Guide

Nyckeltal (KPI:er)

Nyckeltal (KPI) är kvantifierbara mått som pekar på prestanda eller framsteg för specifika affärsmål. Till KPI:er hör vanligtvis intäkter, kundnöjdhet, kundens livstidsvärde (CLV), konverteringstakt (CVR) och avkastning på annonskostnader (ROAS).

Visa upp dina produkter och skapa kampanjer genom att börja använda Amazon Ads.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Ta reda på hur mätningar kan hjälpa dig att förstå ditt varumärkes påverkan.

Amazon Marketing Cloud (AMC) ger dig kampanjmätning, analys och optimering.

Vad är ett nyckeltal (KPI)?

Ett nyckeltal (KPI) är en typ av mätvärde som hjälper dig att kvantifiera dina affärsmål och mäta dina framsteg till dessa mål. Som namnet antyder bör KPI: er mäta de resultat som är viktigast för ditt företag. De spårar dina framsteg mot strategiska mål på hög nivå.

Varför är nyckeltal viktiga?

Nyckeltal är ett av de bästa sätten att utvärdera framgången för ditt företag på ett kortfattat och mätbart sätt. Med nyckeltal på plats kan du se om ditt företag gör framsteg – så som du definierar framsteg.

Oavsett om din högsta prioritet är varumärkeslojalitet, försäljningstillväxt, vinstmarginal, kundnöjdhet, eller något annat, kommer rätt nyckeltal att centreras kring den prioriteringen och de mätvärden som på ett meningsfullt sätt återspeglar ditt företags framsteg.

Utan nyckeltal – eller med fokus på fel nyckeltal – riskerar du att spendera dina satsningar på en strategi som inte effektivt hjälper dig att uppnå dina mål. Du använder kanske nyckeltal som inte ger dig rätt resultat eller som till och med leder dig i fel riktning. Till exempel, om ditt mål är att öka antalet kundförvärv och du spårar nyckeltal för varumärkeskännedom som t.ex. webbplatstrafik eller videovisningar, kan detta leda dig i fel riktning vad gäller dina resultat.

Förbise inte vikten av nyckeltal för dina anställda och företagsledare. När ditt team arbetar för att uppfylla specifika mål samtidigt som de fattar strategiska beslut och bestämmer prioriteringar, kan de använda nyckeltal för att mäta hur deras arbete står sig i förhållande till viktiga strategier. Detta kan hjälpa enskilda medarbetare att inse vikten av sin roll i verksamheten, vilket kan påverka medarbetarnas engagemang positivt.

Typer av nyckeltal

Det finns flera typer av nyckeltal och rätt nyckeltal för dig beror på ditt företags behov och dess prioriteringar. Det finns inget sätt att skapa en uttömmande lista över alla möjliga nyckeltal. Istället visar de 12 kategorierna nedan olika typer av nyckeltal. Observera att dessa inte är 12 separata kategorier, utan snarare 12 beskrivningar som visar hur olika nyckeltal fungerar, vilket kan ge dig ett ramverk för att skapa och välja dina egna.

