Sju sätt som hjälper ditt marknadsföringsmaterial om hälsa att briljera

Många konsumenter lägger stor vikt vid att handla produkter för hälsa och välbefinnande – de bestämmer trots allt vilka vitaminer eller kosttillskott de ska inta. Därför kan det vara viktigt att varumärken som skapar hälsovårdsannonser är tydliga när de delar sina varumärkesbudskap. I en nyligen genomförd Kantar-studie sa 60 % av kunderna i kategorin hälsa och välbefinnande att varumärket är en viktig faktor vid deras köp1. När det gäller annonsmaterialet för hälsovårdsannonser finns det några saker att tänka på. Vi har sammanställt sju tips för att hjälpa din hälsovårdsannons att sticka ut och engagera målgrupperna.

Amazon Ads har utvecklat tips som hjälper marknadsförare att skapa hälsovårdsannonser som visar deras produkter och gör dem relevanta för målgrupperna. Detta är baserat på insikter från Amazon DSP med statiska annonser och designelement som har körts i USA. Se listan över målgruppssegment längst ner på sidan om du vill veta exakt vilka produktkategorier dessa rekommendationer är relevanta för. Nyckeltalen (KPI:er) som tipsen tar hänsyn till är genomsnittlig klickfrekvens (CTR), frekvens på informationssidvisning (DPVR), inköpspris (PR) och avkastning på annonskostnader (ROAS). Dessa är viktiga nyckeltal för att annonsmaterialen ska anpassas till målgrupperna. Att använda insikter för att välja bilder och text kan hjälpa varumärken att skapa kampanjer för varumärkesmarknadsföring som visar upp produkter för hälsa och välbefinnande som tilltalar målgruppen.

Utforska annonsexempel för annonser om hälsa

Här är exempel på hur optimerade hälsovårdsannonser kan se ut. Vi har även sju tips som hjälper dig att komma igång och det finns även mer tillgänglig information och fler tips om annonsvisningar.

Exempel på hälsovårdsannons som visar hur rekommendationerna för CTR kan implementeras

Tips för CTR-drivna kampanjer

Exempel på hälsovårdsannons som visar hur rekommendationerna för DPVR kan implementeras

Tips för DPVR-drivna kampanjer

Exempel på hälsovårdsannons som visar hur rekommendationerna för PR/ROAS kan implementeras

Tips för PR- eller ROAS-drivna kampanjer

Ta en titt på dessa sju tips för att förbättra dina hälsovårdsannonser

graf som visar en ökning av genomsnittlig CTR med 10 %

Annonsmaterial med 10 eller färre ord ökade i genomsnittlig CTR med 10 %

graf som visar en ökning av genomsnittlig DPVR med 11 %

Annonsmaterial med 10 eller färre ord ökade i genomsnittlig DPVR med 11 %

1. Försök att vara kortfattad

Försök att inte använda fler än 10 ord i dina annonser, även om det kan vara frestande att lovprisa din produkt. Annonsmaterial med 10 eller färre ord hade en genomsnittlig CTR som var 10 % högre än de med 19 eller fler ord. 2 Dessutom hade annonsmaterial med ett lågt ordantal också en genomsnittlig DPVR som var 11 % högre än de med ett högt ordantal. 3 Kom ihåg att detta omfattar alla ord i annonsen, från texten till CTA till ansvarsfriskrivningen – allt räknas mot ditt totala ordantal.

2. Tänk på ditt ordval

Vilket ord kan bidra till att öka KPI:er generellt? ”Känna.” Annonsmaterial som inkluderade ordet ”känna” ökade i genomsnittlig CTR med 14 %, genomsnittlig DPVR ökade med 50 % och genomsnittligt PR ökade med 45 %. 4 Däremot bör man undvika ordet ”ny”. Hälsovårdsannonser med ordet ”ny” minskade i genomsnittlig DPVR med 11 %. 5 Annonser som fokuserade på hur produkterna fick kunderna att känna sig lyckades bättre än annonser som nämnde om produkterna var nya.

graf som visar en minskning av genomsnittlig DPVR med 11 %

Annonsmaterial med ordet ”ny” minskade i genomsnittlig DPVR med 11 %

graffärg för CTR: orange

CTR

graffärg för DPVR: ljusblå

DPVR

graffärg för PR: bensingrön

PR

Graf som visar genomsnittliga ökningar av CTR (14 %), DPVR (50 %), PR (45 %)

Annonsmaterial med ordet ”känna” ökade i genomsnittlig CTR med 14 %, genomsnittlig DPVR ökade med 50 % och genomsnittligt PR ökade med 45 %

