En komplett guide till moderering av Sponsored Brands och Sponsored Display

Kvinna som håller ett blått paraply och en telefon

Teman vi täcker i den här guiden

Moderering är hur vi säkerställer att dina annonser håller högsta standard och därmed mer sannolikt kommer att påverka dina kunder. Allt handlar om att konsekvent erbjuda den bästa kundupplevelsen. Den här guiden går igenom riktlinjerna som kan hjälpa dig att få ut ett bättre resultat från dina Sponsored Brands och Sponsored Display-annonser.

Introduktion till moderering och våra riktlinjer

kvinna med bärbar dator
Kapitel 1

Våra riktlinjer är utformade för att hjälpa dig och dina kunder. De ser till att dina annonser är så effektiva som möjligt och visar din produkt på bästa sätt, samt når ut med ditt budskap för att generera fler klick och köp.

Vad är moderering?

På Amazon Ads använder vi en modereringsprocess för att granska våra annonseringslösningar med självbetjäning, såsom Sponsored Brands och Sponsored Display, innan något publiceras på vår webbplats. Modereringen hjälper dig att se till att dina annonser visas på bästa sätt för att de ska få största möjliga effekt.

Vårt mål är att skydda kundernas upplevelse och samtidigt ge stöd till våra annonsörer. All moderering grundar sig i riktlinjer som fokuserar på kunden. Vårt team är utbildat i att hjälpa till med att implementera de högsta standarderna.

Vad händer om min annons avvisas?

Om din annons avvisas får du ett e-postmeddelande som förklarar varför så att du kan ändra den och lämna in den igen. Skulle din annons avvisas, granska riktlinjerna i den här guiden och på vår webbplats för att lära dig hur du finjusterar dina kampanjer och optimerar dina annonser framöver.

Timing är allt

Skicka in dina annonser minst en vecka före lanseringsdatumet för att ha tillräcklig tid för godkännandeprocessen samt eventuella återinlämningar.

Du kan också spara tid och planera i förväg genom att moderera dina kreativa tillgångar på förhand. Välj tillgångar i bulk (t.ex. för händelser som en ny produktlansering), skicka in dem för moderering så att du har dem redo för användning i framtida annonskampanjer eller på Store-sidor – allt i ditt tillgångsbibliotek. Modereringsstatusen lagras i informationen om materialet – du kan enkelt filtrera efter material som redan godkänts för användning.

Amazon förbehåller sig rätten att avvisa, ta bort eller begära ändringar av en annons efter eget gottfinnande, oavsett anledning. Amazon kan stänga av eller avsluta ditt annonskonto vid allvarliga eller upprepade överträdelser mot vår annonseringspolicy. Alla exempel är illustrativa, och Amazon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avvisa kampanjer som inte uppfyller dess riktlinjer. För sådana riktlinjer som kräver godkännande på förhand av Amazon, ta kontakt med lämpligt team inom kundsupporten.

Översikt över policyer

Dessa är de allmänna kraven för annonsering.

Dina annonser måste uppfylla följande kriterier:

 • Vara lämpliga för en allmän målgrupp
 • Vara ärliga om dina produkter eller tjänster
 • Undvika innehåll som kan vilseleda eller kränka kunder
 • Återge innehållet på produktinformationssidan korrekt så att det kunder ser är korrekt innan de klickar på en annons eller beslutar att göra ett köp
 • Vara på det primära språket på Amazon-webbplatsen där annonsen visas
 • Vara tydliga och lätta att förstå för en bred publik
 • Endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera

Våra riktlinjer är inte att anses som juridisk rådgivning. Det är ditt ansvar att se till att du följer alla tillämpliga lagar, regler, förordningar och branschstandarder i varje geografiskt område där dina annonser kan visas. Rådgör med din juridiska rådgivare om du har frågor.

Vänligen notera att den här listan inte innehåller våra fullständiga riktlinjer för annonsering. För ytterligare information, se riktlinjerna för Amazon Ads och våra policyer för godkännande

Amazon uppdaterar riktlinjerna regelbundet. Kontrollera vår ändringslogg över annonseringsriktlinjerna regelbundet för att säkerställa att dina annonser alltid är uppdaterade.

Påståenden och underlag

Dina annonser måste vara sanningsenliga och korrekta, i synnerhet gällande eventuella påståenden.

Påståendena i din annonsering måste vara desamma som på din produktinformationssida. Påståenden på produktinformationssidan, i rubriken och/eller på produktförpackningen kräver också bevis och underlag.

Se hela listan över påståenden och underlag.

Förbjudet eller begränsat innehåll, produkter och tjänster

Vi vill att våra kunder ska få bästa möjliga upplevelse när de besöker Amazon. Våra riktlinjer säkerställer att annonsinnehållet för de produkter och tjänster vi annonserar i våra annonser är lämpligt för kunder och följer lokala lagar, förordningar, och bästa branschpraxis.

Av denna anledning är inte alla typer av produkter, tjänster, eller innehåll tillåtna för annonsering. Dessa produkter faller under vår förbjudna kategori. Ingen reklam relaterad till en sådan produkt kommer att publiceras.

Förbjudet innehåll innefattar innehåll som är olämpligt, farligt, stötande, olagligt och som bryter mot våra redaktionella riktlinjer. Se den kompletta listan över förbjudet innehåll.

Förbjudna produkter och tjänster är sådana som vi inte tillåter annonsering för.
Se den kompletta listan över förbjudna produkter och tjänster.

Begränsat innehåll, produkter och tjänster är sådana som vi tillåter, men med specifika krav och riktlinjer. I allmänhet är dessa relaterade till kundernas hälsa och säkerhet och/eller känsliga ämnen och kategorier som viktminskning och sjukvård. Det kan också finnas lokala och regionala riktlinjer som måste följas.
Se den kompletta listan över begränsat innehåll, produkter och tjänster.