 • Kvantitativa nyckeltal: Dessa två första kategorier är breda klassificeringar som kan överlappa med de andra 10. Kvantitativa nyckeltal mäter objektiva, sifferbaserade aspekter av affärsresultat. Du kanske omedelbart tänker på finansiella nyckeltal, till exempel antalet kvartalsförsäljningar eller kundens livstidsvärde, men detta inkluderar också marknadsföringsstatistik, till exempel klickfrekvens, följanden på sociala medier och öppningsgrad av e-postmeddelanden. Kvantitativa nyckeltal gäller även interna resultat, såsom personalomsättning eller förmåga att behålla personal.
 • Kvalitativa nyckeltal: Kvalitativa nyckeltal avser resultat som inte anges i siffror, såsom kundrecensioner och anställdas nöjdhet. Dessa mätvärden bygger ofta på åsikter eller tolkningar och är inte objektiva data på samma sätt som kvantitativa nyckeltal. Men du kan – och bör – fortfarande kunna hitta sätt att mäta resultaten på dessa områden. Du kan till exempel be kunderna att sätta ett betyg från 1–5, eller så kan du kategorisera skrivna kundrecensioner som antingen positiva eller negativa, och spåra procentandelen positiva recensioner.
 • Ledande nyckeltal: Ledande nyckeltal hjälper dig att förutsäga vad som sannolikt kommer att hända i framtiden baserat på trender. Med ovanstående exempel på kundrecensioner kan en minskning av betygen vara en potentiell indikation på kundavgång.
 • Eftersläpande nyckeltal: Eftersläpande indikatorer spårar resultat som redan är ett faktum, så att du kan spåra framsteg och känna igen trender. Om du till exempel kör en displayannonskampanj för att marknadsföra en av dina produkter kan ditt eftersläpande nyckeltal vara produktförsäljningstillväxt över tid.
 • Nyckeltal för insatser: Med hjälp av nyckeltal för insatser kan du spåra resurser du behöver använda för att få önskat resultat. Dessa kan vara budget, utrustning och personal.
 • Nyckeltal för resultat av insatser: Nyckeltal för resultat av insatser spårar resultaten av dina insatser. Att anställa ytterligare personal i ditt callcenter kan vara insatsen och kortare väntetid för kunder kan vara resultatet av dina insatser.
 • Processnyckeltal: Med processnyckeltal kan du mäta hur effektivt du driver din verksamhet. Du kan till exempel titta på din process för att producera en videoannonskampanj, från idé till design och utförande, och leta efter sätt att förbättra kommunikationen mellan grupper eller konsolidera ansträngningarna för att minska tid eller kostnad.
 • Praktiska nyckeltal: Med praktiska nyckeltal tittar du på hur processerna i din verksamhet påverkar andra delar av din verksamhet. I ovanstående exempel på processen att skapa videoannonser kan en dålig process resultera i bortkastade resurser, en ökning av övertidstimmar eller ett behov av att upprepa eller göra om utfört arbete.
 • Riktningsnyckeltal: Riktningsnyckeltal mäter positiva eller negativa trender över tid. För att använda en fysikmetafor: om du spårar månadsförsäljning, då är antalet försäljningar hastigheten och öknings- eller minskningstakten är accelerationen – riktat nyckeltal. Du kan se trender i ditt företags resultat jämfört med andra inom branschen.
 • Handlingsbara nyckeltal: Handlingsbara nyckeltal mäter interna förändringar i företaget. Hur effektivt är ditt företag när det gäller att genomföra förändringar som att förbättra företagskulturen eller anställdas nöjdhet?
 • Finansiella nyckeltal: Vi hänvisade till finansiella nyckeltal ovan när vi diskuterade kvantitativa nyckeltal. Dessa nyckeltal följer ditt företags ekonomiska tillväxt och stabilitet eller hållbarhet. Exempel på finansiella nyckeltal är omsättningstillväxt och nettovinstmarginal.
 • Nyckeltal för resultat: Nyckeltal för resultat mäter effekterna av de åtgärder som vidtas av ditt företag. Ta exemplet från nyckeltal för resultat av insatser: en minskning av kundens väntetid (resultat) som genereras genom att anställa ytterligare callcenter-personal (satsning). Ett potentiellt nyckeltal för resultat är ökad kundnöjdhet.

Exempel på nyckeltal för marknadsföring

Låt oss ta en titt på några exempel på nyckeltal som marknadsförare ofta använder i sina kampanjer.

 • Kampanjräckvidd: Välj nyckeltal som anger storleken på kampanjens målgrupp, inklusive annonsvisningar, e-postsändningar och sidvisningar.
 • Kampanjengagemang: Använd nyckeltal för att kvantifiera hur målgrupperna reagerar på din kampanj, till exempel klick och klickfrekvens, avvisningstakt, sociala delningar och grad av videofullbordande.
 • Kampanjresultat: Nyckeltal som mäter kampanjresultat kan variera beroende på vad du vill att din målgrupp ska göra. Du kan titta på produktförsäljningen för en kampanj i den lägre tratten, igenkänning av varumärke för en kännedomskampanj och konverteringstakt (CVR) för ett onlineformulär för en övervägandekampanj.

Skillnad mellan KPI:er och OKR:er

Nyckeltal är relaterade till mål och viktiga resultat (OKR) men de är inte samma sak. Medan KPI: er är individuella mätvärden som spårar ditt företags resultat, är syftet med en OKR att fungera som en strategisk ram för verksamheten. KPI: er kan definitivt matas in i dina OKR:er. Målen i OKR:er är de större organisatoriska målen som förklarar dina nyckeltal.

Så skapar du och definierar ett nyckeltal

Du kan skapa ett värdefullt nyckeltal i bara några få steg. Nedan följer instruktioner om hur du kan starta processen för dina affärsmål.

Identifiera affärsmål

1. Identifiera ditt affärsmål

Att förstå förhållandet mellan nyckeltal och OKR:er kan hjälpa dig att skapa och definiera dina egna nyckeltal. Dina långsiktiga affärsmål hjälper dig att skapa ett nyckeltal, så välj ett av dina övergripande mål.

Fastställande av viktiga nyckeltal

2. Bestäm ett viktigt nyckeltal

Nu kan du bestämma dig för en resultatindikator du behöver mäta för att göra framsteg mot dessa mål. Kom ihåg att titta på både externa resultat (som försäljning) och interna resultat (som medarbetarengagemang).

Mätbart

3. Gör det mätbart

Fastställ hur du avgör nyckeltalets framgång eller misslyckande. Vilken förbättring vill du uppnå med detta nyckeltal? Vad är tidsramen för att uppnå den förbättringen? Förstår dina anställda hur deras arbete bidrar till det?

Spårning

4. Håll koll på det

Upprätta en regelbunden rytm för kontroll av nyckeltal. Om din tidsram är ett år, kan du välja uppdateringar varje eller varannan månad. För marknadsföringsnyckeltal kan du använda rapporterings- eller analyslösningar som Amazon Attribution för att hjälpa dig att mäta framsteg.

Överväg att skapa en kontrollpanel för nyckeltal som ger insyn i dina framsteg i en aggregerad vy när du väl har gått igenom den här processen och skapat flera nyckeltal.