Sponsored Displays anpassade budoptimeringar

I genomsnitt är kundresan på Amazon 6–7 dagar,1 och annonsvisning hjälper varumärken att engagera kunder att bli medvetna om produkterna, överväga produkterna eller till och med konvertera till köp. Sponsored Display erbjuder detaljerade men flexibla budgivningskontroller genom anpassade budoptimeringar som kan hjälpa dig att engagera och återengagera målgrupper när du får din verksamhet att växa med Amazon.

Vad behöver jag veta om anpassade budoptimeringar?

När du skapar en kampanj kan du optimera budgivningen för just dina behov genom att välja en av följande optimeringar: ”Optimera för sidbesök”, ”Optimera för konverteringar” eller ”Optimera för synliga visningar”. Via den här funktionen kan du ange dina kampanjbehov, leverera mot dessa behov och ytterligare optimera kampanjer mot dessa nyckeltal, som till exempel klick och visningar.

Dessa kontroller hjälper dig att använda vår displayannonsering med självbetjäning för att introducera produkter, engagera nya kunder och driva lojaliteten i skala, vilket kan öka de befintliga insatserna för Amazon Advertising. Vi har sett att annonsörer som kombinerade strategin annonsvisning med Sponsored Products upplevde en 4 % högre annonsgenererad försäljningstillväxt från månad till månad än om de bara använde Sponsored Products.2

Anpassade budoptimeringar är tillgängliga för säljare som är registrerade i Amazon Brand Registry, försäljare, byråer och teknikleverantörer i CA, DE, FR, ES, IT, JP, UAE, UK och USA.

Varför ska du använda anpassade budoptimeringar?

  • Kontroll och flexibilitet: Med Sponsored Display kan du använda förstapartssignaler och detaljhandelscentrerade kontroller för att engagera och återengagera målgrupper på alla nivåer i köptratten. Med anpassade budoptimeringar har du större kontroll över dina kampanjer och begränsas inte av fördefinierade budoptimeringar av typen ”en lösning passar alla”. Du kan enkelt välja budoptimeringar för att driva konvertering, övervägande eller medvetenhet.
  • Komplettera din inriktning och kreativa strategi: Om du skulle vilja styra kunder som är ”ute ur gången” (de som shoppar på informationssidor utanför din kategori) till ”din gång” och dina informationssidor kan du komplettera din inriktning och kreativa strategi med en budgivningsstrategi. Använd produktinriktning för sponsrade displayer för att nå ut till kunder som tittar på kompletterande kategorier. Använd en anpassad kreativ rubrik som beskriver varför din produkt är relevant för den kategorin samt budgivning med ”Optimera sidbesök” för att visa annonser till möjliga målgrupper som sannolikt kommer att klicka på din annons och besöka din informationssida.

När ska du använda anpassade budoptimeringar?

  • Skapa produktmedvetenhet: Målgruppsidentifiering genom produktinriktning för sponsrade displayer och målgrupper för sponsrade displayer gör det möjligt för annonsörer att använda en bred inriktning för att introducera sina produkter till nya men relevanta målgrupper samtidigt som de drev upp resultatet för att hjälpa verksamheten att växa. ”Optimera för synliga visningar” kompletterar dessa insatser, hjälper annonsörer att utöka räckvidden, mäter deras medvetenhetskampanjer med Klick + Visningsattribution och betalar via vCPM (kostnad per tusen synliga visningar). Oavsett inriktningsstrategi kan annonser med den här budoptimeringen endast visas på Amazon. Rapportering från Sponsored Display hjälper dessa annonsörer att optimera kampanjerna och lära sig mer om möjliga målgrupper.
  • Driv trafik: Du kan använda Sponsored Display för att engagera kunder ”utanför gången” och nå kunder ”i gången” för att utöka räckvidden och omfattningen av befintliga produkter för att driva trafiken. Budgivningen ”Optimera för sidbesök” hjälper dig att driva övervägande för att nå nya kunder och sedan kvantifiera dina insatser med hjälp av nytt för varumärket och klicknyckeltal.
  • Öka lojalitet: Inriktningsstrategier för Sponsored Display kan användas för att engagera befintliga målgrupper som tittar på varumärkets produkter både genom att rikta till dina egna informationssidor med produktinriktning eller genom att göra remarketing till tidigare målgrupper med skräddarsydda målgrupper. Budgivningen ”Optimera för konverteringar” hjälper till att stöda strategier för sam- och merförsäljning för att öka försäljningen och skapa kundlojalitet.

Viktiga funktioner

  • vCPM-fakturering: vCPM-fakturering hjälper annonsörer att förstå kostnaden för sina medvetenhetsinsatser när de använder budgivningsalternativet ”Optimera för synliga visningar”. Till skillnad från alla andra budoptimeringar som använder CPC-fakturering (kostnad-per-klick), prissätts det här alternativet enligt vCPM (kostnad per tusen synliga visningar). Det här innebär att vi debiterar annonsören för en uppskattning på när deras annons har visats av en kund.
  • Synlig attribution: För att hjälpa annonsörer att förstå värdet från sina medvetenhetsinsatser när de använder budgivningsalternativet ”Optimera för synliga visningar”, rapporterar vi det uppskattade antalet synliga visningar. Dessutom använder denna optimering Klick + uppskattad visningsattribution i stället för att bara använda klickbaserad attribution för nyckeltal såsom ROAS. På så sätt får annonsörerna information om hur visade annonser och klickannonser påverkar målgrupperna.

Logga in om du vill använda anpassade budoptimeringar för dina Sponsored Display-kampanjer.

1–2 Amazon Internal data, WW, 2019