Guide

Vad är B2B-marknadsföring?

Definition, exempel, trender

Med B2B-marknadsföring, eller business-to-business-marknadsföring, avses processen då ett företag informerar ett annat företag om en produkt eller tjänst. Syftet med B2B-marknadsföring är att en säljare ska kommunicera med beslutsfattare i en organisation snarare än med slutkonsumenten.

Visa upp dina produkter och skapa kampanjer genom att börja använda Amazon Ads.

Om du har begränsad erfarenhet kan du kontakta oss för att begära tjänster som hanteras av Amazon Ads. Budgetminimibelopp tillämpas.

Skapa kostnad-per-klick-annonser för att hjälpa kunder att hitta dina produkter på Amazon.

Streamande TV-annonser och videoannonser online kan hjälpa dig att sprida ditt varumärkes budskap till unika och relevanta målgrupper.

Vad är B2B-marknadsföring?

B2B-marknadsföring, eller business-to-business-marknadsföring, är den process genom vilken ett företag informerar andra företag om en produkt eller tjänst. Istället för att annonsera mot slutkonsumenter innebär B2B-marknadsföring en företagsmarknadsföring till beslutsfattare i andra organisationer via kanaler som kan inbegripa marknadsföring online, fysisk marknadsföring, betald social marknadsföring, sökmarknadsföring, redaktionellt innehåll, e-post, video, evenemang, med mera.

Varför är B2B-marknadsföring viktigt?

B2B-marknadsföring är viktigt eftersom många företag behöver informera andra företag om produkter och tjänster som kan främja deras verksamhet och konsumenter. Om ditt företag till exempel gör programvara för lönehantering vill du marknadsföra din produkt till organisationer som behöver hjälp med att optimera och effektivisera sin ersättningsprocess.

Praktiskt taget alla företag är beroende av en annan produkt eller tjänst för att fungera. Om ditt företag sysslar med trädgårdsskötsel är du beroende av gräsklippartillverkare eller gödselföretag för att ta hand om dina kunders gräsmattor. B2B-marknadsföring är ett stort och växande segment inom annonseringsbranschen. Under 2022 spenderades 32 miljarder amerikanska dollar på B2B-annonsering i USA, vilket var en ökning från 28,9 miljarder dollar 2021, enligt Statista.1 Denna utgift förväntas nå cirka 37,7 miljarder dollar under 2024.

Vad är skillnaden mellan B2B- och B2C-marknadsföring?

B2B-marknadsföring står ofta i kontrast till B2C-marknadsföring, som står för business-to-consumer (företag till konsument). Detta är två begrepp inom marknadsföring som tjänar olika målgrupper och syften. Medan B2B-marknadsföring är en säljare som kommunicerar med beslutsfattare på uppdrag av en organisation, informerar B2C-marknadsföring enskilda slutkonsumenter om en produkt eller tjänst.

Ett företag som säljer kassaapparater skulle använda B2B-marknadsföring för att informera en butik om sina produkter, medan detaljhandeln skulle använda B2C-marknadsföring för att marknadsföra sina T-shirts till konsumenterna. Även om B2B- och B2C-marknadsföring tjänar olika målgrupper och syften kan dessa två processer ibland överlappa varandra. För att återgå till exemplet med trädgårdsskötsel kan gräsklippartillverkaren använda B2B-marknadsföring för att sälja produkter till ett trädgårdsskötselföretag och B2C-marknadsföring för att sälja gräsklippare till enskilda villaägare för personligt bruk.

Vilka är några B2B-marknadsföringsstrategier?

Liksom andra typer av marknadsföring börjar framgångsrik B2B-marknadsföring med en grundligt planerad strategi. Idag använder B2B-marknadsförare en mängd olika omnikanaltaktiker för att nå sina kunder. Under de senaste åren har det skett en ökning av B2B-marknadsföring online, enligt Statista 2, och B2B-företag har i allt högre grad använt videomarknadsföring, varumärkesambassadörer och mobilmarknadsföring som en del av sina B2B-strategier.

Utöver klassiska marknadsföringskampanjer använder sig företag av sociala medier, sökmotoroptimering (SEO), poddsändningar, e-postmarknadsföring och andra digitala marknadsföringskampanjer för att nå ut till sin målgrupp. Här är några viktiga steg att följa när du skapar en B2B-marknadsföringsstrategi.

1. Definiera din varumärkespositionering

När du skapar en B2B-marknadsföringsplan måste du till att börja med förstå det värde som din produkt eller dina tjänster ger kunderna och hur du särskiljer ditt utbud från konkurrenternas. Genom att bestämma din varumärkespositionering kan du definiera din målmarknad eller -konsument; din produkt- eller tjänstekategori och fördelen med den produkten eller tjänsten.

2. Förstå din målgrupp

Det är viktigt för B2B-marknadsförare att förstå sina kunders affärsbehov och utmaningar. Ha koll på vilka produkter eller tjänster dina kunder erbjuder, vilka deras egna kunder är, hur deras företag är strukturerade samt vem som fattar beslut i verksamheten och varför.

3. Definiera din marknadsföringsmix

En marknadsföringsmix definieras ofta av marknadsföringens fyra grundpelare (produkt, pris, plats och kampanj) eller de sju grundpelarna (där personer, process och fysiska bevis läggs till). Denna marknadsföringsstrategi används av företag som en checklista eller ett antal variabler och faktorer som marknadsförare kan använda för att få hjälp att nå rätt kunder, öka vinsten, förbättra marknadsföringens effektivitet och mer.

4. Lansera produkter

När du har hittat en målgrupp och definierat dess önskemål och behov kan du nå dem genom att lansera en ny produkt. Det är här din go-to-marknadsföringsplan kommer till nytta, eftersom den beskriver stegen i den här fasen av marknadsföringsstrategin. Om dina planer och strategier är genomtänkta i förväg kan det hjälpa till att öka chanserna för en lyckad produktlansering.