Checklista och översikt över riktlinjer

Dina annonser måste uppfylla följande kriterier:

 • Vara lämpliga för en allmän målgrupp
 • Vara ärliga om dina produkter eller tjänster
 • Undvika innehåll som kan vilseleda eller kränka kunder
 • Återge innehållet på produktinformationssidan korrekt så att det kunder ser är korrekt innan de klickar på en annons eller beslutar att göra ett köp
 • Vara på det primära språket på Amazon-webbplatsen där annonsen visas
 • Vara tydliga och lätta att förstå för en bred publik
 • Endast marknadsföra produkter som du antingen äger eller har behörighet att sälja eller distribuera

Att göra-lista:

Branding och logotyper: Så bygger du närvaro för ett varumärke

Här hittar du riktlinjer för att presentera ditt varumärke på ett sätt som sticker ut.

kvinna som pratar i telefon
Kapitel 2

Vad du kan och inte kan göra med logotyper

Din logotyp är ditt varumärkes signatur. Det representerar vad dina produkter är, hur de presterar och vilka behov de uppfyller. När kunderna ser ditt varumärke bör de omedelbart känna igen det och allt som det står för. Därför måste din logotyp ha en stark och tydlig närvaro.

En varumärkeslogotyp är ditt varumärkes registrerade logotyp. Du måste ha laglig rätt att använda logotypen för det varumärke du marknadsför för att använda logotypen i dina annonser.

Din logotyp bör:

 • Ta upp hela bilden eller ha en vit eller genomskinlig bakgrund
 • Återspegla varumärket eller produkten du marknadsför på ett korrekt sätt
 • Använda text som är läsbar på mobil och stationär dator
 • Vara konsekvent i alla annonser, så att kunderna känner igen dig direkt
Lego – gör/gör inte

Din logotyp bör inte:

 • Vara en produkt, ASIN (inklusive beskurna versioner), unik bild eller livsstilsbild eller en kombination av ovanstående
 • Användas som en förlängning av rubriken eller innehålla ytterligare text
 • Vara en kombination av logotyper
 • Innehåller plottriga eller röriga element
 • Ha en komplex grafisk bakgrund

Tips om bästa praxis för logotyp:

Logotyper kan förekomma i olika storlekar, på olika enheter och visas mot olika bakgrunder. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när du laddar upp din logotyp.

Läs mer om våra krav på logotyp.

Amazons varumärkeselement

Genom att använda Amazons namn eller varumärkeselement kan du få hjälp att uppnå resultat. Men eftersom Amazon-varumärket är en av våra mest värdefulla tillgångar måste alla Amazon-varumärkeselement följa våra riktlinjer för varumärkesanvändning. Annonser får inte se ut, härma, eller förväxlas med Amazon-innehåll.

Vi tillåter våra annonsörer att använda Amazon-varumärkeselement genom ett skriftligt godkännande. Allt material måste skickas till Amazon i förväg för granskning, så ta med det i din tidsplanering.

Användning av Amazons varumärken, eller andra hänvisningar till Amazon eller dess produkter, måste följa riktlinjerna för varumärkesanvändning.

Checklista för riktlinjer kring varumärke och logotyper:

 • Logotypen ska vara lätt att känna igen
 • Logotypen ska vara lätt att läsa
 • Logotypen ska vara ren och tydlig och sakna röriga element
 • Logotypen ska vara densamma på alla annonser för konsekvens
 • Bakgrunden ska vara vit eller transparent
 • Varumärkesnamnet ska matcha varumärkeslogotypen
 • Logotypen får inte vara en kombination av logotyper
 • Logotypen får inte användas som en förlängning av rubriken
 • Logotypen får inte innehålla ytterligare text
 • Logotypen får inte vara en produkt, ASIN (inklusive beskurna versioner), anpassad bild eller livsstilsbild, eller en kombination av ovanstående
 • Varumärkeselement tillhörande Amazon ska följa riktlinjerna för varumärkesanvändning

Riktlinjer för bilder: Så gör du ett gott intryck

Bilder är det första kunderna ser i en annons, så se till att dina bilder visar ditt varumärke och dina produkter på det sätt som är mest attraktivt och tilltalande.

kvinna som pratar i telefon
Kapitel 3

Bildkvalitet

Bilder ska vara i den högsta möjliga bildupplösningen och i 72 ppi. Vi vill se till att din produkt ser ut som bäst. Bilder av låg kvalitet kommer därför att avvisas. Dina bilder måste uppfylla våra upplösningsspecifikationer, samt filstorlek och filtypskrav per storlek/placering.

Med bilder av låg kvalitet avses:

 • Bilder med överfyllda eller röriga motiv med för många visuella element
 • Suddiga, förvrängda, pixelerade, fläckiga eller utsträckta bilder
låg bildkvalitet

Unika bilder

Unika bilder representerar ditt varumärke och produkter i sammanhang eller i en livsstilsmiljö och visar hur dina produkter tillför värde till kundernas liv och hur kunderna kommer att uppleva dem.

Visa upp ditt varumärke på bästa sätt

 • Använd högkvalitativa bilder som är tilltalande och engagerande.
 • Använd foton eller grafik som visar hur ditt varumärke passar in i verkligheten.

Visa att dina produkter är till för alla

 • Använd olika modeller, som människor i alla etniciteter, åldrar, kroppstyper och könsidentiteter.
 • Bygg tillgångar som fungerar bra överallt, på olika enheter, placeringar och regioner.
 • Undvik innehåll som kan anses som olämpligt eller som är skrämmande, våldsamt, eller blodigt.
Demonstrera produkterna

Var konsekvent

 • Se till att produkten, prissättningen och påståendena i annonsen är desamma som på din landningssida.

