Guide

Vad är MarTech? En guide till marknadsföringsteknik

Martech, eller marknadsföringsteknik, avser verktyg som använder teknik för att optimera marknadsföringsarbetet. En gruppering med marknadsföringstekniker kallas för en MarTech-stack.

Visa upp dina produkter och skapa kampanjer genom att börja använda Amazon Ads.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Vår svit med ad tech-lösningar kan stöda dina trattmarknadsföringsmål på eller utanför Amazon.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

I en alltmer tekniskt orienterad värld är effektivitet och automatisering avgörande för att skapa en framgångsrik marknadsföringsstrategi. Med MarTech – eller marknadsföringsteknik – är dessa möjligheter till ökad effektivisering till synes oändliga. Beroende på ditt varumärkes unika mål och behov kan marknadsföringsteknikverktyg hjälpa dig att uppnå mer med mindre.

Vad är MarTech?

MarTech beskriver den programvara som marknadsförare använder för att optimera sina marknadsföringsinsatser och uppnå sina mål. Den använder teknik för att planera, genomföra och mäta kampanjer och andra marknadsföringstaktiker. Detta innebär att den kan hjälpa till att göra marknadsförarnas jobb mycket enklare. En gruppering med marknadsföringstekniker kallas för en MarTech-stack, något vi kommer diskutera mer senare. Dessa verktyg används ofta för att effektivisera marknadsföringsprocesser i en miljö med flera kanaler och flera beröringspunkter.

Vad är skillnaden mellan MarTech och AdTech?

På samma sätt som marknadsföring och annonsering skiljer sig åt är begreppen ”MarTech” och ”AdTech”, som är en förkortning för ”advertising technology” (annonseringsteknik), inte utbytbara. Den viktigaste skillnaden är att AdTech endast används för att påverka köparbeteendet genom marknadsförda erbjudanden, medan MarTech används för att skapa, driva och hantera kampanjer och andra marknadsföringsinsatser.

Mer specifikt är AdTech ett paraplybegrepp för annonseringstaktik och hanteringsverktyg såsom automatiserad programmatisk plattform (”Demand Side Platforms”, eller DSP), utbudssidans plattformar (”Supply Side Platforms” eller SSP) och annonsutbyten. Större fokus ligger på tekniken som direkt sätter kampanjer till världen. MarTech å andra sidan beskriver användningen av CRM-programvara (”Customer Relation Management” eller kundrelationshantering), verktyg för hantering av sociala medier, lösningar marknadsföring via e-post med mera. Den omfattar ett bredare utbud av tekniklösningar som marknadsförare använder under hela den digitala marknadsföringsprocessen.

Både MarTech och AdTech är viktiga för din varumärkesstrategi, men idag fokuserar vi på MarTech.

Varför är MarTech så viktigt?

Tekniken spelar en allt större roll i marknadsföringen. Marknadsföringslandskapet fortsätter att förändras i takt med att MarTech blir mer sofistikerat, vilket gör det möjligt för varumärken att bättre hålla jämna steg med kundresor allteftersom dessa ständigt utvecklas och fragmenteras. Kort sagt, marknadsföringsteknik är avgörande för den moderna marknadsföringens framtid.

Dessutom är marknadsföringsteknik viktig eftersom den tar hänsyn till utförandebehov från början till slut. Detta gör det möjligt för marknadsförare att holistiskt anpassa skalan för sina marknadsföringsinsatser. Slutligen är MarTech också viktigt eftersom det förbättrar hur vi kommunicerar och samarbetar med både andra företag och våra kunder. Att förbättra dessa B2B- och B2C-relationer leder till en positiv snöbollseffekt även på de relationer du bygger med dina kunder.

Typer av MarTech

MarTech kan kategoriseras på en mängd olika sätt, men vi föredrar att se det utifrån marknadsföringsteknikbehov: hantering, social optimering, kampanjräckvidd och insiktsgenerering.

Hantering

Hantering är en bred kategori av MarTech-verktyg som omfattar innehållshantering, leverantörsorganisation, produkthantering, budgetsättning och kompetenshantering. Att optimera dessa aspekter av dina affärsbehov fungerar som katalysatorn för resten av din marknadsföringsstrategi. Användningen av effektiva ledningssystem säkerställer att organisationer kan hämta marknadsföringsmaterial på ett snabbt och enkelt sätt, ge genomtänkta rekommendationer och se till att rapporteringen är så exakt som möjligt.

Social optimering

Att organisera och mäta taktiker som används för sociala medier kan omfatta hur man hanterar influencers, användargenererat innehåll (”User-Generated Content” eller UGC), CRM (”Customer Relationship Management” eller kundrelationshantering) med mera. System som hjälper dig att automatisera dina sociala taktiker gör att du kan ansluta till onlinegemenskaper på effektivare sätt.

Kampanjräckvidd

Denna tredje typ av MarTech gör det möjligt för varumärkeskampanjer att nå ut till målgrupper genom remarketing. Dessa lösningar handlar om att hjälpa till att utveckla relationer mellan företag (B2B) och relationer mellan företag och konsumenter (B2C) samt att skapa nya sådana.

Insiktsgenerering

Analyser från källor som Amazon Attribution gör det möjligt för marknadsförare att på ett effektivt och användbart sätt förstå sin kampanj, innehållsmarknadsföringen och hur framgångsrika de är i sociala medier. Denna datadrivna kategori hjälper marknadsförare att förstå komplexa datauppsättningar.