5. Analysera resultaten

Övervaka din marknadsföringsstrategi genom att hålla ett vakande öga på tillväxtnyckeltal som räckvidd och försäljning. För att mäta hur framgångsrik din strategi är kan du titta på de mätvärden och nyckeltal (KPI:er) som är mest relevanta för varumärkets mål. SEO kan också vara till stor hjälp när det gäller att nå kunder som aktivt letar efter nya produkter och digitalt innehåll.

Titta dessutom på den feedback du har fått rörande dina produkter eller annonser och lyssna på vad både ditt team och externa kunder säger. Var uppmärksam på vad som har fungerat (eller vad som inte har fungerat) och uppdatera dina mål och kommande steg i din långsiktiga strategi i enlighet med detta.

Exempel på B2B-marknadsföring

Fallstudie

Samsung hade utvecklat en rad nya TV-apparater för företag med högkvalitativa skärmar och lättanvänd programvara avsedda för B2B-tjänster, däribland restauranger, butiker, skolor, sjukhus och hotell. Samsung arbetade med Amazon Ads för att nå ut till B2B-målgrupper inom alla dessa tjänster inför lanseringen av TV-apparater för företag i Italien.

Samsung utvecklade en marknadsföringsstrategi tillsammans med Amazon Ads för att introducera TV-apparaterna till nya företagskunder och engagera de mest intresserade målgrupperna under en tremånadersperiod. Strategin omfattade videoannonser, Amazon DSP och annonsplaceringar på Amazon Business, som riktar sig till registrerade och verifierade B2B-kunder. För att komplettera denna kampanj återmarknadsförde Samsung också för intresserade målgrupper med annonser som innehöll länkar till detaljerade produktsidor. Samsung såg en hög grad av videofullbordande som engagerade ledare i de företag som de ville nå inom relevanta branscher.

Store

Fallstudie

När HP lanserade en av sina laserskrivare med lång livslängd i Indien arbetade man med Amazon Ads på en kampanj som nådde relevanta B2B-målgrupper. Varumärket körde en annonskampanj på Amazon och Amazon Business för att nå små och medelstora företag (SMB), såväl som mikro-, små och medelstora företag.

Genom att utnyttja Amazons publiklösningar nådde varumärket ut till små och medelstora företag, såväl som till andra kunder som visat intresse för skrivare och liknande kategorier. HP växte simultant också på marknadsföringstratten genom att återengagera med målgrupperna som tidigare hade interagerat med annonser på Amazon Business. Budskapet betonade den innovativa bläckbehållarteknologen vid laserutskrift tillsammans kopplat med en självladdningsbar toner, vilket eliminerar behovet av en tredje part för att ladda om enheten. Genom denna strategi uppnådde HP såväl de övre- och lägre trattmålen. De noterade också en imponerande klickfrekvens (CTR) och visningsfrekvens för produktinformationssidan samt en hög andel visningar och stort intresse på Amazon Business.

HP-laserskrivare

Fallstudie

2023 samarbetade ett varumärke för målartillbehör med byrån SparkX och Amazon Ads för att utöka sin målgrupp och försäljning. Genom en analys av målgrupper och inköpsmönster i Amazon Marketing Cloud (AMC) fick SparkX reda på att en betydande del av varumärkets försäljning kom från de som köpte artiklar i stora partier, och de här kunderna var vanligtvis B2B-köpare såsom skolor och små eller medelstora företag. SparkX använde därför fler av Amazons B2B-målgrupper, tillgängliga via målgruppskatalogen i Amazon DSP i kampanjaktiveringar. Även om det här tillvägagångssättet gav positiva resultat ville SparkX skapa fler möjligheter för att ytterligare segmentera varumärkets B2B-kunder i syfte att öka den kostnadseffektiva uppsökande verksamheten på ett bättre sätt.

Byrån kunde skapa nya målgruppssegment baserat på totala kostnader för viktiga Amazon-standardidentifieringsnummer (ASIN:er) under det senaste året, samt andra målgruppsattribut som sågs som indikatorer på att det finns stor sannolikhet för att överväga att göra ett köp. Byrån lanserade sedan en remarketing-kampanj med ett inbyggt test, med den nya anpassade målgruppen skapad i AMC som testgrupp, och kunder som tidigare köpt av varumärket samt målgrupper för B2B-katalog som kontrollgrupper. Med denna strategi kunde varumärket för målartillbehör avsevärt öka avkastningen på annonskostnader (ROAS) och intressera fler målgrupper.

Kvinna som ler

Viktiga trender inom B2B-marknadsföring

En undersökning från Statista3 i början av 2023 visade att B2B-marknadsförare planerar att minska sina utgifter för traditionell B2B-marknadsföring, medan digital marknadsföring förväntades öka med nästan 8,77 %. Marknadsförare på B2B-företag har också visat intresse4 för att utforska med hjälp av mer video, och marknadsföring av varumärkesambassadörer. I takt med att B2B-marknadsföring fortsätter att växa utforskar ledare mer innovativa sätt att nå sin målgrupp. Nyligen har varumärken börjat experimentera med mer kreativa och engagerande sätt att skapa kontakt med sina kunder.

1 B2B advertising and marketing in the United States - statistics & facts", Statista.com, 21 augusti 2023
2 New marketing tactics and channels planned to be explored according to B2B companies in the United States in 2023”, Statista.com, 29 augusti 2023
3 U.S. B2B businesses - change in digital vs. traditional marketing 2023", Statista.com, 26 juni 2023
4 New marketing tactics and channels planned to be explored according to B2B companies in the United States in 2023", Statista.com, 29 augusti 2023