Två sätt att skapa ett bättre insiktsramverk med Amazon Marketing Cloud

Amazon Marketing Cloud (AMC) är en holistisk mät- och analyslösning som för närvarande är i beta för berättigade annonsörer. AMC ger annonsörerna större transparens och flexibilitet när det gäller att förstå hur deras marknadsföring presterar över mediekanaler.

En vanlig fråga vi hör från våra reklampartners som använder AMC är: hur strukturerar vi våra insikter för att driva de resultat vi vill ha för vår verksamhet?

Vi betonade några bästa praxis från Crystal Astrachan, Senior Product Manager of Advertising Analytics för Amazon Marketing Cloud, för att hjälpa annonsörer att bygga ett bättre insiktsramverk idag.

1. Förstå vilka datasignaler som är tillgängliga för sökningar och bygg sedan affärsgrunden för dina insikter

Amazon Marketing Cloud använder signaler från annonsörernas Amazon Ads-kampanjer, till exempel annonsvisningar, annonsklick och annonsgenererade konverteringar. Innan du börjar använda AMC eller nya signaler är det bäst att börja med att förstå vilken information som är tillgänglig för sökningar. Formulera sedan de affärsfrågor du vill besvara och planera din insiktsidentifieringsprocess.

Om du har tillgång till Amazon Marketing Cloud UI kan du hämta signalkatalogen från sökningsredigeraren. Om du inte har tillgång till Amazon Marketing Cloud UI ännu kan annonsörer med ett Amazon DSP-konto komma åt dokumentationen här.

Nedladdningslänk i sökningsredigeraren

2. Dela ditt ramverk med partnerteam före insiktsutveckling

Beroende på din organisation kan du behöva arbeta i flera team. Eftersom Amazon Marketing Cloud kräver en analysexpert för att köra sökningar, kanske de inte har samma affärskontext som du som varumärkeschef eller ledare för digitala medier kan ha. Därför är det bäst att hjälpa dem att förstå varför du behöver den här insikten och dela ramverket innan de bygger insikten. Detta säkerställer att de kan hjälpa dig att strukturera sökningarna i AMC så att de bäst passar dina affärsbehov. Vilka kampanjer tittar du till exempel på, vilka nyckeltal eller dimensioner behöver du och vad kommer denna insikt att användas till (t.ex. öka medieeffektiviteten, optimera mediekampanjer)?

Kontakta din Amazon Ads-kontochef för mer information om att omsätta insikter som dessa i handling.