Behöver du hjälp att skapa annonser för babyprodukter? Här är fem tips som hjälper ditt annonsmaterial att sticka ut.

Mor och dotter leker med dockhus

Från filtar till flaskor, barnvagnar och blöjor, det finns massor av produkter som föräldrar och vårdnadshavare överväger att köpa åt sina barn. Därför är det viktigt för varumärken att sticka ut. Amazon Ads har använt 26 000 statiska annonser och designelement från Amazon DSP för att dra insikter och har nu fem tips åt marknadsförare av babyprodukter. Dessa förslag kan förbättra dina annonser, oavsett om ditt mål är att öka varumärkesmedvetenhet kring nya produkter eller välja det perfekta färgschemat för en ny annonskampanj. Genom att välja de bästa bilderna och texterna baserat på insikter kan varumärken skapa annonser för marknadsföringskampanjer som verkligen påverkar kunderna när de köper babyprodukter.

Nyckeltalen (KPI:er) som tipsen tar hänsyn till är genomsnittlig klickfrekvens (CTR), frekvens på informationssidvisning (DPVR), köpfrekvens per antal visningar (PR) och avkastning på annonskostnader (ROAS). Dessa är viktiga nyckeltal för att anpassa annonsmaterialen efter målgrupperna.

1.
Överväganden gällande rabattmeddelanden

Huruvida rabattmeddelanden bör användas i annonser för babyprodukter eller inte beror på vilken KPI du är mest intresserad av att förbättra. Rabattmeddelanden som ”Spara upp till XX %” ledde exempelvis till en ökning av genomsnittlig DPVR med 17 % samt genomsnittlig PR och ROAS med 31 %.1 Annonser utan rabattmeddelande fick dock en ökad genomsnittlig CTR på 16 %.2 Om du i första hand vill öka varumärkesmedvetenhet och förbättra CTR kan det därför vara bra att hoppa över rabattmeddelanden. Tänk dock på att rabattmeddelanden endast tillåts i statiska annonser, om inget dynamiskt annonsformat är tillgängligt för annonsstorleken eller om du länkar till en extern destination eller en destination på Amazon med flera ASIN:er (till exempel Stores).

En uppmaning till handling (CTA) är en knapp eller text i annonsen som uppmanar kunder att vidta åtgärder som ”Köp” eller ”Se mer”. I babyannonser med rektangulära eller högre format kan det vara bra att placera CTA:n lågt – det vill säga inte högre än 3–10 % av annonsens totala höjd. Kunder vill ofta se själva produkten eller information som underlag för sina köpbeslut. Annonsmaterial med lågt placerade CTA:er fick en genomsnittlig CTR som var 18 % högre än de med högt placerade CTA:er.3 Oavsett var CTA:n placeras måste den följa riktlinjerna för annonspolicy om läsbarhet.

2.
Lägg märke till CTA:ns storlek

3.
Ta hänsyn till en större målgrupp

I annonstexten för babyprodukter kan det vara bra att tilltala en bredare målgrupp snarare än att vända sig direkt till enskilda kunder. Annonsmaterial utan kundinriktade pronomen fick exempelvis en ökning av genomsnittlig PR och ROAS på 10 %.4 Språket som används kan göra stor skillnad när man pratar med föräldrar om babyprodukter.

Ljust upplysta bilder och färger i både bakgrunden och förgrunden kan bidra till att förbättra nyckeltalen i annonser för babyprodukter. Annonsmaterial med starkt upplysta bakgrunder fick en ökning av genomsnittlig DPVR med 14 %.5 Dessutom ökade genomsnittlig PR och ROAS med 12 % för annonsmaterial med ljus bakgrund och förgrundsbilder jämfört med annonsmaterial som använde mörkare bildspråk.6 Förgrunden innehåller både bilder och text, så överväg att använda färgglada teckensnitt även för CTA:er eller meddelanden.

4.
Ljust upplysta bilder kan förbättra annonsprestanda

5.
Räkna dina färger

Ja, även färger som används i annonser kan göra skillnad när det gäller att få kunderna att klicka. I annonser för babyprodukter var genomsnittlig CTR 12 % högre för annonsmaterial med hög färgvariation från vänster till höger.7 Ett spektrum av färger användes med andra ord i annonsen.

Se dessa tips i verkligheten

Här är några exempel på displayannonsering som följer Amazon Ads tips. Det finns också mer information och tips om displayannonsering.

Exempel på annonser för babyprodukter som följer rekommendationerna för CTR

Tips för CTR-drivna kampanjer

Exempel på annonser för babyprodukter som följer rekommendationerna för DPVR och PR/ROAS

Tips för DPVR-drivna och PR/ROAS-drivna kampanjer

Hur Amazon Ads skaffade dessa insikter

De kategorispecifika insikter som används här genererades genom att man samlade in designelement från 26 000 annonsbilder i USA mellan 2018 och 2020. Annonsmaterialet delades upp i vertikaler enligt sina målgrupper. Statistiska modeller och maskininlärningsmodeller användes sedan för att utforska designelementens inverkan på KPI:er för medvetenhet, övervägande och inköp. Annonsmaterialets resultat justerades för att eliminera påverkan från andra faktorer som placering och serveringsfrekvens.
Målgruppssegment som ingår i analysen: säkerhet, kläder, bildskärmar, leksaker/bitleksaker, möbler, barnstolar/boosters, mat/utfodring/formel, bad/rengöring/tvätt, barnomsorg, redskap, gåvor, bad, sängkläder, barnvagnar, hälsoprodukter, blöjor/potträning, graviditetsböcker.

Läs mer

Vill du veta mer om att optimera annonsmaterial? Utforska andra sätt att förbättra annonskampanjer i en mängd andra kategorier, såsom dryckesannonsering och modeannonsering.

1–7 Amazon Internal, juli 2021, USA