Bilder får inte ha följande egenskaper:

 • Vara enskilda eller flera produktbilder mot en solid eller genomskinlig bakgrund
 • Vara en individuell varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper
 • Vara en av dina valda produktbilder
 • Innehålla ytterligare text än texten som visas naturligt i bilden (t.ex. på produktförpackningen)
 • Vara i letter- eller pillarbox-format
flera produktbild praktiken

Tips om bästa praxis för bilder:

Se till att din produkt är framträdande i bilden, i bruk eller bara på bild, och att den återges korrekt för att bättre locka kunder och skapa rätt förväntningar.

Bakgrundsfärger och kantlinjer

Amazons riktlinjer för bakgrundsfärger och design hjälper till att säkerställa att din annonsering sticker ut och att kunder enkelt kan identifiera var de ska klicka på din annons.

bild med bakgrundsfärger
Annonser utan kantlinjer

Annonser utan kantlinjer får inte ha en vit eller benvit bakgrundsfärg. De måste ha en bakgrundsfärg som står i kontrast till den vita/benvita bakgrundsfärgen på den sidan för att säkerställa att de är igenkännliga som en annons och inte som en del av sidan.

Annonser utan kantlinjer kan exempelvis ha en ljusgrå bakgrundsfärg.

Se enskilda specifikationer för mer information om krav på bakgrunder och kantlinjer per annonseringsprodukt.

Checklista och riktlinjer för bilder och visuella element:

Bildkvalitet:

 • Har högsta möjliga bildupplösning på 72 ppi
 • Är estetiskt tilltalande
 • Saknar röriga, överfyllda visuella element
 • Är inte suddig, förvrängd, pixelerad, fläckig eller utsträckt
 • Uppfyller kraven på upplösning, filtyp och filstorlek

Unika bilder:

 • Använder olika modeller och bilder för att representera den allmänna målgruppen
 • Visar hur produkten och varumärket passar in i kundernas liv
 • Saknar olämpligt innehåll och är inte skrämmande, våldsamt eller blodigt
 • Kan fungera på olika enheter, placeringar och i olika geografiska områden
 • Motsäger inte landningssidan
 • Innehåller inte en eller flera produktbilder mot en solid eller genomskinlig bakgrund
 • Är inte en individuell varumärkeslogotyp eller kombination av logotyper
 • Är inte en av dina valda produktbilder
 • Innehåller inte ytterligare text förutom texten som naturligt hör hemma i bilden (t.ex. på produktförpackningar)
 • Innehåller inte letterbox eller pillarbox-format

Annonser utan kantlinjer:

 • Har inte en vit eller benvit bakgrundsfärg
 • Har en bakgrundsfärg som står i kontrast till den vita/benvita bakgrundsfärgen på den sidan där den visas

Behöver du hjälp att utveckla annonsmaterial?

Om du tycker det verkar skrämmande att själv skapa annonsmaterialet för en annonskampanj kan du anlita en expert som kan utveckla högkvalitativt innehåll åt dig. Vårt nätverk av godkända partners kan hjälpa dig att komponera, utforma, och genomföra kampanjer som följer bästa praxis, uppfyller våra riktlinjer och specifikationer samtidigt som de tillhandahåller tillhandahåller strategisk vägledning och optimering. Hitta en partner som passar dig i vår partnerkatalog.

Annonseringstexter och innehåll: Få fram ditt budskap

Inom marknadsföring är det du säger och hur du säger det avgörande för att fånga kundernas uppmärksamhet. Stavning och grammatik är viktigt, samt att vara tydlig och ärlig. Här är våra riktlinjer för reklamtexter som inte kommer att avvisas.

leende man med läsplatta
Kapitel 4: Del 1

Vad du kan och inte kan göra med reklamtexter och innehåll

Det är inte bara vad du säger i dina annonser som spelar roll, utan även hur du säger det, exempelvis genom hur du stavar och hur du använder skiljetecken.

Använd verktyg för grammatik- och stavningskontroll

Stavning, slarvfel, och grammatiska fel är några av de främsta anledningarna till att annonser avvisas. Dessa enkla fel kan få dig att framstå som oprofessionell, vilket i sin tur kan undergräva förtroendet för din produkt. Korrekturläs därför alltid reklamtexten innan du skickar in den för granskning och använd gärna verktyg för grammatik- och stavningskontroll eller låt någon korrekturläsa materialet åt dig.

Var uppmärksam på skiljetecken

Korrekt bruk av skiljetecken är ett måste. Upprepade frågetecken (???) eller utropstecken (!!!) eller alltför många parenteser (vanligtvis inte mer än två per rubrik) får inte användas.

Korrekt:

Letar du efter en modulsoffa?

Fel:

Letar du efter en modulsoffa????

Korrekt:

Kolla in våra modulsoffor ...2-sitssoffor ...och mer!

Fel:

Spana in våra modulsoffor ...2-sitssoffor ...och mer!!!

Tala kundens språk
Se till att dina annonser är på det primära språket som på webbplatsen där de visas. (Se fullständig information i kapitel 5.)

Använd versaler och gemener korrekt

För annonsprodukter med självbetjäning, följer användningen av stor bokstav formatet utan versalisering. Endast den första bokstaven i en rubrik, mening, egennamn eller varumärkesnamn (inklusive officiella varumärken, produktmodeller eller slogans) får inledas med versal.

Korrekt:

Utan versalisering: Spana in våra modulsoffor

Inledande versal i alla ord, ENBART VERSALER, att växla mellan versaler/gemener tillåts inte och kommer att avvisas.

Fel:

Inledande versal i alla ord: KOLLA IN VÅRA MODULSOFFOR

Blandat: Kolla in våra MODULSOFFOR

Växlande gemener/versaler: KoLLa iN vÅrA mODulSOFfor!

ENBART VERSALER: KOLLA IN VÅRA MODULSOFFOR

Särskilda tecken

Användning av särskilda tecken, såsom siffror, *, @, och punkter i stället för bokstäver eller för att förkorta ord är inte tillåtet.

