Guide

Vad är varumärkeshantering?

Definition, betydelse, fördelar och hur det fungerar

Varumärkeshantering hänvisar till den strategiska och taktiska process som hjälper dig att vårda ett varumärke. Det sätt du hanterar ditt varumärke på påverkar direkt ditt varumärkeskapital samt varumärkets värde och anseende.

Börja använda Amazon Ads för att visa upp dina produkter och skapa kampanjer.

Annonsprodukter


Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss och be om tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Sponsored Brands

Hjälp kunderna att upptäcka ditt varumärke och dina produkter med kreativa annonser som visas i relevanta Amazon-sökresultat.

Gratis utbildningskurser

Skapa kostnad-per-klick-annonser för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Vad är varumärkeshantering?

Varumärkeshantering är att forma och övervaka ett varumärke i syfte att öka dess värde och främja varumärkeslojalitet. Det handlar om marknadsföring och varumärkesaktiviteter för att utveckla och upprätthålla en stark varumärkesnärvaro hos dina kunder.

Varför är varumärkeshantering viktigt?

Varumärkeshantering kan direkt påverka varumärkeskapitalet –varumärkets totala värde och styrka baserat på kundernas uppfattningar. En rätt genomförd varumärkeshantering hjälpa till att lyfta ditt varumärke, och göra det mer känt för större målgrupper.

Vilka är fördelarna med varumärkeshantering?

Effektiv varumärkeshantering tillför ditt företag värde på flera sätt, bland annat genom att den främjar varumärkesförtroende, skapar meningsfulla varumärkesupplevelser och uppmuntrar till kundengagemang. Om du vill öka igenkänning och kännedom om ditt varumärke kan du göra det på många sätt genom varumärkeshantering.

 • Det främjar förtroendet för varumärket genom att skapa en positiv uppfattning och lägga till trovärdighet till ditt företag och varumärke.
 • Det hjälper dig att bygga ett starkt varumärke som levererar meningsfulla och effektfulla varumärkesupplevelser.
 • Detta ökar kundernas engagemang och intresse, och ligger till grund för en positiv ryktesmarknadsföring.
 • Det kan hjälpa dig att generera ytterligare försäljning och konverteringar från lojala kunder.

Vilka är de viktigaste principerna för varumärkeshantering?

Principerna för varumärkeshantering är grundläggande begrepp som styr varumärkets utveckling och strategiska hantering. De kan variera beroende på dina affärsprioriteringar, men här är en sammanfattning av de viktigaste elementen från varumärkespositionering till varumärkesskydd.

Genom att skapa ett unikt och övertygande värdeförslag kan du bidra till att lyfta fram ditt varumärke och tilltala dina nyckelmålgrupper.

2. Varumärkeskonsekvens och igenkänning

Att upprätthålla en sammanhängande varumärkesimage kan säkerställa att varumärkesupplevelserna är konsekventa över alla beröringspunkter med kunderna. Varumärkeskonsekvens gör det lättare för kunderna att känna igen och komma ihåg ditt varumärke över tid.

Med varumärkeshantering får ditt varumärke en framträdande plats i kundernas sinne. Sociala medier och kännedomskampanjer spelar en avgörande roll när du ska uppnå detta mål.

Varumärkeshanteringen fokuserar på att placera kunderna i centrum varje gång de interagerar med ditt varumärke. Detta stärker varumärkeslojaliteten och kundengagemanget över tid, så att du kan bygga starka relationer med dina kunder.

5. Varumärkeskapital och varumärkesvärde

Uppfyll varumärkeslöften och implementera strategier som hjälper till att öka varumärkeskännedom, positiva varumärkesassociationer och kundlojalitet för att öka det upplevda och faktiska värdet av ditt varumärke.

Varumärkesbyggande är en viktig aspekt av varumärkeshantering som fokuserar på att forma och stärka ditt varumärkes image, uppfattning och anseende. Varumärkesbyggande aktiviteter inkluderar ofta ansträngningar för att öka varumärkeskännedomen.

7. Varumärkes anseende och varumärkesskydd

Skydda ditt varumärkes integritet, anseende och immateriella rättigheter mot obehörig användning eller missbruk.

Hur fungerar varumärkeshantering?

Varumärkeshantering är en holistisk process som innebär att övervaka och vägleda flera aspekter av ditt varumärke för att säkerställa dess framgång. Det börjar och slutar med att utforma en fokuserad varumärkesstrategi, som kan innehålla dessa steg:

 • En tydlig definition av ditt varumärkesuppdrag, varumärkesvärden, nyckelmålgrupper, varumärkespositionering och mål, vilka är element som kommer att fungera som din färdplan i utvecklingen av ditt varumärke
 • En unik varumärkesidentitet, inklusive visuellt material och innehåll som varumärke, logotyp, tagline och visuell design
 • Skapa engagerande varumärkesbudskap och använd varumärkesannonsering för att förstärka ditt varumärkes unika värdeerbjudande, både i offline- och online-annonseringskanaler som sociala medier, digitala annonseringslösningar och marknadsföringsevenemang
 • Skapa en positiv varumärkesupplevelse för varje beröringspunkt, se till att kunderna har trevliga interaktioner med ditt varumärke, till exempel kundtjänst och dina kunders användarupplevelser
 • Kontinuerlig varumärkesövervakning och analys av varumärkets resultat och kundfeedback, till exempel spårning av varumärkesstatistik, genomförande av marknadsundersökningar och användning av sociala lyssningsverktyg för att förstå uppfattningen av varumärket

Varumärkeshantering kontra marknadsföring och branding

Varumärkeshantering integrerar delar av marknadsföring och branding för att skapa och leverera fängslande kundupplevelser.

