Budgetar – grunderna och bästa praxis för Sponsored Products

Allt du behöver veta om att optimera dina budgetar med Sponsored Products

Lycklig man

Grunderna för Sponsored Products-budgetar

Vad är budgetar och varför är de viktiga?

man ser en mobil
Kapitel 1

En introduktion till budgetar för Sponsored Products

När du skapar en ny Sponsored Products-annonskampanj är den budget du anger en av de viktigaste sakerna att tänka på.

För det första är det viktigt att budgeten du anger är hållbar för ditt företag. För det andra bör din tilldelade budget anpassas så att den hjälper dig att uppnå dina annonseringsmål.

Med en stark strategi och hjälp av våra många funktioner och rekommendationer kan du skapa en budget som hjälper dig på vägen mot en framgångsrik annonsstrategi som ger dig de resultat du vill ha.

Glad kvinna

Daglig budget för Sponsored Products-kampanjer

Hur den fungerar och varför det är viktigt

kvinna på bärbar dator
Kapitel 2

Vad är en daglig budget?

Definition: daglig budget

Det belopp du är villig att lägga varje dag på en Sponsored Products-kampanj.

När du konfigurerar en Sponsored Products-kampanj kan du ange en daglig budget. Den anger det högsta belopp du kan tänka dig att lägga på att köra annonskampanjen. Genom att ange en daglig budget får du mer kontroll över dina utgifter, vilket innebär att du lättare kan hantera dina kostnader.

man på bärbar dator

Kom ihåg.

Den dagliga budgeten beräknas som genomsnittet av en kalendermånad. Det innebär att du en viss enskild dag kan lägga mindre än den genomsnittliga dagliga budgeten eller upp till 25 % mer än den genomsnittliga dagliga budgeten. Denna flexibilitet gör att du kan dra nytta av dagar med mycket trafik, samtidigt som du inte lägger ut mer än vad du angav i din budget. Om din dagliga budget exempelvis är 10 $ kan dina faktiska utgifter en enskild dag vara 12,50 $ (25 % högre), men totalt sett skulle dina månatliga utgifter vara 300 $. Tänk på att du kan ändra din dagliga budget när som helst

3 viktiga tips

 1. Välj en lämplig budget – börja med att välja en budget som är tillräckligt hög, så att dina annonser visas hela dagen. För många annonsörer rekommenderar vi minst 10 $ (eller motsvarande för det land där du säljer) per kampanj, men välj framförallt en budget som du har råd med.
 2. Använd sidan Budgetar (beta) – när du kör dina kampanjer kommer du efter ett tag att se rekommenderade budgetar på sidan Budgetar. Med hjälp av dessa rekommendationer kan du optimera dina budgetar utifrån hur kampanjen fungerar
 3. Granska dina budgetar – kontrollera minst varannan vecka hur väl din aktuella budget fungerar för dina kampanjer. Detta ger dig möjlighet att ändra den om det behövs
quoteUp[Annonsera] inom din egen budget. Du måste budgetera enligt vad som verkar vettigt. Det gör vi fortfarande. Våra siffror är viktiga för vår verksamhet och hur vi växer.quoteDown
Gordie Murphy, Fishoholic, annonsör i USA

Utanför budget

Vad du ska göra när dina kampanjer förbrukat hela budgeten

man på telefon
Kapitel 3

Varför budgeten överskrids och vad du måste göra

Definition av överskriden budget:

När en kampanj du kör har förbrukat den tilldelade dagliga budgeten eftersom dina annonser har visats för relevanta kunder

Dagliga budgetar förbrukas så snabbt som möjligt eftersom alla tillgängliga visningar av dina annonser till relevanta kunder används. Det innebär att om budgeten är begränsad kan den förbrukas på bara några minuter om det finns ett stort antal kunder engagerar sig för dina annonserade produkter på Amazon. När en kampanj har överskridit budgeten är dina annonser inte behöriga att visas förrän nästa dag vid midnatt när den dagliga budgeten återställs.