Exempel

Korrekt: Hatar du fläckar?

Fel: H4t4r du fläckar?

Korrekt: Bästa någonsin

Fel: B.Ä.S.T.A. N.Å.G.O.N.S.I.N

Korrekt: utan

Fel: utn.

Teckenundantag

Särskilda tecken är endast tillåtna om följande stämmer:

 • De är en del av varumärket, produkten eller sloganen.
 • De används för att definiera ett ord eller en fras, till exempel AC/DC eller AM/PM eller används som symboler som för amerikanska dollar ”$” eller för siffror eller hashtags ”#”.

Bästa redaktionella praxis

Annonsens roll är att få kunder tillräckligt intresserade för att klicka. Om du följer dessa tips för din annonstext får du hjälp att inspirera kunderna att skrida till handling.

Etablera förväntningar

 • Det du säger i din annons måste vara vad kunderna ser på din landningssida.
 • Lyft fram din produkt i rubriken och texten.

Håll det enkelt

 • Använd enkla ord som är lätta att förstå.
 • Kom till saken snabbare med okomplicerade meningar.

Ge kunderna en anledning att klicka sig fram

 • Fokusera på det värde produkten har för kunden.
 • Förklara varför produkten är unik.

Håll dig relevant för alla, överallt

 • Fokusera på alla regioner eller målgrupper där din produkt är relevant.
 • Undvik att använda personligt språk, som du eller ditt, eftersom det kan låta olämpligt (t.ex. ”Använd vårt kosttillskott för att lösa dina viktproblem”).
Kapitel 4: Del 2

Förbjudet innehåll

Vad du definitivt inte får göra. Förhåller du dig till innehåll på följande vis kommer du bli avvisad under modereringsprocessen, så var uppmärksam.

Fuska inte

Falsk funktionalitet uppstår när vissa element i en annons är utformade för att se klickbara ut när de inte är det, eller när annonser som ber om ett postnummer inte leder till en landningssida med information som är skräddarsydd för kundens region.

Använd inte vilseledande påståenden eller innehåll

Det kan vara frestande att använda påståenden som ”den bästa symaskinen.” Anspråk på överlägsenhet (det bästa, det mest, det största, det godaste, bättre än osv.) kommer att avvisas om de inte kan underbyggas.

Annonser bör korrekt återspegla landningssidan och de produkter du säljer. De måste innehålla exakt samma erbjudanden och produkter.

Till exempel skulle vi avvisa en annons med en bild på golvpolish med texten ”spara på hushållsartiklar” som leder till en landningssida för dammsugare.

Uttryck dig inte rivaliserande gentemot konkurrenter

Annonser Amazon får inte uttryckligen namnge konkurrenter. Annonser får innehålla hänvisningar till ett ”ledande varumärke” eller en annan allmän formulering.

Använd inte ett språk som pressar kunderna

Reklamtexter som utövar påtryckning på kunder är förbjuden. Annonser måste engagera kunderna utan att vara påtryckande eller pressande.

Annonser får inte innehålla följande:

 • Språk som skapar en känsla av brådska
  • Skynda dig så länge lagret räcker!
 • Upprepade utropstecken eller frågetecken.
  • Missa inte!!!!
  • Är du redo????
 • Slutskiljetecken i uppmaningar till handling
  • Shoppa nu!
  • Vill du ta reda på mer?
 • Varje kombination av två eller flera av följande: ENBART VERSALER, skiljetecken och/eller stora teckensnittsstorlekar.
  • SOMMARERBJUDANDEN DU BARA INTE KAN MISSA!

Använd inte distraherande annonser

Animationer och andra interaktiva element får inte lura, bedra eller distrahera kunderna.
Förbjudna distraherande element omfattar, men är inte begränsade till:

 • Blinkande eller pulserande objekt, bilder eller text
 • Överdrivna animationer (t.ex. växling av bildrutor som sker var eller varannan sekund, eller visuella objekt i animeringen som gör att den rör sig oavbrutet)
 • Animationer som efterliknar användarinteraktion, t.ex. rörliga musmarkörer eller knappklickningar

Marknadsför inte otillgängliga artiklar

Annonser får inte marknadsföra försäljningen av produkter som är slutsålda eller är återkallade, eller tjänster som inte är tillgängliga för köp när kampanjen körs.

Annonserna måste pausas när den marknadsförda produkten eller tjänsten inte längre är tillgänglig.

Annonser för produkter som endast finns att förhandsbeställa är tillåtna om detta framgår tydligt i annonsen, t.ex. genom en uppmaning till handling (CTA).

Budskap under kampanjer inför högtider

Dessa riktlinjer är utformade för att etablera korrekta kundförväntningar och hjälpa dig att definiera rimliga start- och sluttider för evenemang och högtidskampanjer.

På tal om besparingar

Överdriv inte löften när du hänvisar till kampanjer. Superlativ som ”enorma besparingar” eller ”gigantiska rabatter” är inte tillåtna. Nämn inte heller en specifik prissättning, som ”spara 50 %” eller ”20 $ i rabatt.”

Håll dig istället till budskapet och slutna alternativ som:

 • Besparingar på [produktens namn]
 • Besparingar på [produkt]
 • Spara nu
 • Bra priser på [produkt]
 • Stora besparingar på [produkt]
 • Fantastiska produktpaket med [produkter]
 • Köp [produkt] och få [ytterligare kostnadsfri produkt]

Kampanjtexten i en annons måste också finnas på produktinformationssidan, till exempel blixterbjudanden och kampanjens giltighetstid.

Du får bara använda orden ”erbjudande” eller ”erbjudanden” i dina annonser om dina produkter har ett Amazon-avtal, till exempel Deal of the Day, som är pågående under hela kampanjen.

