Guide

Så utformar man en B2B-strategi med Amazon Ads

Kvinna som arbetar vid ett kontorsskrivbord

Varumärken kan nu nå B2B-målgrupper via Amazon Ads

För konsumenterna är köp online en vedertagen del av livet och företagen rör sig i samma riktning. År 2019 uppgick de globala affärsmöjligheterna inom e-handel för B2B (business-to-business) till 12,2 biljoner USD,1 och Gartner förutspår att 80 % av försäljningsinteraktionerna inom B2B mellan försäljare och köpare kommer att ske via digitala kanaler senast 2025.2 När köpare fick frågan om vilken nätbutik de använder för att göra efterforskningar om och/eller köpa B2B-produkter svarade 72 % av de tillfrågade Amazon Business, och 55 % av dem räknar med att öka hur mycket de spenderar på Amazon Business nästa år.3

En orsak till den här snabba övergången till e-handel för B2B är att B2B-köpare börjar uppvisa samma beteende som konsumenterna och använder nu onlinekanaler för att köpa B2B-produkter. Köparna samarbetar nu direkt med försäljare – tidigare kontaktade de proaktivt köpare för att sälja sina produkter. Detta innebär att majoriteten av B2B-försäljare inte längre behöver fokusera på att nå var och en av köparna. I stället behöver de öka varumärkets popularitet genom att bygga upp kännedom bland B2B-köpare och förmedla rätt information där deras målgrupp ser den. Onlineköpare kommer att göra resten.

Varumärken som säljer produkter och tjänster till företag behöver en digital strategi

Enligt eMarketer var 67 % av yrkesverksamma inom B2B överens om att deras företag investerar i att bygga sitt varumärke för att öka dess popularitet bland potentiella köpare, när de navigerar i digitala kanaler för att hitta det de behöver.4 E-handel för B2B blir mer och mer en strategisk intäktskanal för varumärken, och många företag integrerar detta i sin försäljningsverksamhet.

Till följd av detta måste varumärken ändra hur de marknadsför och annonserar sina B2B-produkter, och alla företag som säljer en B2B-produkt eller en B2B-tjänst bör ha en digital närvaro och en strategi för annonsering online för att nå sina kunder.

Amazon Ads ger sina kunder möjligheten att nå B2B-målgrupper

Amazon Ads kan stöda varumärken som vill utveckla marknadsföringsstrategier för nå B2B-kunder på flera sätt, med sponsrade annonser, displayannonsering och Amazon Business-sponsring.

Sponsrade annonser innefattar Sponsored Products och Sponsored Brands, som är annonseringslösningar med självbetjäning som marknadsför enskilda produktposter på Amazon. Annonsörer kan rikta in sig på Amazon Business- och B2B-kunder genom manuell nyckelordsinriktning i sina kampanjer, genom att använda nyckelord som matchar shoppingfrågor som B2B-kunder använder online. De kan till exempel använda nyckelord som innefattar stora kvantiteter/bulkmängder, en B2B-specifik bransch (medicin, utbildning osv.) och exakta produktnamn med modellnummer och dimensioner (om tillämpligt). Med manuell nyckelordsinriktning kan du välja och buda på specifika nyckelord eller produkter som du vill rikta in dig på.

Displayannonsering innefattar Sponsored Display (självbetjäning) och Amazon DSP, som är lösningar som hjälper annonsörer att skapa tillväxt för sitt företag och varumärke genom att intressera kunder under hela deras inköpsresa, på och utanför Amazon. Annonsörer kan rikta in sig på Amazon Business- och B2B-kunder genom att använda Amazons målgruppssegment för B2B i annonskampanjer.

Med Amazons B2B-målgrupper kan varumärken nå våra B2B-kunder i skala, i de olika lager som vi äger och driver och i Amazon DSP. De här målgrupperna baseras på Amazons förstapartsdata och är tillgängliga för alla varumärken som vill nå B2B-kunder i olika digitala kanaler. I Amazon Ads målgruppsfunktioner används flera miljarder shopping- och visningssignaler för att hjälpa annonsörer att nå de mest relevanta målgrupperna för sina företag.

Om annonsörer vill rikta in sig på Amazon Business- och B2B-målgrupper via Sponsored Display kan de använda målgruppsinriktningssegmenten, som finns i underavsnittet Företag och bransch som i sin tur finns i huvudavsnittet för Livsstil, när de skapar annonskampanjer.

Amazon DSP har en mängd tillgängliga målgrupper som ingår i det här huvudklustret:

B2B-målgruppBeskrivning
De 200 bäst säljande B2B-ASIN:ernaNå kunder som tittat på eller köpt minst en av de 200 bäst säljande ASIN:erna på Amazon Business
Små och medelstora företagIntressera företagskunder vars shoppingbeteende tyder på att de driver små eller medelstora företag
FöretagsägareÖka övervägande av ditt varumärke hos kunder som är ägare eller ansvariga baserat på deras interaktioner med Amazon-program såsom Amazon Seller
FöretagsmedlemmarRikta dig till kunder som identifieras som att de sannolikt är företagsägare baserat på deras prenumeration hos Amazon Business
Kunder med momsRikta dig till kunder som sannolikt är företagsägare eller professionella frilansare baserat på momsregistreringen i deras konsument- eller företagskonton
Användare av inköpskortNå kunder som sannolikt är företagsägare baserat på deras registrering av ett inköpskort i sektionen för betalningsalternativ i deras kontoinställningar
Målgrupper baserat på SIC-koder:
1. Jordbruk, skogsbruk och fiske
2. Byggbranschen
3. Tillverkning
4. Tjänster inom transport, kommunikationer, el, gas och renhållning
5. Partihandel
6. Detaljhandel
7. Finans, försäkring och fastigheter
8. Tjänster
9. Offentlig förvaltning
Nå kunder från specifika branschtyper baserat på deras SIC-kod (Standard Industrial Classification-kod)

Kontakta din account executive på Amazon Ads om du vill få mer information om B2B-målgrupper som finns tillgängliga för din plats.

Fallstudie

Samsung Business TV

I oktober 2020 lanserade Samsung en B2B-kampanj som inkluderade video, med hjälp av de nya funktionerna för B2B-målgrupper som Amazon Ads erbjuder.

Riktmärket för grad av videofullbordande (VCR) för tidigare TV-kampanjer var 72 %*, och införandet av nya målgruppssegment gjorde det möjligt att uppnå en genomsnittlig VCR på 77 %, där SIC-kodskunder** presterade bäst (82 % VCR).

Med de nya företagsmålgrupperna kunde Samsung nå en bredare publik, vilket ledde till att de hade överträffat sina mål vid kampanjens slut.

Införandet av nya målgruppssegment gjorde det möjligt att uppnå en genomsnittlig VCR på 77 %, där SIC-kodskunder presterade bäst.
Segment:
1. Partihandel (SIC)
2. Detaljhandel (SIC)
3. Företagsägare
4. Transport, kommunikationer (SIC)
5. Finans, försäkring och fastigheter
6. Tjänster (SIC)
7. Användare med bankkort via företaget
8. Momskunder
9. Företagskunder
10. Topp 200 B2B
11. Övervaka
12. Näringsliv, detaljhandel och vetenskap
13. Television

* Riktmärken för IT-marknaden, TV-kategori 2019, 2020
** SIC-koder: Standard Industrial Classification