6 tips om att skapa attraktivt marknadsföringsmaterial för skönhetsprodukter

Kvinna i en skönhetsframhävande pose

När det gäller skönhetsmarknadsföring bör varumärkena se till att deras annonser är lika vackra som deras produkter. Om ett varumärke vill sticka ut i det stora urvalet av smink, hudvårdsprodukter, dofter och andra skönhetsprodukter kan man ha nytta av att följa dessa förslag om hur man kan få sina annonser att väcka kundernas intresse. Att optimera skönhetsannonserna kan även ge långsiktig utdelning: 70 % av de kunder som köpte skönhetsprodukter köpte även ytterligare skönhetsprodukter inom tre månader efter sina första skönhetsköp i Amazons butik. 1 Här är sex tips om hur du kan komma igång med att skapa skönhetsannonser för ditt varumärke.

Med hjälp av insikter från statiska Amazon DSP-annonser och designelement i USA, utvecklade Amazon Ads tips som hjälper marknadsförare att skapa annonser för att nå köpare av skönhetsprodukter. Se listan över målgruppssegment längst ner på sidan om du vill veta exakt vilka produktkategorier dessa rekommendationer är relevanta för. Nyckeltalen (KPI:erna) som tipsen tar hänsyn till är genomsnittlig klickfrekvens (CTR), frekvens på informationssidvisning (DPVR), köpfrekvens per antal visningar (PR) och avkastning på annonskostnader (ROAS). Dessa är viktiga nyckeltal för att annonsmaterialen ska anpassas till målgrupperna. Så här kan varumärken använda insikter för att välja bilder och text och få hjälp att skapa mer effektiva annonser för varumärkesmarknadsföringskampanjer för skönhetsprodukter.

Utforska annonsexempel

Här följer några exempel på hur annonser som följer Amazon Ads-tipsen kan se ut. Det finns också mer information och tips om displayannonsering.

Exempel på annonser för skönhetsprodukter som följer rekommendationerna för CTR

Tips för CTR-drivna kampanjer

Annonsexempel för drycker visar hur DPPR-rekommendationer kan implementeras

Tips för DPVR-drivna kampanjer

Annonsexempel för skönhetsprodukter visar hur PR-/ROAS-rekommendationer kan implementeras

Tips för PR- eller ROAS-drivna kampanjer

Tänk på dessa 6 tips

1. Lyft fram produkten

I skönhetsannonser för inköpsdrivna kampanjer är det ofta bäst att lyfta fram produkten. För annonsmaterial som innehöll bilder på en människa minskade genomsnittlig PR med 15 %.2 I stället för att ägna dyrbart annonsutrymme på bilder på människor är det bättre att du visar upp dina produkter för kunderna.

datavisualisering som visar 15 % minskning av genomsnittlig PR vid användning av bilder med människor

För annonsmaterial med bilder på en människa minskade genomsnittlig PR med 15 %

datavisualisering som visar 12 % ökning av genomsnittlig DPVR vid användning av livsstilsbilder

Annonsmaterial med färre än 10 ord hade en 12 % högre genomsnittlig DPVR

2. Antalet ord gör skillnad

Användning av färre ord förbättrade resultatet för flera nyckeltal. Annonsmaterial med färre än 10 ord hade en 10 % högre genomsnittlig CTR och en 12 % högre genomsnittlig DPVR än annonser med 17 ord eller fler.3 Att hålla texten kort och koncis i skönhetsannonser kan därför vara ett sätt att visa kunderna att produkterna talar för sig själva.

3. Överväg att hoppa över rabattinformation

Annonsmaterial med ett rabattmeddelanden som ”Spara XX %” eller ”Rea” hade en minskning i genomsnittlig CTR med 30 %. 4 När det gäller medvetandestyrda kampanjer för skönhetsprodukter bör varumärken inte nödvändigtvis utgå från att rabattmeddelanden har en positiv effekt.

4. Blanda och matcha teckensnittsstorlekar

Det finns inte en uppsättning regler om teckensnittsstorlekar för skönhetsannonser. Det kan faktiskt vara till hjälp till att ha en blandning av allt från breda ord till smala ord i olika teckensnittsstorlekar i annonsen. Annonsmaterial med hög variation när det gäller ordbredd hade en genomsnittlig CTR som var 10 % högre än annonsmaterial med låg variation av ordbredd.5

datavisualisering som visar 10% ökning av genomsnittlig CTR vid användning av hög ordbreddvariation

Annonsmaterial med hög variation när det gäller ordbredd hade en 10 % ökning av genomsnittlig CTR

datavisualisering som visar en ökning på 25 % av genomsnittlig PR vid användning av hög färgvariation från vänster till höger

Annonsmaterial med hög färgvariation från vänster till höger hade en ökning på 25% av genomsnittlig PR

5. Färgval kan vara viktiga

Var inte rädd för att använda ett spektrum av olika färger i annonsen. Du kan exempelvis använda en olika färgbakgrunder på annonsens vänstra och högra sida, så att du får en hög färgvariation från vänster till höger. Annonsmaterial med den typen av hög färgdifferentiering hade en 11 % högre genomsnittlig DPVR och en 25 % högre genomsnittlig PR än annonsmaterial med låg färgvariation från vänster till höger (dvs mer monotona annonser).6

6. Tänk på ljussättningen

Att använda en mörk bakgrund och förgrund kan förbättra vissa nyckeltal. Bakgrunden och förgrunden utgör huvuddelen av en annons. Du kan t.ex. ha en mörk bakgrund men ändå ha ljusare text som får annonsen att träda fram. Att ha en mörk bakgrund och förgrund ger annonserna den bästa prestandan både vad gäller genomsnittlig CTR och genomsnittlig PR jämfört med andra ljuskombinationer.

För genomsnittlig DPVR uppvisade dock annonsmaterial med ljus bakgrund och mörk förgrund en ökning med 20 %, jämfört med annonsmaterial med både mörk bakgrund och förgrund.7 Den ljussättning du väljer kan bero på vilka nyckeltal du är mest intresserad av att förbättra.

datavisualisering som visar en ökning på 20 % av genomsnittlig DPVR vid användning av ljus bakgrund och mörk förgrund

Annonsmaterial med ljus bakgrund och mörk förgrund ökade i genomsnittligt DVPR med 20 %

Hur Amazon Ads skaffade dessa insikter

De kategorispecifika insikter som används här genererades genom att man samlade in designelement från 28 000 annonsbilder i USA mellan 2018 och 2021. Annonsmaterialet delades upp i vertikaler efter sina målgrupper. Statistiska modeller och maskininlärningsmodeller användes sedan för att utforska designelementens inverkan på KPI:er för medvetenhet, övervägande och inköp. Annonsmaterialets resultat justerades för att eliminera påverkan från andra faktorer som placering och serveringsfrekvens.
Målgruppssegment som ingår i analysen: smink, ansikts-/kroppshudvård, solvård, anti-agingbehandlingar, dofter, hårvård/stylingprodukter, livsmedel/hälsa och skönhet, personlig vård.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du kan optimera annonsmaterial? Utforska andra sätt på vilka du kan förbättra annonskampanjer med ett flertal olika kreativa insikter för andra typer av kategorier, t.ex. marknadsföring av mat och dryck.

1 Amazon Internal, januari 2019 till september 2021, USA
2-7 Amazon Internal, juli 2021, USA