Allt handlar om timing

Annonser som utlovar besparingar får inte visas när erbjudandet eller besparingen ifråga inte är tillgängliga. Annonskampanjer måste schemaläggas så att de avslutas på kampanjens sista dag. Om du förlänger din annonskampanj efter att erbjudandet eller rabattperioden har upphört måste alla kampanjmeddelanden tas bort.

Specifika riktlinjer inför högtider

Kampanjer under högtider måste starta i rimlig tid före evenemangets start, får inte gälla månader i förväg och måste avslutas inom 24 timmar efter evenemangets slutdatum eller en rimlig tid efter det.

 • Exempelvis kan kampanjer för evenemang i december inte påbörjas i augusti och avslutas i februari.

För mer utförlig information och lista på krav, se riktlinjer för kampanjer under högtider.

Reklamtext - checklista över vad du bör göra och vad du inte får göra

Vad du får göra

 • Korrekturläsa texten för att undvika grammatiska fel och felaktig användning av skiljetecken.
 • Använda gemener förutom i början på meningar för annonstext.
 • Använd enkla ord som är lätta att förstå.
 • Se till att annonser återspeglar målsidans innehåll och innehåller samma erbjudanden och produkter.
 • Fokusera rubriker och text i bilder och video på produkten.
 • Betona varför produkten är unik och hur den hjälper kunden.
 • Se till att alla kampanjtexter också finns på produktinformationssidan och gäller under kampanjens längd.
 • Se till att start- och slutdatum för din annonskampanj är desamma som start- och slutdatum för din kampanj.

Vad du inte får göra

 • Använd inte särskilda tecken som siffror, @, *, och punkter såvida de inte är en del av varumärket eller en slogan eller i används i allmänhet (som $ och #).
 • Nämna en specifik region eller grupp.
 • Inte använda personligt språk, som du eller din.
 • Använda falsk funktionalitet och/eller vilseledande innehåll som kan lura kunder eller leda dem till fel sida.
 • Överdriv inte dina anspråk (det bästa, det största, bättre än) och nämn inte konkurrenter med namn.
 • Använda pressande språk eller uppmanande skiljetecken.
 • Marknadsför inte otillgängliga artiklar.
 • Använda distraherande, blixtrande, blinkande eller överdrivet animerade annonser.
 • Överdriva löften eller använda superlativ som ”enorma rabatter” i kampanjbudskap
 • Använd inte orden ”erbjudande” eller ”erbjudanden” i annonser om inte produkterna har ett Amazon-avtal som är aktivt under hela din kampanj.

Språk: Riktlinjer för annonser som körs globalt

Att föra ut dina annonser utanför gränserna och runt om i världen innebär att se till att din kommunikation når ut till kunderna.

man med bärbar dator
Kapitel 5

Tala kundens språk

Vi vill se till att kunderna förstår ditt budskap oavsett var du annonserar. Därför kräver vi att alla annonser ska vara på det primära språket på webbplatsen där de visas.

Officiella slagord, branding eller taglines behöver inte översättas men all annan text och innehåll måste vara på det språk som är primärt där annonsen visas.

Behöver du hjälp med översättning?

Amazon Ads-lokaliseringstjänster är en ny allt-i-ett-destination för att lokalisera märkesinnehåll för att hjälpa ditt varumärke att expandera till nya platser. Denna översättningstjänst stöds av professionella lingvister som hjälper dig att översätta innehåll för dina kampanjer.

Vi erbjuder översättningstjänsten för både text- och videoformat. *

Med videoöversättningstjänsten kan du översätta videor för dina kampanjer med Sponsored Brands och undvika två av våra vanligaste skäl för kampanjavslag: att använda ett språk som inte stöds i det land du vill starta annonsen i samt grammatiska fel.

Textöversättningstjänsten låter dig översätta rubriker för dina Sponsored Brands och Sponsored Display-kampanjer eller varumärkestext för dina butiker, inlägg eller A+-innehåll.

För att komma åt Amazon Ads-lokaliseringstjänster, navigera till ”annonser” i navigeringsfältet till vänster i annonseringskonsolen, välj sedan ”kreativa tjänster” och filtrera på ”översättningar”.

Text: Skicka in textinnehåll på engelska, franska, tyska, italienska, förenklad kinesiska eller spanska (Spanien) – upp till 1 000 tecken – i en enda begäran och översätt till arabiska, nederländska, engelska (USA och Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, polska, portugisiska, spanska (Spanien och Mexiko), svenska och turkiska inom 10 kalenderdagar.

Video: Översätt videoannonser från engelska, franska, tyska, italienska och spanska (Spanien) till nederländska, engelska (Storbritannien), franska, tyska, italienska, japanska, polska, spanska (Spanien och Mexiko) och svenska. Du får en video med inbäddade undertexter för både ljud och text på skärmen inom 10 dagar.

*Tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder.

Sponsored Brands

Annonser med Sponsored Brands hjälper till att öka kännedom om din produktportfölj med anpassningsbara annonser som visas bland sökresultaten på Amazon. Här kan du se specifikationer och standarder för format, CTA-användning, nyckelord och annan information som krävs för godkännande vid moderering.

man som pratar i telefon
Kapitel 6

Annonsformat och funktionalitet

Nedan följer riktlinjerna och formatstorlekarna som är specifika för Sponsored Brands-annonsering:

 • Alla bilder måste ha den högsta möjliga bildupplösning på 72 ppi.
 • Bilder och text måste vara läsbara.
 • Annonsmaterial och bilder får inte dölja eller störa läsbarheten av annonsmallar.

Obs! Animering är endast tillåten i videor. För riktlinjer gällande video och Sponsored Brands, se kapitel 7.

Sponsored Brands-format:

 • 728 x 90
 • 800 x 90
 • 300 x 250
 • 160 x 600
 • 245 x 135
 • 900 x 45
videoformat

Användning av call to action (CTA)

En CTA (”call to action”) är en kort fras på två till tre ord som kan hjälpa konsumenterna att ta nästa steg och klicka på en annons för att se information om din produkt. De måste vara direkta och tydliga och återspegla den upplevelse en kund kan förvänta sig på landningssidan. Icke-specifika CTA: er som ”klicka här” är förbjudna.