Vilken typ av MarTech-verktyg du väljer beror i hög grad på vilken typ av verksamhet du bedriver, vilken typ av produkt du säljer, dina specifika behov och/eller dina önskade resultat eller mål. Om ditt marknadsföringsteam har svårt att bara välja en kategori – oroa dig inte. Lyckligtvis gör MarTech- ”stacks” det möjligt för dig att integrera flera lösningar samtidigt. Låt oss ta en närmare titt på vad det faktiskt innebär för din marknadsföringsautomatisering.

Vad är en MarTech-stack?

En MarTech-stack är en samling MarTech-system som arbetar tillsammans för att förbättra marknadsföringsinsatserna – det är ett nätverk av marknadsföringsteknikverktyg. Din stack kommer sannolikt att baseras på ditt företags eller varumärkes unika mål. Detta hjälper till att säkerställa att du kan skräddarsy processer utifrån kundernas unika beteenden och ge dig möjlighet att få en större investeringsavkastning.

En fullständig MarTech-stack gör det möjligt för dig att attrahera, engagera och förstå dina kunder, samt öka konverteringen. Den täcker alla vinklar för att säkerställa att du får kontakt med rätt målgrupp i rätt skede av köptratten.

De flesta stacks innehåller också en DAM-lösning (”Digital Asset Management” eller hantering av digitala tillgångar). En DAM anses vara kärnan i alla MarTech-stacks och tillhandahåller en centraliserad resurs för hantering av innehåll och tillgångar. Detta är avgörande för konsekvensen över flera beröringspunkter. När du börjar bygga ut din egen stack kommer detta att vara en viktig faktor.

När du har byggt din stack är det viktigt att du fortsätter att hantera den här uppsättningen med verktyg. Att se till att harmoni råder mellan dina MarTech-verktyg blir en viktig del av din marknadsföringsstrategi – och det är dessutom en pågående process. Men innan vi går händelserna i förväg tar vi ett steg tillbaka för att gå igenom hur du faktiskt gör för att bygga din stack.

Att bygga en MarTech-stack

Att bygga en MarTech-stack börjar med att besvara en central fråga: Vilka är dina mål och viktiga resultat (OKR:er)? Ditt svar på den här frågan kommer att dra igång processen, men låt oss gå igenom hela listan med alla viktiga steg.

Marknadsföringsnyckeltal

Börja med att fastställa det önskade resultatet som vi nämnde tidigare. Faktorer som din affärsmodell, typ av varumärke, försäljningscykelns längd och dylikt kan avgöra vilket resultat du önskar dig. Genom att ange ett mål eller nyckeltal (KPI:er) kan du skapa en tydlig väg till framgång.

Unikt värdeförslag

Unikt värdeförslag

När du bygger vidare på det målet bör du tänka på ditt varumärkes unika värde. Hur sticker du ut? Vad gör att ditt företag skiljer sig från andra inom din sektor? Att förstå dessa särdrag hjälper dig att hitta lämpliga MarTech-verktyg och resurser.

Möjligheter

Möjligheter

Även om det kan vara spännande att kasta sig över nya möjligheter är det viktigt att först inventera befintliga verktyg. Finns det system som du inte använder i den utsträckning du borde? Finns det några du kan använda på ett annorlunda sätt? Ha detta i åtanke för att se till att du inte dubbelarbetar med möjligheter som redan finns tillgängliga för ditt företag.

Kundresan

Kundresan

Bygg din marknadsföringsstack baserat på hur dina kunders unika resa ner i marknadsföringstratten ser ut. Föga förvånande måste du förstå hur dessa beröringspunkter fungerar innan du kan påverka dem.

Nu har du alltså svarat på alla dessa viktiga frågor och analyserat dessa delar av din verksamhet. Vad händer nu? Nu är det dags att faktiskt börja pussla ihop din MarTech-stack.

Att komma igång med MarTech genom Amazon Ads

MarTech-landskapet är under ständig utveckling, inte olikt andra aspekter av marknadsföring. Därför bör även dina strategier utvecklas. Det är där Amazon Ads kommer in.

Tekniksvit

Vår tekniksvit är ett verktyg som finns till för att du ska kunna optimera din marknadsföring och automatisera de åtgärder som hjälper dig att uppnå relevans på ett strömlinjeformat och kostnadseffektivt sätt. Dessa flexibla tjänster är skräddarsydda för att passa dina unika mål, till exempel vad gäller annonseringseffektivitet, leveranseffektivitet eller mått. Du kan lösa unika problem med förstapartsinsikter, kostnadseffektiv maskininlärning och sammankopplade tjänster. Läs mer om våra erbjudanden och kom igång med våra verktyg på vår sida för tekniksviten.

Amazon Ad Server

Du kanske också har hört talas om Amazon Ad Server. Amazon Ad Server är en global annonsserver med flera kanaler som gör det möjligt för annonsörer och byråer att skapa, distribuera, anpassa, mäta och optimera kampanjer för att hjälpa dem nå sina mål. Den hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina kampanjer genom att centralisera insikter och ge dig kreativ kontroll. Kom igång genom att kolla in vår sida för Amazon Ad Server.

Att marknadsföra ditt varumärke strategiskt och effektivt kan vara tidskrävande, men med MarTech-lösningar kan du strömlinjeforma processen och effektivisera marknadsföringsarbetet. Från planering till kreativt utförande och varje steg däremellan – marknadsföringstekniken hjälper dig att uppnå marknadsföringsmål på ett mer optimerat, exakt och användarvänligt sätt. MarTech-stackar gör denna process ännu robustare och ger dig ett sätt att föra samman dina marknadsföringsverktyg på ett sammankopplat och samarbetsinriktat sätt. Amazon Ads lösningar – liksom vår tekniksvit och Amazon Ad Server – kan hjälpa dig att börja automatisera din marknadsföring för att få din verksamhet att växa.

Läs mer om vår tekniksvit och Amazon Ad Server.