WOW Sports ser framgång genom SalesDuos användning av volymark

Satsar för att vinna

Sedan starten 2012 har WOW Sports gett sina Amazon-kunder innovativa och roliga vattensporter och trädgårdsspel. Varumärket började annonsera på Amazon 2016 för att öka varumärkesmedvetenheten, men i maj 2019 började det ett partnersamarbete med SalesDuo för hjälp med sin Amazon Ads-strategi.

SalesDuo är en online shopping-byrå, som hjälper varumärken att växa genom sin omni-channel dashboard. Byrån grundades 2018 och är till för att hjälpa kunder att utöka sin verksamhet på Amazon.

Ögonen på priset

WOW Sports anlitade SalesDuo för att omstrukturera sin annonseringsportfölj på Amazon. Målet var att skapa en optimal kampanjstruktur och produktkategorisering på budgivnings- och sökordsnivå. Eftersom WOW Sports produkter är väldigt säsongsbetonade, med 80 % av försäljningen under sommarmånaderna, var timing avgörande för att skapa och optimera en reklamstrategi för WOW Sports.

Spel för spel

Tidigare hade SalesDuo använt annonskonsolen för att bygga annonskampanjer manuellt på individuell nivå, men när kundbasen började växa blev det snabbt betungande att tillhandahålla ett växande antal uppdateringar för varje kund.

I april 2020 vände sig SalesDuo till Amazon Ads volymverktyg, mer specifikt, volymark, för att hantera kampanjer i stor skala. Volymark är ett kalkylbladsbaserat verktyg som möjliggör massändringar i sponsrade annonskampanjer.

Genom att använda volymark fick SalesDuo möjlighet att skapa, hantera och optimera kampanjer i stor skala, vilket sparade tid och manuellt arbete. Volymark hjälpte till att spåra och övervaka ändringar på mikronivå och tillhandahöll de data som krävdes för att ytterligare analysera kampanjer.

Genom verktyget kunde SalesDuo också bestämma strategiska budgivningsmöjligheter och lägga till strategier och spårning på sökords- och annonsgruppsnivå. För WOW Sports inkluderade detta en budgivningsstrategi för specifika sökord och annonserna visas precis där kunderna kommer att se dem på Amazon, till exempel första sidan av köpresultat, för att öka varumärkets synlighet, särskilt under sommarmånaderna.

SalesDuo fokuserade på att förbättra synligheten för de bästa WOW Sports-produkterna från början och skapa en ringarna-på-vattnet-effekt för andra produkter genom en för ändamålet skapad butikssida. Butikssidan gjorde det möjligt för WOW Sports att visa upp unika varumärkeserbjudanden i en uppslukande shoppingupplevelse på Amazon.

En win-win

Användningen av volymark ger SalesDuo möjlighet till effektivare affärsmetoder. Teammedlemmar på SalesDuo kan nu hantera 40–45 konton varje vecka (en ökning från 8–10 konton före användningen av volymark), vilket vanligtvis inkluderar uppdateringar till cirka 6–7 konton per dag. Den ökade personaleffektiviteten har gjort det möjligt för byrån att ta sig an flera nya kunder, vilket har ökat deras kundbas med upp till 500 % under de senaste sex månaderna. SalesDuo uppskattar att användningen av volymprocesser har minskat kampanjoptimeringstiderna med upp till 50 %.

quoteUpFör våra kunder som WOW Sports löser Amazons volymverktyg ett viktigt problem för oss eftersom vi är tidsbundna med flera stora annonsörskonton. Vi började optimera för WOW Sports med hjälp av volymark, och har kunnat minska den totala reklamkostnaden för försäljning (ACOS) med upp till 10 % samtidigt som försäljningsfrekvensen hålls hög.quoteDown
– Saumitra Pandey, chef – marknadsföringstjänster, SalesDuo

Tack vare SalesDuos strategi ökade WOW Sports sin säsongsförsäljning med över 65 % och ökade varumärkets synlighet med 38 % år 2020.

Läs mer om att annonsera om leksaker.