Guide

Dynamisk annonsoptimering (DCO): Definition, exempel och tips

Dynamisk annonsoptimering, eller DCO, är en typ av programmatisk annonsering som gör det möjligt för annonsörer att skapa personliga annonser baserat på realtidsdata. DCO är ett kraftfullt verktyg som kan hjälpa marknadsförare att skapa mer relevanta och effektiva annonser.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Amazon DSP

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Amazon Ad Server

Amazon DSP är en automatiserad programmatisk plattform där du kan köpa annonser programmatiskt för att nå nya och befintliga målgrupper där de spenderar sin tid.

Registrera dig för unBoxed 2023

Utforska skräddarsydd utbildning och tillgängliga insikter för att hjälpa till att förbättra resultatet för ditt Amazon-annonsmaterial.

Vad är dynamisk annonsoptimering (DCO)?

DCO står för dynamisk annonsoptimering. När det gäller annonsering bygger DCO-tekniken snabbt flera upprepningar av en annons med hjälp av samma basannons, samtidigt som delar av annonsen skräddarsys utifrån målgrupper, sammanhang och tidigare resultat. Detta hjälper annonsen att ge gensvar hos konsumenterna.

Varför är dynamisk annonsoptimering viktig?

I dagens värld kan konsumenterna se tusentals annonser om dagen. Därför är det viktigare än någonsin för varumärken att engagera kunderna med meddelanden och annonser som skapar gensvar. DCO hjälper annonsörer och byråer att leverera mer relevanta, informativa och effektfulla annonsupplevelser.

Dessutom hjälper DCO annonsörer att förbättra skalning och effektivitet. Istället för att skapa flera versioner av samma annons för olika språk och målgrupper gör DCO det åt dem.

Skapa en DCO-kampanj

Varje dag interagerar konsumenterna med varumärken på flera olika kanaler. Varje beröringspunkt är en möjlighet för varumärken att fördjupa sin relation med kunderna. En framgångsrik DCO-strategi kommer att försöka göra exakt detta genom att träffa kunder där de befinner sig med relevant innehåll.

När du skapar en DCO-kampanj bör du fundera över hur du kan få kontakt med dina målgrupper, med rätt budskap, i rätt sammanhang och i rätt fas i deras resa.

Så här kommer du igång.

Definiera omfattningen

När du planerar din kampanj börjar du med att definiera omfattningen. Vilka är de främsta målen och de viktigaste resultaten (OKR:er)? Börja med väldefinierade slutmål och nyckeltal (KPI:er). Det är viktigt att identifiera hur framgång ser ut så att teamet vet vad de arbetar för och du vet vilka KPI:er som ska utvärderas i mitten av och efter kampanjen.

Anpassa dig med dina partners

Du kommer troligen att arbeta med DCO-team, annonsteam, utgivare och/eller automatiserade programmatiska plattformar (DSP). Dessutom måste medie- och analysteam tillhandahålla analys- och mediestrategi till annonsteamet. Justera ägarskap och strategi för alla målgrupper, meddelanden och nyckeltal. Insiktsstyrda annonser fungerar bäst när alla parter samarbetar och deltar i planeringsprocessen.

Ha en planeringsavspark för att brainstorma och definiera strategin, och schemalägga regelbundna kontroller för att granska prestanda och diskutera strategiska förbättringar eller tillägg. I DCO-kampanjer passar insikterna, medierna och annonsen ihop som pusselbitar, så det är viktigt att alla i teamet förstår strategins fulla omfattning så att de kan arbeta tillsammans mot samma mål.

Förstå din målgrupp

Vilken är din målgrupp och hur planerar du att anpassa din annons så att den är relevant? Det är viktigt att förstå vilka typer av målgrupper som är tillgängliga och relevanta för kampanjen, så att ni kan utforma en strategi för målgruppsengagemang och bestämma hur ni kan anpassa annonsmeddelanden för varje målgrupp. Tänk också på vilka roller varje berörd part för annonstekniker kommer att spela.

Skapa din mall

När du skapar en annonsmall för DCO bör du fundera på vilka delar av annonsen som behöver variera och vara extra noga under annonsproduktionen så att du skapar en flexibel mall för att undvika kostsamma produktionsjusteringar mitt i processen. Hur kommer dynamiska element som uppmaningar till handling (CTA) eller produktnamn att anpassa sig till annonsen? Kommer dynamiska bilder att presenteras vid olika bildförhållanden, eller kommer de alltid att passa till samma dimensioner? Behöver mallen rymma dynamiska layouter, typografi, animering eller färgscheman?

Granska dina resultat

När kampanjen pågår, granska dina resultat med jämna mellanrum och optimera din strategi framåt. Är en viss CTA bättre än en annan? Hjälper en typ av bild till att öka engagemanget? Ger en viss annons gensvar hos en målgrupp och presterar sämre hos en annan?

När du finslipar på de annonselement som bidrar till att förbättra prestandan kan du eliminera lågpresterande element och introducera nya testelement. Kontinuerlig testning och inlärning hjälper till att frigöra DCO:s potential att hjälpa dig att förbättra din kundanslutning i varje kampanj.

