtgärder: Identifierade toppåtgärder som bidrar till att öka den sammansatta poängen (åtgärder som leder till högre tillväxt för varumärkessökningar och antalet informationssidvisningar från år till år). Bland åtgärderna kan nämnas kundrecensioner, annonsprodukter (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV m.fl.), annonsstrategier (negativa nyckelord, ständigt aktiv, målgruppssegment m.fl.) och många fler.
 • Gruppera varumärken: Varumärken grupperade efter sammansatt poäng (varumärkessökningar och DPVGR) i fyra kluster rankade från de som presterar bäst till lägst.
 • Jämför varumärkesgrupper: Identifierade vilka strategier som toppresterande varumärken (Kluster ett) använder för att öka tillväxten från år till år av varumärkessökningar och antalet informationssidvisningar, jämfört med strategier som lägre presterande varumärken (Kluster fyra) använder eller inte använder.