3. Gör det du anser vara bäst när det gäller rabatter

Huruvida rabattmeddelanden ska användas i hälsovårdsannonser beror på ditt primära KPI. Rabattmeddelanden som ”Spara XX %” ökade i genomsnittlig DPVR med 16 % och genomsnittligt PR ökade med 20 %. 6 Annonsmaterial med en rabatt minskade även i genomsnittlig CTR med 27 %. 7 Om ditt mål är att öka annonsens klickengagemang kan det vara värt att inte nämna rabatten.

graffärg för CTR: orange

CTR

graffärg för DPVR: ljusblå

DPVR

graffärg för PR: bensingrön

PR

Graf som visar en minskning av genomsnittlig CTR (27 %) och en ökning av både genomsnittlig DPVR (16 %) och genomsnittligt PR (20 %)

Annonsmaterial med rabattmeddelanden minskade i genomsnittlig CTR med 27 % och genomsnittlig DPVR ökade med 16 % och genomsnittligt PR ökade med 20 %

4. Fokusera på produkten

Försök att inte klämma in för många element i dina hälsovårdsannonsbilder. Annonser med fem eller färre objekt hade en genomsnittlig DPVR som var 12 % högre än de med nio objekt eller fler. 8 Dessa objekt eller komponenter begränsas inte till produkterna i själva annonsbilden. Den inkluderar också bakgrund, logga, text eller något annat som tydligt kan identifieras som ett separat element baserat på färg, kontur eller form.

graf som visar en ökning av genomsnittlig DPVR med 12 %

Annonsmaterial med fem eller färre objekt minskade i genomsnittlig CTR med 12 %

graf som visar en ökning av genomsnittligt PR med 13 %

Annonsmaterial med låg bildkomplexitet ökade i genomsnittligt PR med 13 %

5. Håll det enkelt

Förutom ett lägre ordantal och färre objekt hjälper det även att hålla själva bildspråket enklare i hälsovårdsannonser. Använd bilder med låg komplexitet, vilket innebär ett lägre antal och färre färg- och texturvariationer. Du kan uppnå det genom att undvika livsstilsbilder, använda en enfärgad bakgrund och begränsa antalet teckensnittsfärger och storlekar. Annonsmaterial med låg bildkomplexitet hade ett genomsnittligt PR som var 13 % högre än de med hög bildkomplexitet. 9

6. Tänk på CTA-storlek

Om du tar med en CTA (call to Action) i annonsen bör du hålla den liten. Höjden på CTA ska inte ta upp mer än 10 % av den totala annonshöjden i rektangulära och högre format. Annonser med en mindre CTA-storlek (2 % av den totala annonshöjden) hade en genomsnittlig CTR som var 10 % högre än de med större CTA som sträckte sig över 11 % av annonshöjden. 10

graf som visar en ökning av genomsnittlig CTR med 10 %

Annonsmaterial med låg CTA-höjd ökade i genomsnittlig CTR med 10 %

graf som visar en ökning av genomsnittlig CTR med 9 %

Annonsmaterial med ljus bakgrund och förgrund ökade i genomsnittlig CTR med 9 %

graf som visar en ökning av genomsnittligt PR med 12 %

Annonsmaterial med ljus bakgrund och mörk förgrund ökade i genomsnittligt PR med 12 %

7. Var försiktig med färger och belysning

En ljusare bakgrund och förgrund i annonsen är sannolikt mer tilltalande för kunderna. Detta omfattar alla komponenter av annonsen, inklusive text och logga. Annonsmaterial med en starkt upplyst bakgrund och mörkare förgrund ökade i genomsnittligt PR med 12 %. 11 Dessutom, med en ljusare, ljusfärgad bakgrund tillsammans med en ljusare förgrund ökade genomsnittlig CTR med 9 %. 12

Hur Amazon Ads skaffade dessa insikter

De kategorispecifika insikter som används här genererades genom att samla in designelement från 22 000 annonsbilder i USA mellan 2018 och 2021. Annonsmaterialet delades upp i vertikaler efter sina målgrupper. Statistiska modeller och maskininlärningsmodeller användes sedan för att utforska designelementens inverkan på KPI:er för medvetenhet, övervägande och inköp. Annonsmaterialets resultat justerades för att eliminera påverkan från andra faktorer som placering och serveringsfrekvens.

Målgruppssegment som ingår i analysen: receptfri medicin/smärtlindring, vitaminer/tillskott/naturläkemedel, näringsbarer/drycker, hälsa/skönhet/personlig vård, motion och fitness, fitness/yogaunderhållning, första hjälpen-material, sömn/snarkning, hälsa/sinne/kroppsböcker.

Läs mer

Vill du veta mer om hur du optimerar annonsmaterial? Utforska andra sätt att förbättra annonskampanjer för en rad andra kategorier, inklusive snabbköpsvaror och livsmedelsprodukter och marknadsföring av drycker.

1“Hälsovårdskonsumenters väg till köp”, Kantar & Amazon Ads, USA, juli 2021
2–12 Amazon Internal, juli 2021, USA