Guide

Vad är en varumärkesstrategi?

Definition, betydelse och exempel

En varumärkesstrategi är den holistiska marknadsföringsmetod som företag använder för att skapa varumärkesmedvetenhet och få kontakt med kunderna. Den innehåller allt från varumärkesröst, berättande, vision, värderingar, och meddelanden. En framgångsrik varumärkesstrategi hjälper varumärken att definiera affärsmål och skapa en plan för att nå ut till konsumenterna.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimimum tillämpas.

Dra nytta av det mest engagerande annonsformatet för att berätta din varumärkeshistoria. Kontakta oss för att få praktisk support med din första videokampanj.

Hjälp kunderna att upptäcka ditt varumärke och dina produkter med annonsmaterial som visas i relevanta sökresultat på Amazon.

Vad är en varumärkesstrategi?

Varumärkesstrategin är den plan som ett företag använder för att definiera och identifiera sig på ett positivt sätt hos konsumenterna. En holistisk varumärkesstrategi innehåller bland annat budskap, värderingar, utseende och uppdrag och används av företaget för att förmedla sitt löfte till konsumenterna. En framgångsrik varumärkesstrategi hjälper ett företag att nå ut till konsumenterna genom att den utvecklar en egen unik och intressant identitet.

Varför är det viktigt att ha en varumärkesstrategi?

En varumärkesstrategi är en långsiktig plan för hur ett företag förmedlar sitt syfte, vilket är mycket mer än bara logotyp, namn och annonsmaterial. En varumärkesstrategi är viktig eftersom den hjälper ett företag att sticka ut och nå ut till konsumenterna i syfte att öka varumärkeskännedom och lojalitet. Med hjälp av en varumärkesstrategi kan ett företag etablera sin röst, dela sin historia och lyfta fram sina värderingar. Ett varumärkes värderingar är viktiga för konsumenterna. Enligt en nyligen genomförd undersökning från Amazon Ads och Environics Research uppger 79 % av konsumenterna att de är mer benägna att köpa produkter eller tjänster från varumärken vars värden stämmer överens med deras egna.

Vilka är grunderna i varumärkesstrategi?

Ett varumärkes logotyp, namn och utseende är viktiga delar i att definiera ett företag, men en varumärkesstrategi tar det ett steg längre förbi det visuella annonsmaterialet till varumärkets genomtänkta ideologi. Delarna i en framgångsrik varumärkesstrategi bör innehålla ett noggrant övervägande av vad som särskiljer varumärket och historien som förmedlas till konsumenten. Dessa är:

 • Syfte
 • Uppdrag
 • Identitet
 • Värderingar
 • Röst
 • Berättelse
 • Unikhet
 • Känsla
 • Visuell och skriftlig kommunikation

Ramverk för varumärkesstrategi

När du börjar utforma ramverket för din varumärkesstrategi bör du börja med att fundera över några frågor, till exempel:

Vad står mitt varumärke för?

 • Vilka är vi, och hur förmedlar vi det till konsumenten?
 • Vad utmärker vårt varumärke? Vad gör oss unika?
 • Vilken motivation har vårt varumärke för att skapa den här produkten, och vad motiverar våra konsumenter?
 • Hur och var vill vi interagera med våra konsumenter?
 • Vilken historia vill vi berätta om vårt varumärke?
 • Vilka varumärkesvärderingar har vi, och varför är de också viktiga för våra konsumenter?

Hur bygger du en varumärkesstrategi?

Att skapa en framgångsrik varumärkesstrategi är en central åtgärd för marknadsförare som vill etablera en stark och varaktig marknadsnärvaro. De fem viktigaste stegen för att bygga en varumärkesstrategi inkluderar: 1) definiera ditt varumärke, 2) förstå din målgrupp, 3) utveckla ditt varumärkes visuella stil, 4) berätta din varumärkeshistoria och 5) vara smidig och redo att byta riktning. Genom att följa dessa steg kan marknadsföringspersonal styra sina varumärken mot större erkännande, kundlojalitet, varumärkesförtroende och långsiktig framgång.

Steg 1. Definiera ditt varumärke

Visionen för ditt varumärke bör lyfta fram de idéer och den inspiration som ledde till lanseringen av varumärket. Med en stark vision kan du lyfta fram det som särskiljer ditt varumärke från andra varumärken, vilket kan hjälpa dig att skapa en personlig och känslomässig koppling till kunderna. Visionen bör återspegla din affärsstrategi och fungera som motivation för dig och dina anställda i arbetet med ditt varumärke.

En uppdragsbeskrivning skiljer sig från en varumärkesvision, eftersom den bör definiera dina affärsmål och syften samt vilken strategi och vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå målen. Den bör skrivas på ett kundcentrerat sätt så att målgrupperna förstår hur den överensstämmer med deras behov och önskemål och hur ditt varumärke kan göra mesta möjliga för dem.

Steg 2. Förstå din målgrupp

När du skapar din varumärkesstrategi bör du djupdyka för att upptäcka behoven hos din kundbas och möjligheterna att nå nya kunder med ditt varumärke och dina produkter. För att se till att ditt varumärke inte slösar värdefull tid eller resurser på något som kunderna kanske inte vill ha är det även viktigt att undersöka det befintliga utbudet innan du skapar en ny produkt eller nytt innehåll.

Du behöver förstå vem din målgrupp är och vad de vill ha. Detta hjälper dig att skräddarsy din varumärkesupplevelse för att uppfylla deras specifika behov.

Steg 3. Utveckla ditt varumärkes visuella stil

En visuell stilguide är ett referensdokument som beskriver alla varumärkets visuella element och säkerställer att allt marknadsföringsmaterial och alla annonser utformas på ett konsekvent sätt. Genom att vara konsekvens kan du hjälpa till skapa en igenkännbar bild av ditt företag och din varumärkesupplevelse som kunderna kommer kunna urskilja bland andra varumärken.

