Guide

Komplett guide till annonseringsskatter, avgifter och moms på sålda varor

Global annonsering är en utmärkt hjälp för att öka synligheten för ditt varumärke och öka försäljningen. Men kom ihåg att det kan finnas skatter och avgifter att ta hänsyn till när du säljer och annonserar på Amazon i olika länder.

Den här guiden innehåller de resurser som du behöver för att få svar på dina frågor om skatter och regleringsavgifter samt regler för mervärdesskatt (moms).

 • Förstå skatter och regleringsavgifter på din annonsfaktura
 • Vad är moms?
 • Registrering av momsregistreringsnummer
 • Momssatser
 • Momslagstiftning
 • Resurser för ytterligare momsstöd

1. Skatter på annonsering

Förstå skatter och regleringsavgifter på din annonsfaktura

Det kan hända att du ser avgifter på din annonseringsfaktura, utöver annonskampanjavgifterna. Nedan följer olika typer av avgifter och skatter som kan dyka upp på dina fakturor:

Obligatoriska annonseringsavgifter:

Dessa avgifter kan tillämpas på din faktura när en annons visas i vissa länder och/eller för annonser som har köpts av annonsörer i vissa länder efter införandet av lokala skatter för digitala tjänster och/eller andra bestämmelser. Dessa avgifter läggs till på fakturans delsumma. Läs mer om obligatoriska annonseringsavgifter.

Indirekt skatt på sponsrade annonseringsavgifter:

Vissa länder som tillämpar moms, skatt på varor och tjänster (GST) eller liknande system har infört regler för beskattning av elektroniska tjänster (ESS) på den plats där de erhålls. Där så krävs enligt lag kommer Amazon att debitera och ta ut moms/GST på tillhandahållande av digitala annonseringstjänster enligt dessa regler. I allmänhet debiteras moms/GST för ESS på sponsrade annonseringsavgifter när följande kriterier uppfylls:

 • Annonsören har inte försett Amazon med ett giltigt moms-/GST-registreringsnummer/.
 • Annonsören är etablerad i ett land som har infört ESS- eller fjärrtjänstregler.

Obs! Amazon kan vara tvungna att ta ut moms/GST (skatt på varor och tjänster) av standardtyp som gäller för ditt bosättningsland eller affärsställe när ett moms-/GST-registreringsnummer inte tillhandahålls. Om du har ett skatteregistreringsnummer bör du registrera det på ditt konto för att säkerställa att du faktureras på rätt sätt. I vissa länder kan Amazon vara skyldiga att ta ut moms/GST även om ett moms-/GST-registreringsnummer tillhandahålls. Du kan läsa mer i den här guiden om moms på ESS (elektroniska tjänster).

Kontakta våra supportteam för ytterligare hjälp med dina fakturor.

2. Moms på sålda varor

Vad är moms?

Moms är en skatt på varor och tjänster som säljs i Europa. Skatten betalas i slutändan av slutkunden och är inte en avgift för företag, även om det finns undantag. Säljare betalar moms till skattemyndigheten och slutkunden betalar momsen som en del av sitt inköpspris. Detta innebär att de flesta företag kan återkräva den moms som de har betalat. Du kan läsa mer om detta i kunskapsbanken för moms för säljare.

Registrering av momsregistreringsnummer

Om du är osäker på om du behöver registrera dig för ett momsregistreringsnummer kan du läsa den europeiska momsutbildningsguiden. Kontakta din skatterådgivare för ytterligare information och vägledning. Om du är säljare och redan momsregistrerad, laddar du upp ditt momsregistreringsnummer på Seller Central. Logga in på ditt konto och följa de här instruktionerna för att registrera ditt skatteregistreringsnummer.

Momssatser

De momssatser som tillämpas varierar mellan Europeiska unionens (EU) medlemsstater och vissa typer av produkter. Visa relevanta EU-momssatser per produktkategori för att se vilken momssats som du kan bli föremål för.

Momslagstiftning

Brexit: Den 1 januari 2021 lämnade Storbritannien EU:s inre marknad och tullunion. Det finns nu en tullgräns mellan Storbritannien och EU, vilket påverkar företag som arbetar över denna gräns. Storbritannien och EU har nått ett handels- och samarbetsavtal (TCA) som fastställer de nya handelsvillkoren mellan Storbritannien och EU. Om du vill ha mer information om tullformaliteter kan du besöka den brittiska regeringens webbplats eller läsa mer i den här Brexit-handboken.

3. Mer momshjälp

Prova dessa resurser för ytterligare momsstöd:

 • Momstjänster på Amazon är en smidig lösning som hjälper dig att efterleva momsreglerna och hantera dina momsregistrerings- och arkiveringsskyldigheter (momsdeklarationer) inom Europa på ett enklare och effektivare sätt. Detta sker via tredjepartsleverantörer av skattetjänster i upp till sju länder (Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Polen och Tjeckien).
 • Prova momsberäkningstjänsten. Utan extra kostnad får du priser som visas exklusive moms, ett nedladdningsbart momsfakturamärke som visas bredvid ditt varumärkes namn på produktinformationssidan och sidor med erbjudanden samt automatisk sändning av fakturor till kunderna.
 • Besök kunskapsbanken för moms för mer information om momsregistrering, satser och lagstiftning.
 • Titta på den här videon för att lära dig mer om momsregistreringsprocessen.