Vi kräver inte CTA:er i annonser, men det är en bra idé att använda dem eftersom de förbättrar annonsresultatet.

Exempel:

 • ”Shoppa nu”
 • ”Lär dig mer”
 • ”Se mer”
 • ”Läs mer”
 • ”Hämta mer information”
 • ”Upptäck mer”

Om den används i din rubriktext:

 • Var tydlig och exakt
 • Använd inte språk som pressar kunder, till exempel ”agera nu”, ”sista chansen” eller ”missa inte”.

Placeringsspecifika CTA-krav

AnnonstypRiktlinjer
Billboard (970 x 250)CTA får inte vara knappformad
Mobil (alla annonser)CTA rekommenderas men krävs inte

Översättningar

Om din kampanj visas på webbplatser på andra språk än ditt standardspråk översätter vi din anpassade text såsom rubriker och CTA åt dig automatiskt när du har skickat in den. Översättningstiderna kan variera och är vanligtvis slutförda inom 24 timmar efter att din kampanj på ditt standardspråk har aktiverats.

Annonser som du översätter själv måste ha samma betydelse och mening som innehållet i annonserna i din ursprungliga kampanj, på ditt standardspråk. Även översatt innehåll måste följa innehållskraven som tagits upp i denna guide. Granskning av översatta kampanjer tar vanligtvis upp till 72 timmar.

Läs mer om översättningar och de språk som stöds i annonseringskonsolens supportcenter.

ASIN:er och produktbilder

De ASIN-bilder som visas i dina annonser måste följa våra riktlinjer samtAmazons sidostandarder för produktbilder. GIF-bilder eller animationer är inte tillåtna.

Dubbletter eller identiska produktbilder i samma annons är inte tillåtna. ASIN-bilder i annonsen måste föreställa- eller hänvisa till den produkt som säljs.

Bilderna måste tydligt visa alla produktvariationer, såsom färg, modell, eller stil.

Nyckelords- och produktinriktning

Nyckelorden eller produkterna som dina annonser inriktar sig på måste vara relevanta för den produkt som marknadsförs.

Annonser får inte inriktas på nyckelord eller produkter på ett sätt som kan resultera i en stötande, okänslig eller oönskad shoppingupplevelse.

Några exempel på begränsade produktkategorier och nyckelord är följande:

 • Stötande, profana eller vulgära nyckelord eller produkter
 • Nyckelord eller produkter för receptbelagda läkemedel, såsom ”lipitor” eller ”prednisone”
 • Produkter och nyckelord för produkter som vi inte annonserar, till exempel e-cigaretter eller sexuellt explicita eller vuxenartiklar

Se våra policyer om förbjudna produkter och riktlinjer för innehåll för mer fullständig information.

Amazon-program/Prenumerera och spara

Vårt program ”prenumerera och spara” låter Amazon-kunder registrera sig för återkommande, schemalagda leveranser av produkter som de använder ofta.

Om produkterna i din annons erbjuds som en del av programmet och du nämner ”prenumerera och spara” i en annonsrubrik, måste du använda den ursprungliga, ojusterade logotypen för ”prenumerera och spara” och/eller namnet. Anpassade eller förkortade logotyper eller hänvisningar är inte tillåtna.

Checklista för Sponsored Brands

 • Alla bilder måste ha en hög bildupplösning
 • Se till att bilder och text är läsbara.
 • Om du använder en CTA, se till att den är direkt, klar, och exakt.
 • Använd inte pressande språk som ”handla nu” eller ”sista chansen” i en CTA.
 • Annonser som du översätter själv måste ha samma betydelse och mening som innehållet i annonserna i din ursprungliga kampanj, på ditt standardspråk.
 • Dubbletter eller identiska produktbilder i samma annons är inte tillåtna.
 • ASIN-bilder i en annons måste föreställa eller hänvisa till den produkt som säljs.
 • Optimerade annonser måste innehålla allmänna rubriker som inte nämner specifika produkter.
 • Använd inte nyckelord som kan resultera i en stötande, okänslig eller oönskad shoppingupplevelse.
 • Använd den ursprungliga, oredigerade ”prenumerera och spara”-logotypen i annonser för produkter som tillhör det programmet.

Sponsored Display

Sponsored Display är en självbetjäningslösning för displayannonsering som hjälper dig att utöka din räckvidd överallt där kunderna tillbringar sin tid. Här hittar du de krav och format som hjälper dig att komma igång.

kvinna med surfplatta
Kapitel 7

Sponsored Display-annonser erbjuder en fantastisk möjlighet att nå ut till kunder som är intresserade och aktivt shoppar i din produktkategori, särskilt eftersom annonser kan placeras både på och utanför Amazon.

Se till att dina annonser följer följande riktlinjer:

 • Alla bilder måste vara läsbara och med den högsta upplösningen på 72 ppi.
 • Att text, grafik och innehåll inte stör annonsmallarnas läsbarhet.
 • Alla annonser för Sponsored Display måste vara statiska såvida de inte använder videoformat.

Call to action (CTA)

Det är inte nödvändigt för dig att skapa din egen CTA eftersom Sponsored Display dynamiskt innehåller CTA-element som standard. Ytterligare CTA-knappar eller text är inte tillåtna i annonsen.

Sponsored Display-annonser måste också följa riktlinjerna i den här guiden, specifikt kapitel 1, 2, 3, 4, och 5. För fullständig information, se Amazon Ads riktlinjer och godkännandepolicyer.