Valet av teckensnitt kan påverka hur ditt varumärke uppfattas av dina kunder. Tänk på företagets värderingar och uppdrag när du bestämmer vilka teckensnitt som bäst förmedlar varumärkets budskap, oavsett om du vill inspirera till känslor av tillit och säkerhet eller nöje och spänning.

Du kan använda det visuella materialet för att representera ditt varumärke på alla beröringspunkter med kunder online och bidra till att öka intresset för ditt varumärke och försäljningen av dina produkter. Tänk återigen igenom vilka känslor du vill framkalla hos dina kunder när du skapar det här materialet.

De färger du väljer för att representera ditt varumärke kan förmedla betydelse och påverka kundens köpbeslut. När du väljer färger för ditt varumärke bör du börja med tre eller fyra stycken, beroende på vad du vill att dina kunder ska känna när de ser ditt varumärke eller vilket intryck du vill göra.

Steg 4. Berätta din varumärkeshistoria

Oavsett om det är via din webbplats, annonsering eller närvaro på sociala medier måste alla varumärkesstrategier berätta en gripande historia för att få kontakt med kunderna.

Konsumenterna är kunniga och socialt medvetna och särskilt uppmärksamma på ett varumärkes löfte och handlingarna bakom det. Att skapa kundlojalitet innebär att nå upp till ditt varumärkes löfte. Tekniken har brutit ned barriärer och sammankopplat människor runt om i världen, vilket ger konsumenter en mer global världsbild. De ser effekterna av klimatförändringarna och omvärderar sina vanor och inköp. Många konsumenter stöttar sociala rättviserörelser i hopp om att skapa ett rättvisare samhälle.

Konsumenterna är också medvetna om det unika – och ofta mycket stora – inflytandet som varumärken har. Och därför vill de att varumärken ska göra mer. Konsumenter runt om i världen vill se mer empati och medmänsklighet från varumärken och uppmanar dem att hitta en balans mellan vinst och meningsfulla bidrag till samhället.

Förmågan att förmedla värderingsbaserade budskap och produktmeddelanden till kunder i rätt tid bidrar till att skapa en bra relation med dem. Ett sådant varumärkesintresse kan i sin tur bidra till att skapa mer varumärkesförtroende och en direkt relation som kan utvecklas till varumärkespreferens och lojalitet.

Steg 5. Var flexibel och redo att ändra riktning

Ett varumärke bör alltid utvecklas med sina kunder och ägna stor uppmärksamhet åt kundernas återkoppling längs vägen. Att visa det engagemanget för kunder kan räcka långt. Mät kontinuerligt hur effektiv din varumärkesstrategi är och justera den vid behov. Att använda återkoppling från kunder och varumärkesstatistik kan hjälpa dig att identifiera områden som kan förbättras. Håll ett öga på marknadstrender och innovativa sätt att berätta din varumärkeshistoria, så att du ser till att ditt varumärke förblir relevant och engagerande.

Exempel på varumärkesstrategi

Blogg

År 2014 fick James Fayal idén om en lättare och hälsosammare tebaserad energiprodukt och lanserade dryckesmärket Zest Tea. Med hjälp av Amazon Ads och utbildningsresurser i utbildningskonsolen under resans gång har Fayal utvecklat Zest Tea till ett nationellt känt varumärke som säljer i tusentals fysiska butiker och online. År 2020 var han med på Forbes 30 under 30-lista och har expanderat varumärket från endast påste till att också inkludera energidrycker på burk baserade på iste, CBD-te, mousserande te och mer därtill.

Zest Tea-produkt

Blogg

Melissa Orijin, inspirerad av att försöka hitta en docka som såg ut som hennes dotter, lanserade leksaksmärket Orijin Bees 2018. Sedan dess har Orijin Bees utvecklats till ett leksaksföretag som inspirerat konsumenter över hela USA. Hennes varumärke, Orijin Bees, tillverkar mångkulturella dockor med olika hudfärger och typer av hår, och har lyfts fram av kändisar, Forbes, Oprah’s Favorite Things och Amazons Toys We Love. Med hjälp av Amazons Black Business Accelerator hjälpte Orijins önskan att uppmuntra sin dotter till att bryta ny mark i leksaksbranschen.

Orijin Bees-produkt

Hur bygger du din varumärkesstrategi på Amazon?

Genom att skapa en engagerande varumärkesnärvaro på Amazon kan du nå kunder där de redan handlar och letar efter inspiration för nästa köp.

Amazon har verktygen du behöver för att skapa en grund för ditt varumärke – från registrering och skydd av varumärket till optimering av dina produktsidor, annonsering av dina produkter och att skapa kostnadsfria varumärkesrelaterade inköpsupplevelser.

Genom att skapa en sammanhängande varumärkesstrategi kan du lättare etablera kontakt med kunderna på Amazon och få dem entusiastiska över att köpa från ditt varumärke, oavsett var de befinner sig i sin köpresa: när de letar efter idéer, överväger specifika varumärken och produkter eller faktiskt gör ett köp.

Amazon Ads erbjuder en rad kostnadsfria och betalda självbetjäningsprodukter som du kan använda för att skapa en skalbar varumärkesstrategi. Du kan kombinera de här lösningarna för att hjälpa kunder att få mer information om hela produktserien och berätta din historia på ett genomtänkt och övertygande sätt.

I syfte att hjälpa dig att komma igång har vi satt ihop en checklista som du kan använda för att ta kontroll över din varumärkesupplevelse på Amazon och förbereda ditt företag för annonsering.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimimum tillämpas.