Varumärkeshantering och marknadsföring

Varumärkeshantering använder marknadsföringsverktyg och marknadsföringsstrategier för att stärka varumärkets värde och kundlojalitet.

Varumärkeshantering och branding

Varumärkeshantering använder sig av branding – allt varumärkesmaterial, till exempel logotyper och bilder, som hjälper till att bygga en distinkt varumärkesidentitet – i syfte att få ut ett konsekvent budskap och nå människor på ett känslomässigt plan.

Vad är en varumärkeschefs roll?

En varumärkeschef leder varumärkesstrategin, följer relevanta digitala analyser och fungerar som varumärkets väktare. En varumärkeschef hjälper ditt varumärke att utvecklas och förbli relevant samtidigt som de upprätthåller dess kärnvärden.

Bästa tips för att hantera ditt varumärke effektivt

Att hantera ett varumärke effektivt är avgörande för långsiktig framgång. Varumärkeshantering, från att regelbundet utvärdera viktiga resultatindikatorer till att utveckla tydliga varumärkesriktlinjer, innebär att man noggrant överväger hur alla delar av ens varumärke slår an hos målgruppen.

Om du vill hantera ditt varumärke på ett effektivt sätt bör du överväga följande tips:

 1. Anpassa din varumärkesstrategi och varumärkespositionering efter behov genom att regelbundet utvärdera digital analys, affärstrender och kundrecensioner.
 2. Utveckla tydliga varumärkesriktlinjer som beskriver ditt varumärkes visuella identitet och ton. Genom att ha en uppsättning regler på plats kan du upprätthålla konsekvens i all kommunikation och skydda ditt varumärkes anseende.
 3. Regelbundet genomföra en varumärkesrevision. Ditt varumärke är en levande organism och bör utvecklas över tiden för att förbli relevant och aktuell. Granskning av visuella element, varumärkesbuskap och kunduppfattningar minst en gång per kvartal kan hjälpa till att avslöja områden som kan förbättras.
 4. Skapa ett digitalt bibliotek för allt ditt varumärkesmaterial som hjälper dig att hålla ordning. När ditt varumärke växer blir det lättare för dig att hantera och återanvända marknadsförings- och varumärkesmaterial.

Exempel på framgångsrika strategier för varumärkeshantering

Fallstudier

Lär dig hur foodspring, ett tyskt varumärke för sportnäring, tog hjälp av Amazon Ads unika funktioner för att nå internationella kunder och bygga ett globalt varumärke.

Fallstudier

NF Import började använda sponsrade annonser 2015. Lär dig hur de med fördel utnyttjar Sponsored Brands som varumärkesförstärkare och deras vinnande tillämpning av bästa praxis för annonsering.

5 sätt Amazon Ads kan hjälpa dig att framgångsrikt hantera ditt varumärke

Amazon Ads erbjuder kostnadseffektiva annonslösningar till företag i alla storlekar som hjälper till att fånga intresset hos nuvarande och framtida kunder, på ett såväl känslomässigt som intelligent plan. Här följer några sätt på vilka Amazon Ads kan hjälpa dig att implementera viktiga varumärkeshanteringsprinciper samtidigt som du driver varumärkestillväxt.

 1. Ta kontroll över ditt varumärkes anseende genom att aktivt hantera kundrecensioner och betyg. Vi har funnit att 88 % anser att recensioner online är en viktig del av köpbeslutet.1 Dessutom når nyligen lanserade ASIN:er 15 kundrecensioner 29 % snabbare i genomsnitt när de läggs till i en Sponsored Products 2-kampanj jämfört med om inte.3
 2. Skapa minnesvärda varumärkesögonblick med innovativa annonsformat. Annonsörer som använder alla Sponsored Brands-annonsformat noterade att i genomsnitt 79 % av deras försäljning kom från nya kunder för varumärket (NTB).4
 3. Nå relevanta målgrupper under hela deras köpresa och få hjälp att göra ditt varumärke lätt att upptäcka med en Sponsored Display-målgruppskampanj. Annonsörer som använder Sponsored Display-målgrupper kan konstatera att upp till 74 % av den annonsgenererade försäljningen kommer från nya kunder.5
 4. Använd dig av varumärkesstatistiken och kampanjrapporteringen för att få insikter som hjälper dig att optimera ditt varumärkes resultat.
 5. Lär dig allt du behöver veta för att bli en framgångsrik annonsör och förstärka ditt varumärkes röst med kostnadsfria kurser, certifieringar, intensivkurser och webbseminarier på begäran, tillgängliga i inlärningskonsolen.

Nästa steg

Att utöka varumärket och hantera det kan ibland verka skrämmande, men du behöver inte göra det ensam. Amazon Ads-specialister tillhandahåller vägledning och gratis skräddarsydd support för att hjälpa dig på din resa med Amazon Ads och att uppnå dina mål snabbare.

1 Lyfe Marketing, ”Vikten av digital marknadsföring: De 10 största anledningarna till att du behöver det” 2022
2 Sponsored Brands är endast tillgängligt för säljare som registrerat sig i Amazon Brand Registry
3 Amazon Internal-data, USA, september 2020–augusti 2022, baserat på kampanjer som körs inom 90 dagar efter produktlansering
4 Amazon Internal-data, globalt, maj 2021–april 2022
5 Amazon Internal-data, globalt, 2022