Vad är varumärkespositionering och varför är det viktigt?

Varumärkespositionering

Vad är varumärkespositionering?

Varumärkespositionering är det unika värde som ett varumärke förmedlar till kunder. Det är en marknadsföringsstrategi som ett varumärke använder för att fastställa sin identitet och samtidigt förmedla sitt värdeförslag, det vill säga varför kunder bör föredra det här varumärket framför andra. Dessutom använder företag varumärkespositionering när de vill framställa sig själva på ett visst sätt för kunder och därigenom få kunder att koppla samman varumärket med dess värdeförslag.

Vad är ett uttalande om varumärkespositionering?

Ett uttalande om varumärkespositionering är en intern översikt över positioneringen som företag använder för att formulera och marknadsföra värdet som de tillför målmarknaden och erbjuder kunder. Det är ett sätt att formulera varumärkets värdeförslag på ett kortfattat sätt. I vanliga fall är uttalanden om varumärkespositionering en del av varumärkets större marknadsföringsstrategi – och sådana uttalanden bör hitta en balans mellan ambition och verklighet.

När du skapar ett uttalande om varumärkespositionering är det viktigt att tänka på följande:

  • Vad är målmarknaden eller målkunden?
  • Vad är din produkt- eller tjänstekategori?
  • Vilken är den största fördelen med och effekten av din produkt eller tjänst?
  • Hur kan du bevisa denna fördel och effekt?

Genom att besvara dessa frågor i ett uttalande om varumärkespositionering skapar företaget ett tydligt värdeförslag som skiljer dem från konkurrenterna och, än viktigare, förmedlar varumärkets värde till kunderna.

Varför är varumärkespositionering viktigt?

Varumärkespositionering är viktigt för företag eftersom det är ett tydligt sätt att förmedla det värde som varumärket erbjuder kunderna. Detta sker både internt med hjälp av ett uttalande om varumärkespositionering samt externt med hjälp av olika marknadsföringsstrategier, som stöds av uttalandet om varumärkespositionering. I sitt uttalande om varumärkespositionering bör varumärken reda ut vem kunden är och vad deras värdeförslag är så att de kan bibehålla sin relevans och samtidigt förbli realistiska.

Med Amazons målgrupper för Sponsored Display kan annonsörer förmedla sina unika varumärkesinsikter och koppla samman sin displayannonseringsstrategi med varumärkespositioneringen.

Hur kan du skapa en strategi för varumärkespositionering?

Det finns olika sätt för företag att skapa och utöka en strategi för varumärkespositionering baserat på dess storlek, målsättning och varumärkessegment.

  1. Förstå hur ditt varumärke för närvarande positionerar sig.
  2. Besluta vad ditt unika värdeförslag är.
  3. Identifiera dina konkurrenter och deras positionering.
  4. Skapa ett uttalande om positionering.
  5. Utvärdera och testa om din positionering fungerar.
  6. Förstärk varumärkets utmärkande egenskaper.

Ovanstående steg är avsedda att hjälpa varumärken att utforska vad som utmärker dem och samtidigt illustrera det unika värde som varumärkets produkt eller tjänst erbjuder kunderna. Genom att fokusera på vad de kan erbjuda sin målmarknad kan varumärken skapa en effektiv strategi för varumärkespositionering som resonerar med kunderna.

Exempel på varumärkespositionering

Låt oss ta en titt på några ikoniska varumärken som effektivt har utnyttjat varumärkespositionering som en del av sin övergripande varumärkesstrategi för att nå sin målmarknad.

McDonald’s varumärkespositionering

McDonald’s utmärker sig genom att marknadsföra såväl exceptionell service som livsmedelsprodukternas pålitliga kvalitet, oavsett plats. Företaget arbetar hårt för att glädja sina kunder och uppnå undermedveten kundnöjdhet samt förbättrar hela tiden sin verksamhet. Detta förmedlas genom hur varumärket positionerar sig.

Doves varumärkespositionering

Med sina personvårdsprodukter utmärker sig Dove genom att fokusera på kvinnors naturliga och verkliga skönhet. Deras strategi för varumärkespositionering betonar att alla kvinnor bör acceptera sitt autentiska jag genom att använda deras produkter. Dove använder varumärkeskampanjer och andra marknadsföringstaktiker för att positionera sig på ett ändamålsenligt sätt som resonerar med kunderna.

Disha Publications varumärkespositionering

Disha Publication är en stor aktör i utgivningbranschen som har positionerat sitt varumärke på Amazon med hjälp av sponsrade annonser i syfte att skapa ett pålitligt varumärke inom olika akademiska områden. Med sponsrade annonser har Disha Publications försäljning skjutit i höjden och deras varumärkespositionering på Amazon har stärkts.