Kvinna på bärbar dator

Proofpoint

Annonsörer som inte höll budgeten* under 2020 missade i genomsnitt 2,1 gånger ytterligare försäljning, jämfört med annonsörer som höll budgeten.**

*Annonsörer anses ha överskridit budgeten om deras Sponsored Products-kampanjer år 2020 överskridit budgeten under minst 50 % av tiden. Amazon Internal-data, WW, 2020.

**Annonsörer anses inte ha överskridit budgeten om deras Sponsored Products-kampanjer inte överskridit budgeten minst 50 procent av tiden år 2020. Amazon Internal-data, WW, 2020.

Kom ihåg.

Så här gör du när din kampanj överskrider budgeten.

 • Överskrider du budgeten för tidigt? Försök att öka budgeten eller omfördela mer pengar från andra kampanjer som inte använder hela sin budget. Vi tillhandahåller rekommenderade budgetar för flera kampanjer på budgetsidan (beta), vilka kan vara bra att ha som referens.
 • Överskrider du budgeten under vissa tidsperioder? Om din kampanj alltid verkar överskrida budgeten vid samma tidpunkt, till exempel under helgen, ska du försöka tillämpa budgetregler och ange att din budget ska öka under en viss tidsperiod. Detta kan bidra till att du minskar risken att överskrida budgeten när du behöver den som mest.

3 viktiga tips

 1. Kontrollera dina aviseringar – besök kampanjhanteraren om du vill se meddelanden utanför budgeten. Säljare i Kina kan ansluta till WeChat och därigenom få WeChat-meddelanden om överskriden budget
 2. Använd budgetfunktioner – gå till budgetsidan (beta) och använd budgetregler om du vill optimera dina budgetar och säkerställa att du förmår hålla budgeten under en längre period
 3. Försök att öka din budget – om du har gjort slut på budgeten, så överväg att öka den. Då kan din kampanj att köras under en längre period, vilket innebär att ditt varumärke är synligt för kunderna under en större del av dagen

Optimera budgeten

Hur du får ut det mesta av din budget, oavsett scenario

kvinna på bärbar dator
Kapitel 4

Så här optimerar du din kampanj

Det är klokt om du regelbundet tar en titt på dina budgetar och kontrollerar hur bra de fungerar. Här följer några tänkbara scenarier som du kan råka ut för med din budget och vilka metoder du kan använda under dessa scenarion för att optimera dina kampanj.

man på bärbar dator

Scenario 1: Jag har förbrukat hela min budget, men jag noterar konverteringar

Åtgärd: Utmärkt. Nu kan du prova följande:

 1. Eftersom din kampanj fungerar bra för dig kan du prova att öka budgeten och därmed bidra till att driva ännu mer försäljning
 2. Överväg att omfördela budgeten från lågpresterande kampanjer eller kampanjer utan kostnader till denna kampanj. Detta kan hjälpa dig så att du investerar dina pengar i kampanjer som driver försäljningen
 3. Fortsätt driva försäljningen för dina högpresterande kampanjer genom att testa resultatbaserade budgetregler

Scenario 2: Jag har förbrukat hela min budget, men jag ser inga konverteringar

Åtgärd: Om du inte ser någon avkastning på annonsutgifterna kan du prova följande

 1. Optimera kampanjsidan för budgivning, inriktning och produktinformation
 2. Kontrollera regelbundet om prestanda har förbättrats
 3. Om detta inte fungerar kan du prova att minska kampanjens budget och omfördela den till en högpresterande kampanj

Scenario 3: Jag förbrukar inte all min budget, men jag ser konverteringar

Åtgärd: Det här är ett bra läge, så prova följande:

 1. Behåll din budget som den är, eftersom den inte tar slut. Men håll ett öga på budgeten, så att du ser om den börjar ta slut. Om den gör det, så överväg att öka budgeten