Storlekar på annonsmaterialet för Sponsored Display:

Mobilapp och mobil webb:

 • 300 x 250
 • 414 x 125
 • 320 x 50

Desktop:

 • 320 x 50
 • 300 x 250
 • 160 x 600
 • 300 x 600
 • 650 x 130
 • 728 x 90
 • 970 x 250
 • 980 x 55

Checklista för Sponsored Display

Se till att:

 • Alla bilder är läsbara och med den högsta upplösningen på 72 ppi.
 • Text och grafik inte stör annonsmallarnas läsbarhet.
 • Dina annonser är statiska, eftersom animerade annonser inte är tillåtna i Sponsored Display.
 • Du inte skapar en CTA, eftersom det redan tillhandahålls som standard.

Annonser i videoformat för Sponsored Brands och Sponsored Display

Sponsored Brands-och Sponsored Display-videoannonser hjälper kunderna att upptäcka ditt varumärke och dina produkter medan de handlar. Dessa riktlinjer hjälper dig att skapa övertygande videokampanjer som fångar kundernas uppmärksamhet och ökar kännedomen om dina produkter.

man med bärbar dator
Kapitel 8: Del 1

Högkvalitativa videor kan bygga förtroende hos kunder genom att tillhandahålla produktinformation som de inte kan få från enbart bild eller text: exempelvis färgerna på en produkt, dess funktioner på nära håll, hur den fungerar rent praktiskt, eller att kunna lära sig hur den är tänkt att användas.

Alla videor måste följa riktlinjerna som anges i den här guiden, specifikt kapitel 1, 2, 3, 4, och 5. För fullständig information, se Amazon Ads riktlinjer och godkännandepolicyer.

Annonser måste följa våra specifikationskrav för animerade annonser och videoannonser. Animation är endast tillåten i videor. Videon måste vara relevant för produkten eller varumärket och leda till en kontextuellt relevant landningssida.

Att säkerställa bästa bild- och ljudkvalitet

Video och ljud måste vara av hög kvalitet för att godkännas.

De vanligaste orsakerna till att videor avvisas inkluderar:

 • Låg bildupplösning
 • Suddiga, otydliga, pixelerade eller oigenkännliga bilder
 • Svarta eller tomma bildrutor i början eller slutet av videon
 • Oläslig text. Texten måste vara tillräckligt stor för att den genomsnittliga kunden ska kunna läsa den.
 • Text och bakgrund är i samma eller snarlik färg med konsekvens att texten är svårläst eller oläsbar. Exempel: vit text på ljusgrå bakgrund.
 • Plötsligt redigerat slut vid den maximala videolängden
 • Hoppiga, avskurna och alltför snabba klipp och redigeringar
 • Distraherande, gälla, oväntade, våldsamma eller irriterande ljud
 • Plötsliga förändringar av ljudvolym
 • Ovanligt gälla eller mörka röster
 • Statiska, sprakande eller svåruppfattade ord eller oigenkännliga ljud
 • Ogrundade påståenden
 • Rubriker med grammatiska fel

Se till att du granskat dina videor innan du skickar in dem. Dubbelkontrollera att bilderna är distinkta och väldefinierade samt att ljudet är klart och hörbart.

Snabbtips: Förhindra att skärmen blir svart genom att undvika toning.

Börja med produkten

Se till att din produkt är i centrum och videon fokuserar på varför produkten gynnar kunderna, hur den presterar och vad som gör den unik.

Avsluta med din logotyp

Kunderna är mer benägna att komma ihåg ditt varumärke då logotypen är det sista de ser. Överväg att avsluta annonstexten med en uppmaning till handling (CTA), som ”få mer information” eller ”ta reda på mer.”

Rätt timing

Den optimala längden för att en video ska göra ett bestående intryck och hålla kundernas uppmärksamhet är mellan 15 och 30 sekunder.

 • Visa produkten under de första två sekunderna av videon för att göra ett bästa första intryck.
 • Nämn produktens största fördelar under de första fem sekunderna, eftersom det är då kunderna mest sannolikt kommer att höra och/eller se ditt meddelande.
 • Håll det kort och avgränsa innehållet till att bara innehålla dina viktigaste försäljningsargument.

Tips om bästa praxis: Visa inte detaljerad produktinformation som storlekar och dimensioner, spara det till detaljsidan. Din video ska inspirera och få kunder intresserade.

Tala med kunderna på deras språk

 • Videotext och ljud måste vara på det primära språket på webbplatsen där annonserna visas.
 • Undertexter eller textöversättningar måste vara på det lokala språket om ljudet är på ett annat språk.
 • Viktig text i videon, till exempel produktinformation och instruktioner, måste vara på det lokala språket.

Gör texten lätt att läsa

Använd text som syns tydligt mot bakgrunden och behåll texten på skärmen tillräckligt länge för att läsas.

Texten på skärmen måste vara lättläst för alla typer av shoppare. Vi rekommenderar att du använder text som är minst 50pts (100pts föredras) för 720p- och 1080p-videor och text som är minst 100 pts (200 pts föredras) för 2160p-videor.

text på bilder

Att nå kunder med eller utan ljud

Videoenheter börjar automatiskt spela upp innehållet utan ljud och ger kunderna möjlighet att slå på och stänga av ljud. För att vara säker på att du förmedlar ditt budskap, använd text på skärmen eller undertexter och/eller presentera en tydlig demonstration av hur din produkt fungerar som inte behöver ljud för att förstås.

Det finns inget krav på att din video ska har ett ljudspår, men det måste vara tydligt när videon avsiktligen inte har ljud. Använd en ansvarsfriskrivning som lyder ”inget ljud” och/eller på annat sätt gör det uppenbart att personer i videon inte talar.

Överväganden för mobila enheter

Håll i åtanke att inköpsupplevelsen är olika på mobila enheter och desktop när du skapar din videoannons. Håll särskilt följande i åtanke:

 • Storleken på din produkt, logotyp eller text som visas på skärmen.
 • Mängden information som visas samtidigt på skärmen.
 • Användning av dold textning.

