Wilton anlitar Rise Interactive för att öka försäljningen 2018

Utmaningen

Wilton, en innovativ ledare inom bakredskap och dekorationstillbehör, försökte 2018 öka sin blomstrande Amazon-försäljning ytterligare efter att ha uppnått utmärkta resultat 2017. När Wilton försökte reducera sina utgifter 2018, stötte företaget dock på svårigheter när det gällde att bibehålla effektiviteten. Wilton samarbetade med Rise Interactive för att ta itu med detta och öka annonseringsresultaten.

Strategin

  • Genererad detaljerad kontostruktur: Omstrukturerade kontot och genererade 1200+ unika kampanjer (från 31 när kontot förändrades) och 7700+ unika nyckelord (från 1056 unika sökord).
  • Implementering av negativa nyckelord: Tog bort dubbla nyckelord och implementerade en omfattande strategi för negativa nyckelord, för att minimera överlappning mellan kampanjer, nyckelord och bud samt för att få bättre kontroll över CPC (kostnad-per-klick).
  • Optimerad produktmix: Prioriterade blandningen av annonserade produkter baserat på vilka produkter som visade den bästa konverteringen, samtidigt som effektivitetsmålen uppfylldes.

Resultaten: Q3 2017 jämfört med Q3 2018

Med denna mer detaljerade kontostruktur växte Wiltons intäkter 93 % jämfört med året innan.

Höjdpunkter

  • Ökade intäkterna med 93 % med en mer detaljerad kontostruktur
  • Ökade till 7 700 unika nyckelord och 1 200 kampanjer