Vilka tillväxttaktiker ger resultat för Kids Fashion-annonsörer på Amazon?

Av: Vivian Qin, Senior Analytics and Media Manager, och Ashton Brown, teknisk författare

I denna 2019-2020 studie av över 1200 varumärken i kategorin Kids Fashion i Amazons butik jämför vi annonsstrategier för topp- och lågpresterande annonsörer. Vi använder sedan den här jämförelsen för att härleda användbara insikter som annonsörer kan använda för att förbättra kundens tillväxttakt för nya varumärken, försäljningstillväxttakt och detaljsidvy Tillväxttakt år över år.

Artikelns höjdpunkter:

I denna studie analyserade vi över 1200 varumärken i kategorin Kids Fashion mellan januari 2019 och december 2020. Kategorin Kids Fashion omfattar varumärken som säljer barnkläder, skor och ryggsäckar (exklusive bebisrelaterade artiklar). För att utföra vår analys grupperade vi Kids Fashion varumärken i fem kluster, där kluster 1 är den mest framgångsrika när det gäller tillväxten för nya kunder (NTBGR), försäljning och visningar av produktsidor (DPVGR) från år till år och kluster 5 är minst framgångsrikt.

Vår analys visar att toppresterande Kids Fashion-annonsörer (kluster 1) hade 2,6 gånger högre tillväxttakt för nya kunder för varumärket, 2,4 gånger högre försäljningstillväxt och 3,0 gånger högre tillväxt för visningar av produktsidor, jämfört med lågpresterande annonsörer (kluster 5).

Toppresterande

2,6 gånger

Högre NTBGR

2,4 gånger

Högre försäljningstillväxt

3,0 gånger

Högre DPVGR

För att ge annonsörer användbara insikter använde vi maskininlärning för att analysera över 40 annonsattribut som bidrar mer eller mindre till DPVGR/försäljning/NTBgr. Därefter identifierade vi vilka attribut som har störst positiva effekter på DPVGR/försäljning/NTBGR tillväxttakten för DPVGR/försäljning/NTBgr. Den här artikeln innehåller insikter/bästa praxis om de viktigaste attributen eller strategierna genom att kvantifiera i vilken grad toppresterande Kids Fashion-annonsörer (kluster 1) och lågpresterande Kids Fashion-annonsörer (kluster 5) har använt varje nyckelattribut eller strategi.

Mer information om hur vi utförde denna studie finns i avsnittet Metodik i slutet av den här artikeln.

Toppresterande Kids Fashion-annonsörer körde kampanjer nästan 3 gånger längre än andra annonsörer

Under den observerade perioden genomförde topppresterande Kids Fashion-annonsörer annonskampanjer under i genomsnitt 11 av de 12 tillgängliga säsongsveckorna (från mitten av juni till mitten av september, medan lågpresterande Kids Fashion-annonsörer bara körde annonskampanjer i genomsnitt 4 veckor.

Genomsnittligt antal veckor som annonserats under tillbaka-till-skolan-säsongen

11

Toppresterande

4

Lågpresterande

Kunskaper och bästa praxis vid annonsering under tillbaka-till-skolan-säsongen

  • Inför: Marknadsför varumärken före tillbaka-till-skolan-säsongen.
  • Marknadsför: När föräldrar handlar aktivt ser de vanligtvis 6-9 produktdetaljsidor. Använd en kombination av annonsprodukter för att hjälpa till att öka kännedomen om din produkt och ditt varumärke.
  • Återengagera: Återengagera sig med målgrupper i stor skala. Kunder fortsätter ofta att vara engagerade efter viktiga shoppingögonblick, så annonsörer kan överväga reklam strax efter tillbaka-till-skolan-säsongen för att stanna kvar i kundernas medvetande.

Toppresterande Kids Fashion-annonsörer levererar visningar och diversifierar annonser för minst två annonsprodukter

Toppresterande Kids Fashion-annonsörer når kunder i genomsnitt via minst 2+annonsprodukter, medan lågpresterande Kids Fashion-annonsörer enbart förlitar sig på en enda annonsprodukt. Med kundnärvaro och shoppingpreferenser uppdelade på olika enheter (kanaler) kan annonsörer öka medvetenheten och övervägande genom att använda en flerkanalsstrategi. Det betyder att varumärken kan annonsera flera produkter och enheter.

Genomsnittligt antal annonsprodukter som används per kampanj

2+

Toppresterande

1

Lågpresterande

Varför använda Sponsored Display?

Slutsats

Som framgår av vår analys identifierade vi i kombination med vår övervakade maskininlärningsmodell två viktiga taktiker som annonsörer kan använda för att öka sin tillväxttakt för nya kunder, försäljningstillväxt och visningar av informationssidor från år till år: (1) annonsering under tillbaka-till-skolan-säsongen, (2) diversifiera annonsutgifterna till minst två annonsprodukter.

Metodik

Vi använde först en övervakad modell för att identifiera en lista med attribut som hjälper till att förbättra den sammanlagda poängen hos över 40 medie- och butiksattribut. Specifikt följde vi en femstegsprocess för att skapa en uppsättning framgångsstatistik inklusive: Årlig tillväxttakt för Display-produktvisningar (DPVGR), försäljning och nya varumärkeskunder (NTBGR) och identifierade sedan de bästa annonserings- och butiksstrategierna för att hjälpa till att förbättra nyckeltalsresultaten med maskininlärningsalgoritmer.

  • Välj varumärken: Över 1 200 varumärken i kategorin Kids Fashion mellan januari 2019 och december 2020.
  • Skapa framgångsmått: beräknat baserat på årlig tillväxttakt för nya kunder och visningar av produktsidor.
  • Identifiera effektiva annons- eller detaljhandelsåtgärder: identifierade toppåtgärder för att hjälpa till att öka det sammanlagda antalet poäng (åtgärder som leder till högre tillväxt år från år för nya kunder och visningar av produktsidor). Bland åtgärderna kan nämnas kundrecensioner, annonsprodukter (Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV m.fl.), annonsstrategier (negativa nyckelord, ständigt aktiv, målgruppssegment m.fl.) och många fler.
  • Gruppvarumärken: varumärken grupperade efter sammanlagda poäng (DPVGR, försäljning och NTBGR) i fem kluster rankade från högsta prestation till lägsta.
  • Jämför varumärkesgrupper: identifierade vilka strategier som toppresterande varumärken (kluster 1) använder för att öka den årliga tillväxten av nya varumärkeskunder och detaljsidvisningar, jämfört med strategier som lågpresterande varumärken (kluster 5) använder eller inte använder.