Kontakta oss för support som ökar ditt annonsmaterials effektivitet

Trender inom DCO och annonsering

Även om annonsörer historiskt sett har använt DCO främst som ett verktyg för direkt respons – till exempel för att återmarknadsföra till detaljhandelsmålgrupper med en produkt de tidigare sett – använder kunniga annonsörer i allt högre grad DCO för att använda relevanta meddelanden i marknadsföringstratten. Branding och medvetenhetstaktiker kan dra nytta av insiktsdrivna annonser – till exempel genom att använda shopping- eller strömningssignaler för att tillhandahålla olika bilder eller produktfunktioner. En sofistikerad DCO-strategi överväger hur annonser kan anpassa sig dynamiskt vid varje beröringspunkt med målgrupper.

Dessutom vill annonsörerna använda DCO i allt högre grad i flera kanaler, inte bara för annonsvisning. Dynamisk video, är på väg att bli mer populär, eftersom de in stream-video- och streamande TV-annonskanaler som den körs på fortsätter att växa i proportion med annonseringsbudgetarna.

Exempel på dynamisk annonsoptimering

Annonsörer kan använda DCO för kampanjtyper som omfattar, men som inte är begränsade till, kampanjer som anpassar sig till målgruppernas geografiska platser, kampanjer som varierar beroende på målgruppernas intressen, kontextuella kampanjer som är dynamiskt anpassade till sidinnehåll och produktbaserade kampanjer som tar hänsyn till andra produkter som målgruppen har tittat på.

Låt oss titta närmare på hur DCO kan tillämpas på specifika vertikaler:

Bilar

Bilar

Annonsörer inom bilindustrin är några av de mest sofistikerade när det gäller att använda DCO-strategier. Biltillverkare brukar använda målgruppssignaler från insikter och mediepartners för att informera om vilken bilmodell som ska marknadsföras, och kan ibland lyfta fram olika funktioner eller utmärkelser beroende på målgruppen (till exempel lyfta fram stadsjeepar och deras säkerhetsutmärkelser till familjeinriktade målgrupper).

För kategorierna inom annonsering i bilbranschen på nivå 2 (regional) och nivå 3 (återförsäljare) är det vanligt att använda geografiska och tidsbaserade signaler för att visa rätt erbjudanden och/eller återförsäljare för relevanta målgrupper.

Läs mer om marknadsföring av bilar.

Förpackade konsumentvaror

Förpackade konsumentvaror

CPG (förpackade konsumentvaror) erbjuder ofta ett brett utbud av produkter som kan variera beroende på geografi, vilket gör detta vertikalt idealiskt för DCO-kampanjer som anpassar sig efter plats.

Dessutom skapar CPG-företag ofta märkt digitalt innehåll, till exempel tips eller recept för att hålla målgruppen engagerad. Annonsörer kan använda innehållet i episodisk annonsform som roterar som ”veckans tips” eller ”månadens recept”, till exempel.

Slutligen är CPG-produkter ofta nära förknippade med demografi, livshändelser och livsstil, så dessa annonsörer drar nytta av målgruppsinsikter som kan informera om vilka produkter, bilder eller meddelanden som ska användas för en kampanj.

Finanstjänster

Finanstjänster

Inom finanssektorn kan annonsörer använda DCO för att automatiskt skapa flera annonsversioner för olika målgrupper, vilket minskar produktionstiden och maximerar konverteringarna. Kampanjannonsen som marknadsför ett nytt kreditkort kan till exempel anpassa sig till målgruppernas intressen och användning, visa rese-, hem- eller underhållningsrelaterade meddelanden beroende på vad de sannolikt kommer att använda kreditkortet till. Den kan också innehålla olika fördelar, till exempel lojalitetspoäng.

DCO är ett särskilt effektivt verktyg för leverantörer av finansiella tjänster och privatbanker, eftersom den kan anpassa sig i realtid för att återspegla ständigt fluktuerande erbjudanden, priser och kampanjer, så att kampanjer kan reagera direkt på marknadsföringsförändringar. Detta gör det också möjligt för finansiella tjänster med ett stort fotavtryck av lokala agenter, såsom försäkringsbolag, att köra lokaliserade kampanjer.

Läs mer om annonsering av finansiella tjänster.

DCO är ett viktigt verktyg i den moderna marknadsförarens verktygsuppsättning, eftersom det bidrar till att förbättra annonsrelevans i stor skala och främja en experimenterande kultur. När din uppsättning av tekniska verktyg minskar friktionen och gör det enkelt att skicka meddelanden till kunder under hela kundresan, samtidigt som du lär dig och optimerar, har du friheten att vara kreativ när det gäller att nå målgrupperna med insikter och meddelanden som inspirerar. Sedan kan du verkligen skapa en minnesvärd interaktion med dina kunder.

Oavsett om du har befintligt material eller börjar från noll kan Amazons tjänster för att skapa och redigera annonsmaterial hjälpa dig att producera kompatibelt och inspirerande annonsmaterial i alla format.