Lockscreen-annonser:
En guide för bokannonsörer

Med Lockscreen-annonser1 kan du marknadsföra dina e-böcker direkt till de kunder som mest sannolikt kommer att köpa dem. Engagera läsare med intresseinriktade annonser (dvs. inrikta per genre) medan de använder sina Kindle-läsplattor och Fire-läsplattor, vilket gör det enkelt för dem att köpa och ladda ned dina titlar.

1 Lockscreen-annonser är endast tillgängliga i USA.

Marknadsför din bok med Lockscreen-annonser

 • Nå läsare som är intresserade av e-böcker som din bok.
 • Använd anpassad text för att ge en snabb titt på innehållet i din bok, vilket kan leda till ökad försäljning.
 • Se den dedikerade rapporteringen per enhet.
 • Ange egna bud och budgetar. Du betalar bara när läsarna klickar på din annons.

Hur dina annonser kan visas på Amazon-enheter:

Helskärmsannons på låsta Kindle-läsplattor

Helskärmsannons på låst Kindle-läsplatta

Bannerannons på hemsidan för Kindle-läsplattan

Annons på en Kindle e-läsares startskärm

Helskärmsannons på Amazon Fire-läsplattan i fullfärg

Helskärmsannons på Amazon Fire-läsplattan i fullfärg

När läsarna trycker på din annons kommer de till bokens informationssida där de enkelt kan köpa och ladda ned din titel.2

2 Läsare med en ansluten enhet dirigeras till e-bokens informationssida. Läsare med offline-enheter dirigeras till en landningssida.

Så här kommer du igång med Lockscreen-annonser

 1. Logga in på annonseringskonsolen.
 2. Klicka på ”Skapa kampanj” och välj ”Lockscreen-annonser”.
 3. Lägg till kampanjnamn, datumintervall, budget och takt.
 4. Välj vilken av dina e-böcker du vill marknadsföra.
 5. Välj relevanta genrer eller undergenrer som du vill rikta in dig på.
 6. Ange ditt bud för kostnad-per-klick.
 7. Skriv en anpassad text som lockar läsare.
 8. Förhandsgranska och skicka in din kampanj för granskning.

Bästa praxis för Lockscreen-annonser

 • Rikta in dig på genrer som kompletterar din titel.
 • Se till att annonstexten är relevant för din inriktning (glöm inte stavningskontrollen).
 • Se till att annons- och bokinnehållet uppfyller riktlinjerna för bokannonsering och godkännandepolicyerna.
 • Förstå att nyckeltalen för visningar och klick kan fördröjas, eftersom vissa enheter kanske inte alltid är anslutna till internet. Visningar, klick och försäljning under de senaste 14 dagarna uppdateras när enheten återansluter till internet. Kindle e-läsare spårar även klick som görs offline.