Scenario 4: Jag förbrukar inte all min budget, och jag ser inga konverteringar
Om du ser få eller inga konverteringar, och du inte förbrukar mycket av budgeten, kan du prova följande:

Åtgärd:

 1. Optimera kampanjsidan för budgivning, inriktning och produktinformation
 2. Kontrollera regelbundet om prestanda har förbättrats
 3. Om detta inte fungerar kan du försöka att minska kampanjens budget och omfördela den till en högpresterande kampanj

Bästa tipset

Granska och optimera kampanjbudgivning, inriktning och produkt, och om du inte ser någon förbättring, så överväg att minska budgeten och omfördela den till en högpresterande kampanj

Budgetsida (beta)

Använd den här funktionen för kampanjinsikter och rekommendationer

man med Amazon-paket
Kapitel 5

Hur man använder sidan Budgetar (beta)

Vad är sidan Budgetar (beta)?

Budgetsidan (beta) är en sida inom kampanjhanteraren som visar resultatmått för dina lanserade kampanjer. Dessa insikter kan hjälpa dig att uppdatera och förbättra dina kampanjer genom att de visar dig dina kampanjers potential när de håller budgeten, vilka möjligheter du har att optimera dem och specifika rekommendationer om hur du kan göra detta.

De mätvärden som är tillgängliga på sidan Budgetar (beta) är:

 • Genomsnittstid inom budget
 • Beräknad missad försäljning *
 • Uppskattat antal missade visningar
 • Beräknat antal missade klick
 • Rekommenderad budget **
Glad kvinna

3 skäl till att besöka din budgetsida:

 1. När en kampanj har förbrukat budgeten och du vill analysera hur detta har påverkat kampanjens resultat under en viss tidsperiod
 2. Identifiera dina kampanjers potential och se om de håller sig inom budgeten istället för att överskrida den. Sidan Budgetar tillhandahåller rekommenderade budgetar som hjälper dig att minimera risken att kampanjen förbrukar hela budgeten och att du därigenom går miste om visningar, klick och försäljning
 3. Dessa hjälper dig att analysera de kampanjer som ofta överskrider budgeten, men ändå presterar bra när de håller sig inom budgeten. Vi rekommenderar att du laddar ner data för den här kampanjen i ett rapportformat och granskar resultaten bortanför 90-dagarsintervallet

De bästa tipsen

 • Kontrollera sidan Budgetar – du bör försöka göra detta minst varannan vecka så att du håller dig uppdaterad om kampanjresultatet.
 • Tillämpa rekommendationerna – vi delar dessa budgetrekommendationer baserat på dina tidigare kampanjresultat, men var uppmärksam på dina budgetfunktioner innan du tillämpar rekommendationerna
 • Utforska rapporten – dessa nedladdningsbara budgetrapporter ger en djupgående inblick i kampanjresultatet över tid och kan vara till stor hjälp när du ska optimera dina kampanjer

* Baserat på liknande kampanjer (med liknande produkter och inriktning) på samma marknadsplats som inte överskred budgeten använde vi maskininlärning för att uppskatta antal missade klick. Sedan, genom att använda den historiska klickfrekvensen och den historiska försäljningen tillsammans med uppskattat antal missade klick, kunde vi också beräkna den uppskattade missade försäljningen och antalet missade visningar. Precis som alla prediktiva modeller beräknas dessa mätvärden endast som referens och utgör inte någon garanti.

** Den rekommenderade budgeten, liksom antalet missade möjligheter, baseras på maskininlärningsmodellens uppskattade missade klick. Vi uppskattar också kostnaden per klick baserat på kampanjens historiska kostnad per klick och med hänsyn till andra faktorer, inklusive säsongsvariationer. Sedan beräknar vi den rekommenderade budgeten som beräknat antal missade klick * uppskattade kostnad per klick. Genom att anta den rekommenderade budgeten kan annonsörerna undvika att missa dessa möjligheter.

