Vilken taktik använder toppresterande annonsörer för att växa på Amazon.it?

Av: Gregorio Nastasi, chef för media och analys samt Ashton Brown, teknisk författare

I denna studie från 2019–2020 av över 561 varumärken i kategorin Skönhet på Amazon.it (Italien), jämför vi annonsstrategier för topp- och lågpresterande annonsörer. Vi använder sedan den här jämförelsen för att härleda användbara insikter som annonsörer kan använda för att förbättra tillväxttakten för informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar från år till år.

Artikelns höjdpunkter:

I denna studie analyserade vi 561 varumärken i kategorin Skönhet på Amazon.it (Italien) mellan januari 2019 och december 2020. För att utföra vår analys grupperade vi varumärken för Skönhet i fem kluster, där kluster ett var det mest framgångsrika och kluster fem var det minst framgångsrika när det gäller tillväxttakten för informationssidvisningar (DPVGR), försäljning och varumärkessökningar från år till år. I kategorin Skönhet ingår varumärken som säljer produkter som rakning och hårborttagning, parfymer, hårvård och styling, smink, premiumsmink, premiumparfymer, premiumhårvård osv.

Vår studie visade att toppresterande annonsörer i Skönhet (kluster ett) hade 1,7 gånger fler informationssidvisningar, 1,9 gånger högre försäljning och 1,7 gånger fler varumärkessökningar än lågpresterande annonsörer (kluster fem) från år till år.

Toppresterande

1,7 gånger

fler informationssidvisningar från år till år

1,9 gånger

högre försäljning från år till år

1,7 gånger

fler varumärkessökningar från år till år

För att tillhandahålla annonsörer användbara insikter använde vi maskininlärning för att analysera över 40 annonserings- och medieattribut som mer eller mindre bidrar till tillväxten av informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar från år till år.

Den här artikeln innehåller insikter/bästa praxis om de viktigaste attributen eller strategierna genom att kvantifiera i vilken grad de högst presterande annonsörerna i Skönhet (kluster ett) och lågpresterande annonsörer i Skönhet (kluster fem) har använt varje nyckelattribut eller strategi.

Mer information om hur vi utförde denna studie finns i avsnittet Metodik i slutet av den här artikeln.

Toppresterande var 7,5 gånger mer benägna att använda Amazon DSP på amazon.it

Informationssidvisningar och varumärkessökningar är ibland avgörande för varumärkesförsäljning, vilket kan vara anledningen till att användningen av Amazon DSP var en av de viktigaste skillnaderna mellan topp- och lågpresterande annonsörer i Skönhet på Amazon.it. Amazon DSP gör det möjligt för annonsörer att annonsera på och utanför Amazon, vilket kan hjälpa dem att nå fler kunder och, i sin tur, öka antalet varumärkessökningar och informationssidvisningar. Vår analys fann att 17 % av toppresterande annonsörer i Skönhet på Amazon.it använde Amazon DSP, jämfört med endast 2 % av lågpresterande

Andel annonsörer som använde Amazon DSP

17 %

Toppresterande

2 %

Lågpresterande

Saker att tänka på när du använder Amazon DSP

I tidigare forskning fann vi att både Fire TV och Twitch är effektiva verktyg som ökar varumärkesräckvidden, vilket i fallet med denna forskning kan innebära en ökning av varumärkessökningar och DPVGR, och i slutändan försäljning.

  • Uppnå balanserade kampanjmål: Överväg att balansera utgifterna mellan lager som ägs och drivs av Amazon (annonser på Amazon.it) och lager offsite (annonser utanför Amazon.it).
  • Förbättra målgruppsräckvidd: Överväg att investera i lager som Fire TV eller Twitch för att öka exponeringen av ditt varumärke för unika målgrupper.

Toppresterande annonsörer var 2,1 gånger mer benägna att använda Sponsored Brands på Amazon.it

I likhet med resultaten som ses med Amazon DSP, var Sponsored Brands också en viktig skillnad mellan topp- och lågpresterande annonsörer i Skönhet på Amazon.it. Med detta sagt är det viktigt att notera att Sponsored Brands är ett erbjudande på Amazon.it, medan Amazon DSP kan nå kunder både på och utanför Amazon.it. Vår analys visade att 80 % av toppresterande använde Sponsored Brands, jämfört med 37 % av lågpresterande.

Andel annonsörer som använde Sponsored Brands

80 %

Toppresterande

37 %

Lågpresterande

Saker att tänka på när du aktiverar Sponsored Brands

  • Skapa en anpassad landningssida: Länka till en Store för ditt varumärke för att öka kännedomen inom din varumärkesportfölj och länka till produktinformationssidor för att hjälpa till att öka antalet konverteringar.

Slutsats

Som framgår av vår analys identifierade vi i kombination med vår övervakade maskininlärningsmodell två viktiga skillnader mellan topp- och lågpresterande annonsörer i Skönhet på Amazon.it: (1) överväg att använda Amazon DSP för att annonsera på och utanför Amazon.it, (2) överväg att använda Sponsored Brands för att visa upp hela sviten av produkter du har tillgänglig.

Metodik

Vi använde först en övervakad modell för att identifiera en lista med attribut som hjälper till att förbättra den sammansatta poängen bland över 40 medie- och detaljhandelsattribut. Specifikt följde vi en process i fem steg för att skapa en uppsättning nyckeltal, inklusive: informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar och identifierade sedan de bästa annonserings- och detaljhandelsstrategierna för att öka nyckeltalen med maskininlärningsalgoritmer.

  • Välj varumärken: Vi studerade 561 annonsörer i kategorin Skönhet på Amazon.it mellan januari 2019 och december 2020.
  • Skapa framgångsnyckeltal: Framgången beräknades baserat på årlig tillväxt av informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar.
  • Gruppera varumärken: Annonsörer grupperades efter den sammanlagda poängen (detaljsidvisningar, försäljning och varumärkessökningar) i fem kluster som rangordnades från högst presterande till lägst presterande. Med hjälp av de identifierade funktionerna som nämns ovan tillämpade vi en k-medoid-klusteralgoritm för att klassificera annonsörer i kluster. Slutligen rangordnade vi klustren efter deras sammanlagda poäng från hög till låg. Kluster 1 är det mest framgångsrika klustret med högsta sammanlagda poäng och kluster 5 är det minst framgångsrika.
  • Identifiera effektiva annons- eller detaljhandelsåtgärder: Vi identifierade toppåtgärder som hjälper till att öka sammanlagd poäng (åtgärder som leder till högre tillväxt för informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar från år till år). Åtgärder inkluderar kundrecensioner, annonsprodukter (Amazon DSP, Sponsored Products, Sponsored Brands, Fire TV, osv.), annonsstrategier (negativa nyckelord, alltid på, målgruppssegment osv.) med mera.
  • Jämför varumärkesgrupper: Vi identifierade vilka strategier som toppresterande annonsörer (kluster ett) använder för att öka tillväxten av informationssidvisningar, försäljning och varumärkessökningar, jämfört med strategier som lågpresterande varumärken (kluster fem) använder eller inte använder.