Guide

Introduktion till budgetregler

Pengaikon på blå bakgrund

Titta på vår tvådelade videoserie för att lära dig mer om budgetregler, inklusive vad de är och hur du använder dem.

Budgetregler är en funktion i Kampanjhanteraren som hjälper dig att hantera och optimera din budget. De kan automatiskt öka din budget under en viss tidsram eller när kampanjen uppnår ett visst resultatmål.

Du kan använda budgetregler för att

 • Hålla kampanjer med bästa resultat igång och förhindra att budgeten spenderas på underpresterande kampanjer
 • Minska tiden för övervakning och manuell justering av dina kampanjer
 • Optimera din budget för viktiga evenemang med personliga rekommendationer

Det finns två typer av budgetregler:

 • Med schemabaserade regler kan du ange budgetar i förväg för speciella evenemang, såsom Prime Day och Halloween, eller under ett valfritt datumintervall
  • Under ett viktigt handelsevenemang som Black Friday kan du till exempel ange att din budget ska öka med 50 % för att få ut mesta möjliga av den förväntade ökningen av kunder.
 • Resultatbaserade regler ökar kampanjbudgeten när kampanjen uppnår ett viss resultatmål, till exempel avkastning på annonskostnader (ROAS), klickfrekvens eller konverteringstakt.
  • Om du till exempel vill att din budget ska öka när kampanjen fungerar bra kan du ange att budgeten ska öka med 20 % när ROAS uppgår till 5.

Se till att tillämpa budgetregler under nästa viktiga steg för att få ut det mesta möjliga av kampanjen.

Med budgetregler kan du lättare hantera och optimera din budget. I den här videon tar vi dig igenom stegen för att ställa in en budgetregel.

Så här skapar eller uppdaterar du en budgetregel för en befintlig kampanj.

 • Gå till kampanjhanteraren
 • Välj den kampanj du vill skapa en budgetregel för
 • Klicka på ”Budgetregler” från sidofältet
 • Och tryck på ”Lägg till budgetregel”

Ge först din budgetregel ett namn. Välj sedan typ av regel som du vill skapa. Låt oss börja med schemabaserade regler.

 • Välj alternativet Schema under Typ
  • Under datumintervall väljer du en rekommenderad händelse eller ett specifikt datumintervall
  • Ange den procentuella ökningen du vill använda för evenemanget
  • Klicka på Lägg till budgetregel
 • Låt oss nu ta en titt på resultatbaserad regel:
  • Välj alternativet Resultat under Typ
  • Under datumintervall väljer du en rekommenderad händelse eller ett specifikt datumintervall
  • Lägg till önskad tröskel för resultat
  • Klicka på Lägg till budgetregel

När du har lagt till budgetregeln justeras budgeten för den valda kampanjen automatiskt baserat på inställningarna under datumintervallet.

Se till att övervaka hur dina kampanjerna presterar baserat på de nya reglerna.