Guide

Varumärkespreferens

Varumärkespreferens kan vara ett kraftfullt verktyg i ett företag. Vi förklarar vad det betyder, varför det är viktigt och hur du åstadkommer det.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa annonser med kostnad-per-klick för att hjälpa kunderna att hitta dina produkter på Amazon.

Utforska skräddarsydd utbildning och tillgängliga insikter för att öka varumärkespreferenserna och förbättra resultatet för ditt Amazon-annonsmaterial.

Under en dag med flera ärenden har vi alla varumärkespreferenser, såsom en frisörsalong. Det där kaffet som piggar upp vardagen. Den bästa fryspizzan till filmkvällen. Även om det inte är något som kunder är medvetna om har de flesta av oss varumärkespreferenser – och de påverkar vår kundresa.

Vad är varumärkespreferens?

Varumärkespreferens är när en kund identifierar en föredragen produkt och gör det varumärket till en del av sin vanliga köprutin. Detta kan inträffa när en konsument testat andra produkter och testar konkurrensen men slutligen bestämmer sig för ett rådande varumärke. Anledningen kan vara själva produkten, varumärkets budskap eller till och med varumärkets värderingar. Målet med att bygga en varumärkespreferens är att upprätta en direkt relation som skapar lojala kunder som vid ett köpbeslut har ditt varumärke top of mind.

Varumärkespreferens

Varför är varumärkespreferens viktigt?

Varumärkespreferens skapar stabilitet i din kundbas. En konsument med varumärkespreferens kan välja din produkt oftare och kan även förespråka ditt varumärke, ändra preferenser för konsumenter som kan vara osäkra på vilket märke de ska prova.

Dessutom kan varumärkespreferens vara en indikator på en effektiv strategi i övre tratten. I marknadsföringstratten innebär en lyckad strategi i övre tratten att varumärkeskännedom skapas genom meningsfulla interaktioner med konsumenterna. Ett av de största hindren som ett varumärke står inför är att bryta igenom bullret och bestämma att deras varumärke är synligt och omfamnat av människor som de försöker nå. Att skapa en nivå av varumärkeslojalitet som medföljer varumärkespreferens är inte bara ett tecken på att din varumärkeskännedom har ökat, utan att ditt varumärke har fått tillräckligt med genomslag att konsumenten har prioriterat det under sin kundresa.

När varumärkespreferensen har uppnåtts har ett välkänt varumärke potential att annonsera sig själv. Oavsett om det är genom en minnesvärd varumärkesbild, en bra kundtjänstupplevelse, eller ett varumärke som sticker ut bland potentiella kunder, bidrar detta till varumärkespreferenser samt hjälper kommande namn att ta sig in på marknaden.

Hur mäter man varumärkespreferens?

Som angett ovan är det viktigt att uppmärksamma marknadsföringsinsatser när det gäller strategier för varumärkeskännedom: vad som fungerar och inte och vad som kan förbättras.

Att mäta varumärkespreferenser är viktigt för nystartade företag och nya varumärken som försöker bedöma sitt varumärkesvärde. Det första steget för att mäta varumärkespreferens är att bedöma effektiviteten när det gäller att locka människor till ditt varumärke.

Amazon Ads erbjuder Amazon Attribution för att mäta påverkan på Amazon av varumärkets medier som inte är Amazon. Varumärken kan också bestämma varumärkespreferens, kännedom och varumärkeslyft i sina Amazon Ads-kampanjer genom ledande branschmätningspartner. För att göra marknadsföringen mer effektiv ger Amazon Marketing Cloud (AMC) annonsörer ytterligare flexibilitet att förstå ordningen på beröringspunkter och skapar en heltäckande bild av hur de kan intressera sina målgrupper effektivt.

Hur ökar du varumärkespreferensen?

Varumärkespreferens är inte något som sker över en natt. Varumärkespreferens kan uppnås genom att skapa kännedom, kommunicera med kunder och med flexibilitet.

1. Var proaktiv vad gäller varumärkeskännedom

Varumärkesbyggande är avgörande för att varumärken ska skapa varumärkespreferenser. Om en konsument inte är medveten om att ditt varumärke finns har han eller hon inte möjligheten att skapa en varumärkespreferens. Marknadsundersökningar är en bra utgångspunkt för att identifiera vilka möjligheter ditt varumärke har bland alla andra befintliga varumärken. Vad är en realistisk marknadsandel som ditt varumärke kan sträva efter?

Genom att skapa en stark marknadsföringsstrategi som belyser ditt varumärkes unika sidor förstår kunderna varför de borde prova din specifika produkt. Det är viktigt att identifiera aspekter som är nyckeln till ditt varumärkes identitet. Om det rör sig om varumärkesvärden ska du betona det. Om det är en fyndig närvaro på sociala medier ska du belysa den. Det viktigaste av allt är att du är redo att visa värde och styrka eventuella anspråk.

2. Kommunicera med kunderna

Konsumenterna är kunniga och socialt medvetna och särskilt uppmärksamma på ett varumärkes löfte och handlingarna bakom det. Att skapa kundlojalitet innebär att nå upp till ditt varumärkes löfte. Tekniken har brutit ned barriärer och sammankopplat människor runt om i världen, vilket ger konsumenter en mer global världsbild. De ser effekterna av klimatförändringarna och omvärderar sina vanor och inköp. Många konsumenter stöttar sociala rättviserörelser i hopp om att skapa ett rättvisare samhälle. 1

De är också medvetna om det unika – och ofta överdimensionerade – inflytandet som varumärken har. De vill att varumärken ska göra mer. Konsumenter runt om i världen vill se mer empati och medmänsklighet från varumärken och uppmanar dem att hitta en balans mellan vinst och meningsfulla bidrag till samhället.2

Att kunna kommunicera värdebaserade budskap och produktmeddelanden till kunder i rätt tid bidrar till att skapa en relation med dem. Ett sådant varumärkesintresse kan i sin tur bidra till att skapa mer varumärkesförtroende och en direkt relation som kan utvecklas till varumärkespreferens och lojalitet.

3. Var flexibel och redo att ändra riktning

Att kunna ändra riktning gäller för både reklam och kunders behov. Ett varumärke bör alltid utvecklas med sina kunder och ägna stor uppmärksamhet åt kundernas feedback och visa att engagemang för kunder kan räcka långt.

När det gäller annonsering och att skapa mer varumärkessynlighet erbjuder Amazon Ads flera sätt för att mäta varumärkeskännedom, till exempel statistik om nya kunder. Sponsored Brands erbjuder till exempel unik rapportering med nyckeltal för nya kunder som hjälper dig att mäta det totala antalet förstagångskunder eller den totala förstagångsförsäljningen under de senaste 12 månaderna.

Många kanaler utanför Amazon spelar en roll i kundresan och med Amazon Attribution kan du få insikter om hur ditt varumärke eller dina produkter når nya målgrupper. Konsolen hjälper dig att samla annonseringsmätningar från sök, sociala medier, video, visning och e-post. Genom att förstå effekten av din digitala annonsering över olika beröringspunkter kan du öka kännedomen och uppnå dina marknadsföringsmål för varumärket.

Ta reda på mer om AMC och kampanjmätning med Amazon Attribution.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

1–2 Environics Research, ”Amazon Ads | Values Global Consumer Themes,” USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, 2021