Bokförlaget Wiley ser ökad försäljning med Amazon Ads

Under de senaste 200 åren har Wiley publicerat tusentals pedagogiska titlar som spänner över i stort sett alla tänkbara ämnen. På senare år har allt fler kunder gått online för att köpa professionella böcker. Wiley insåg att traditionell marknadsföring inte längre var det bästa sättet att nå företagets målgrupp och att strategin behövde utvecklas. Med användningen av Amazon Ads fick Wiley den exponering som behövdes, genom att gå direkt dit där kunderna handlade sina produkter. Sedan antagandet av programmet 2017 har Wileys användning av – och framgång med – Amazon Ads ökat för varje kvartal.

quoteUpInnan vi började använda Amazon Ads marknadsförde vi i blindo.
Förändringen var som natt och dag.
quoteDown
– Wiley

Hantera skalning

”Var och en av oss hanterade tusentals produkter”, minns en marknadschef för Wiley, ”så vi behövde en produkt som kunde marknadsföra effektivt i den skalan.” När en läsare söker efter en bok på Amazon kan Amazon Ads visa dem en annons som innehåller flera relevanta titlar, vilket gör att bokutgivare kan marknadsföra en omfattande katalog inom en överkomlig budget. Inriktnings-, rapporterings- och nyckelordsverktyg gjorde det också möjligt för Wiley att dra nytta av Amazons omfattande kunddata för att enkelt och effektivt skala kampanjer för hela sortimentet. Detta ökade Wileys bredd av upptäckbara titlar och hjälpte dem att uppnå en ACOS (advertising cost of sales) på mindre än 8%.

Insikter i realtid

”Med Amazon Ads har vi testat mycket mer. Vi kan äntligen se vad som fungerar och vad som inte fungerar.” Medan traditionella annonsmodeller endast kan erbjuda slutliga kampanjanalyser, tillhandahåller Amazon Ads bokutgivare en fortlöpande insyn i hur effektiva annonserna är. Wiley har nu insikter i realtid om hur olika nyckelord eller intressen presterar, så att de kan justera kampanjerna medan de pågår.

Förbättrad organisation

”Nu kan vi ge kunderna exakt vad de letar efter.” Portföljkampanjer har alltid varit en hörnsten i Wileys marknadsföringsstrategi och genom Amazon Ads kan de nu kuratera landningssidor som bättre visar upp företagets mångsidiga katalog. Det ger även Wiley möjlighet att organisera titlar i kategorier och till och med i underkategorier, vilket gör det lättare för läsarna att hitta det de söker.

Wileys strategier för att öka bokförsäljningen

1. Avancerad utveckling av nyckelord

Genom att använda Amazon Ads-data fick Wiley värdefulla insikter om vad deras specifika målgrupp letade efter. ”Analysen av Amazon Ads visade oss snabbt vilka nyckelord som fungerade och vilka som underpresterade. Vi insåg att för att vara konkurrenskraftiga var vi tvungna att lägga till fler specificerande termer bland våra söktermer.” Den här nivån av specificering gav inte bara Wiley en effektivare inriktningsstrategi utan resulterade också i effektivare kampanjkostnader, vilket gjorde det möjligt för företaget att spendera mer på andra annonstyper.

quoteUpMed Amazon Ads kunde vi korrigera brister i vår strategi som vi inte ens visste fanns där.quoteDown
– Wiley

2. Spårningsattribution

”Nu ser vi resultaten dag för dag. Vi kan göra omedelbara justeringar och optimera våra kampanjer.” Innan Wiley började använda Amazon Ads var klickfrekvensen (CTR) deras primära framgångsvärde och man kunde bara korrelera CTR:en med försäljningen efter det att kampanjen hade avslutats. Men Amazon Ads-instrumentpanelen gjorde det möjligt för Wiley att studera resultaten på djupet, isolera specifika nyckeltal och spåra deras resultat för varje kampanj.

3. Övervakning och justering

Wiley har fullt ut utnyttjat den flexibilitet som Amazon Ads budgeteringsmodell medför. ”Vi kan börja med att allokera en viss budget till en kampanj. Men sedan märker vi att den har nått större delen av sin målgrupp. Då är det enkelt att flytta pengarna till en annan kampanj – en kampanj som fortfarande har möjlighet till tillväxt.” Wiley har också tagit till sig möjligheterna till variation i Amazon Ads och kör olika kampanjer inriktade på olika typer av läsare, vilket täcker in ett bredare spektrum av läsare.

Det är enkelt att komma igång

”Det är enkelt att komma igång och testa en kampanj med bara 100 USD. Det är en risk som är värd att ta.” Amazon Ads lågkostnadsmarknadsföringslösningar och enkla inträde gör det till en idealisk resurs för både stora och små utgivare. För Wiley började det som en liten investering, men nu ser företaget Amazon Ads som en oumbärlig del av sin övergripande marknadsföringsstrategi: Programmet är kostnadseffektivt, enkelt att använda och mycket flexibelt i realtid.”

Läs mer om bokannonsering.