Vad är skillnaden mellan en SSP och en DSP?

Här är allt du behöver veta.

Amazon DSP-illustration

Om du just har börjat utforska programmatisk annonsering är det viktigt att förstå nyckeltermer, -koncept och -annonsteknik som är involverade i köp och försäljning av digitala medier. Några av de viktigaste komponenterna i den här branschen är DSP (efterfrågeplattform) och SSP (utbudsplattform). Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan en DSP och SSP, hur de samarbetar för att underlätta programmatiska medieinköp och hur de verkar i den större leveranskedjan för digital annonsering.

Vi visar här exakt vad en DSP och SSP är och hur de fungerar samt deras plats inom det större programmatiska annonseringslandskapet:

Vad är en DSP (efterfrågeplattform)?

En automatiserad programmatisk plattform är en programmatisk programvara för annonsörer som möjliggör automatiserade och centraliserade medieinköp från flera källor. En DSP drivs av efterfrågan på annonslager: Annonsörer söker efter lager som hjälper dem att nå rätt målgrupper vid rätt tidpunkt, inom en fastställd budget.

Med en efterfrågeplattform såsom Amazon DSP kan annonsörer till exempel programmatisk köpa displayannonsering, videoannonser och ljudannonser där de spenderar tid. Den är tillgänglig för såväl annonsörer som säljer på Amazon som för de som inte gör det. Varumärken kan nå nya och engagerade målgrupper via högkvalitativa, varumärkessäkra lager som omfattar Amazon-ägda platser som t.ex. IMDb ellerTwitch samt ledande utgivares webbplatser.

Vad är en utbudsplattform (SSP)?

En utbudsplattform (SSP) är en programmatisk programvara för utgivare som kan underlätta försäljningen av deras annonsvisningar. Genom att koppla samman utgivare med flera annonsutbyten, efterfrågeplattformar och annonseringsnätverk samtidigt, kan SSP:er underlätta för utgivarna att sälja visningar till en större andel av potentiella köpare och göra det möjligt för leverantörer att ange budintervallet för att maximera sina intäkter. Genom Amazon Publisher Services, erbjuder Amazon sina annonsörer som köper via Amazon DSP, direkt tillgång till ett högkvalitativt och utökad utbud med bättre synbarhet, lägre CPM (kostnad per miljon) och högre avkastning på annonskostnader (ROAS).

Hur fungerar DSP:er och SSP:er tillsammans?

En efterfrågeplattform (DSP) är en programmatisk programvara för annonsörer. En DSP hjälper till att underlätta medieinköp från många olika utgivare via SSP:er, annonsutbyten, annonsnätverk och direktintegreringar. DSP:er hjälper varumärken och byråer (efterfrågesidan) att avgöra vilka visningar som ska köpas och till vilket pris (utbudssidan). Annonsörer väljer att nå målgrupper baserat på demografi och shopping- och surfsignaler via en DMP. SSP:er har liknande funktionalitet och teknik, men används av utgivare som hjälp att optimera och få det bästa erbjudandet för sitt lager (dvs. maximera avkastningen).

Vad är en datahanteringsplattform (DMP)?

En datahanteringsplattform (DMP) är en programvara som ger annonsörer, marknadsförare, varumärken och byråer en plats att spara insamlade insikter för att kunna använda dem för att informera annonskampanjer. Amazon DSP gör det möjligt för annonsörer att använda sina egna DMP-målgrupper när de skapar programmatiska köpkampanjer.

Vad är realtidsbudgivning (RTB)?

Realtidsbudgivning (RTB) är ett sätt att köpa annonser programmatiskt. Med RTB kan annonsörer delta i en auktion när en visning blir tillgänglig. Om deras bud vinner auktionen visas annonsen på utgivarens webbplats. RTB är inte bara effektivt utan hjälper även annonsörer att fokusera på det mest relevanta lagret. Genom att RTB kan utgivare och annonsörer sälja och köpa annonser via en utbudsplattform.

Förstå leveranskedjan för digital annonsering

Leveranskedjan för digital annonsering består av nätverk, utbyten och plattformar på efterfråge- och utbudssidan som köper och säljer media genom budgivning i realtid. Programmatiskt köp gör det möjligt för annonsörer att köpa programmatisk displayannonsering direkt eller via auktion. Med programmatiska köp arbetar annonsörer med efterfrågeplattformar såsom Amazon DSP för att köpa annonser till ett fast pris. DSP:er underlättar köp av annonslager och hjälper annonsörer att upptäcka och nå relevanta målgrupper.