Budgetregler

Få ut det mesta av handelsevenemang med den här funktionen

kvinna på telefon
Kapitel 6

Hur man använder budgetregler

Vad är budgetregler?

Budgetregler är en funktion med vilken du kan ange regler för kampanjbudgeten. När budgetreglerna tillämpas ökar de automatiskt dina kampanjers dagliga budget för viktiga handelsevenemang och anpassar budgeten utifrån kampanjens resultat.

Fördelen med den här automatiska optimeringen är att den gör det enklare för dig att hålla dina kampanjer inom budget under längre tid, vilket bidrar till att öka dina chanser för visningar, klick och försäljning. Budgetreglerna minskar också det manuella arbete du behöver göra när du optimerar kampanjens budgetar, eftersom de automatiskt justerar, underhåller och optimerar budgetar under högtrafikdagar.

Kvinna med Amazon-paket

Det finns två typer av budgetregler som du kan välja mellan:

 • Schemabaserade budgetregler ökar kampanjbudgeten med den procentandel som du specificerar under det datumintervall du anger. Detta kan vara till hjälp under viktiga handelsevenemang, som Prime Day, helger eller i väntan på intensivare trafik.
 • Resultatbaserade budgetregler uppmärksammar automatiskt när kampanjen presterar bra. De hjälper din kampanj att fortsätta driva på resultat eftersom de ökar budgeten när kampanjen når en specifik resultatgräns, exempelvis klickfrekvens (CTR) eller konverteringsfrekvens (CVR).

3 skäl till att använda budgetregler

 • Annonsörerna kan öka budgeten under en viss period genom att använda schemabaserade regler, och därigenom förbättra resultatet. Detta kan hjälpa de annonsörer som har identifierat potentialen för en affärsmöjlighet med hög trafik att öka sina chanser att få visningar, klick och försäljning under en anpassad period.
  • En annonsör kan exempelvis ställa in sin budget till att öka med 20 % från 1 november till 30 november eller varje lördag.
 • Annonsörer kan öka sin budget i förväg för speciella händelser, som Prime Day och helgdagar, genom att använda schemabaserade regler, vilket minskar risken för att de missar försäljningsmöjligheter och gör det enklare för dem att hålla sig inom budget under en längre tid.
  • Annonsörer kan exempelvis ange en regel som ska öka budgeten med 100 % på Black Friday.
 • Annonsörer kan fortsätta att öka försäljningen genom att öka budgeten för högpresterande kampanjer med prestationsbaserade regler.
  • Om ett exempelvis ett värde på 5 för ROAS (avkastning på annonskostnader) är ett starkt resultat för en annonsör kan annonsören konfigurera en kampanj som automatiskt ökar budgeten med 20 % när ROAS når 5.

Här följer några tänkbara scenarier du kan ställas inför, och förslag på vad du i så fall bör göra.

Scenario 1: Min kampanj överskrider budgeten varje dag

Åtgärd: Öka den dagliga budgeten eller tillämpa en budgetregel som återkommer dagligen

Scenario 2: Min kampanj överskrider budgeten, men enbart på helgerna

Åtgärd: Tillämpa en schemabaserad budgetregel som ökar budgeten endast under helger. 20 % är en bra utgångspunkt

Scenario 3: Ett viktigt shoppingevenemang närmar sig

Åtgärd: Använd en schemabaserad regel som ska köras under den specifika tidsperioden. Och kom ihåg att Amazon ger dig rekommendationer angående viktiga handelsevenemang

Scenario 4: Jag vill att min budget ska tillåta att mina kampanjer körs så länge resultatet ligger över mina kriterier

Åtgärd: Använd en prestationsbaserad regeluppsättning som ska öka budgeten när kampanjresultatet når de angivna kriterierna

Tack för att du läser detta

Budgetar – grunderna och bästa praxis för Sponsored Products