Tips kring bästa praxis: när du visar din produkt under videons första tre sekunder ska du se till att produkten är det ljusaste elementet i videon och tar upp det mesta av utrymmet.

Med våra Video Safe Zone-mallar kan du säkerställa att texten på skärmen enkelt kan läsas på en mobil enhet. Detta visuella hjälpmedel hjälper till att säkerställa att viktig information, till exempel undertexter, produktupplysningar och instruktioner alltid är synliga och att ljudknappen inte döljs, så att kunderna alltid har tillgång till volymkontrollerna.

säker videozon
Kapitel 8: Del 2

Rama in på rätt sätt

Dina videor måste fylla det tillgängliga utrymmet. Det får inte förekomma svarta rader på någon sida av videon, vilket innebär att letterbox-och pillarboxformaten inte är tillåtna.

pillarboxing och letterboxing

I så fall måste du optimera dina videor så att de passar utrymmet i full storlek. När du justerar eller beskär videon, var försiktig så att du inte råkar klippa bort produkten eller annan relevant information.

Vad du definitivt inte får göra

Videor får inte inkludera:

 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon
 • Amazons varumärkeselement, varumärken, produkter eller referenser till Amazon-produkter eller tjänster
 • Erbjudanden, rabatter eller andra besparingskampanjer
 • Distraherande bilder (till exempel lysande, snurrande, blinkande, pulserande objekt eller text, eller övergångar med hög kontrast)
 • Påtryckande, påstridigt eller hetsande språk som syftar till att framkalla ett klick eller ett köp från kunden

Specifikationer för video och ljud

SpecifikationerVideoformat för Sponsored DisplayVideoformat för Sponsored Brands
Största tillåtna filstorlek500 MB500 MB
Bildförhållande16:916:9
Kortast tillåtna varaktighet6 s6 s
Maximal varaktighet45 s45 s
Mått1920 x 1080 eller högre1280 x 720, 1920 x 1080 eller 3840 x 2160
Lägsta bitrate för video4 Mbit/s1 Mbit/s
Bildfrekvens för video (fps)23,976 (rekommenderas), 24, 25 eller 29,9723,976, 24, 25, 29,97, 29,98 eller 30 bildrutor/s
Lägsta bitrate för ljud192 kbit/s96 kbps
Ljudsamplingshastighet44,1 kHz eller 48 kHz44,1 kHz eller högre samplingsfrekvens
Format som stödsVideo: H.264, MPEG-2 eller MPEG-4
Ljud: PCM eller AAC
Video: MP4 eller MOV
Ljud: PCM, AAC eller MP3
LjudkanalStereo eller monoStereo eller mono

Kom ihåg att dina videor representerar och återspeglar dina produkter och ditt varumärke. De ska vara optimistiska och positiva, eftersom du vill att kunderna ska få ett gott intryck av dina produkter, förstå varför de är relevanta för deras behov och hur de bäst kan tjäna dem.

För mer tips och information, se videon Komma igång med Sponsored Brands.

Checklista för videoannonsformat

Videor måste vara:

 • I den högsta möjliga upplösningen på 72 ppi, med ljud och grafik i hög kvalitet
 • Relevanta för produkten eller varumärket och leda till en kontextuellt relevant landningssida

Granska dina videor innan du skickar in dem. Se till att de inte innehåller:

 • Suddiga, oklara, pixelerade eller oigenkännliga bilder
 • Lågupplösta bilder under 72 ppi
 • Svarta eller tomma bildrutor i början eller slutet av videon
 • Oläslig text. Texten måste vara tillräckligt stor för att den genomsnittliga kunden ska kunna läsa den.
 • Samma eller snarlik färg på både text och bakgrund, då texten inte kommer att vara läsbar. Exempel: vit text på ljusgrå bakgrund
 • Letterbox eller pillarbox-format och/eller svarta staplar.
 • Abrupt redigerade slut
 • Hoppiga, avskurna och alltför snabba klipp och redigeringar
 • Distraherande, gälla, oväntade, våldsamma eller irriterande ljud
 • Plötsliga förändringar av ljudvolym
 • Ovanligt gälla eller mörka röster
 • Brus, sprakande, ohörbara ord eller oigenkännliga ljud
 • Kundrecensioner (inklusive stjärnbetyg), även om dessa recensioner finns på Amazon
 • Amazons varumärkeselement, varumärken, produkter eller referenser till Amazon-produkter eller tjänster
 • Erbjudanden, rabatter eller andra besparingskampanjer
 • Distraherande bilder (till exempel lysande, snurrande, blinkande, pulserande objekt eller text, eller övergångar med hög kontrast)
 • Påtryckande, påstridigt eller hetsande språk som syftar till att framkalla ett klick eller ett köp från kunden

Gör följande:

 • Visa produkten under videons första två sekunder.
 • Nämna produktens största fördelar under de första fem sekunderna.
 • Se till att videorna är lättförståeliga även utan ljud genom att använda text på skärmen eller undertexter eller använd en tydlig demonstration som inte kräver ljud.
 • Inkludera en ansvarsfriskrivning som lyder ”inget ljud” och/eller gör det uppenbart att ingen i videon talar om videon saknar ljud.
 • Använd text som syns tydligt mot bakgrunden.
 • Låt texten vara kvar på skärmen tillräckligt länge för att den ska kunna läsas.
 • Använd våra Video Safe Zone-mallar för att kontrollera att viktig information alltid syns i mobilformat.
 • Text och ljud måste vara på det primära språket på webbplatsen där annonserna visas.
 • Se till att undertexter eller textöversättningar finns på det lokala språket om ljudet är på ett annat språk.
 • Viktig text i videon, som produktinformation och instruktioner, måste vara på det lokala språket.
 • Optimera din video så att den passar hela utrymmet och undvik letterbox- och pillarbox-format.

Tack för att du har tagit del av detta

En komplett guide till moderering av Sponsored Brands och Sponsored Display