VAPE drev medvetenhet, engagemang och försäljning med en buzz-marknadsföringskampanj

År 2020 försökte VAPE, ett italienskt insektsavvisande varumärke, bygga buzz-marknadsföring och öka medvetenheten om sina produkter. Varumärket är i en populär kategori, och när sommaren kom ville de locka nya kunder, öka överväganden och köpavsikt – utan traditionella TV-medier.

Bygga buzz-marknadsföring med skräddarsytt annonsmaterial

För att uppnå sina mål arbetade VAPE tillsammans med Amazon Ads för att utveckla en kampanj med trattmarknadsföring som täcker varje fas av kundresan. Genom att utnyttja Amazons målgruppsinsikter och shoppingsignaler som visade intresse för liknande produkter kunde VAPE nå ut till målgrupper på marknaden och utveckla personas relaterade till deras utomhusprodukter.

Med Amazons livsstilssegment, till exempel, kan varumärket nå sportälskare, ekologer, föräldrar och friluftsentusiaster. Amazons målgruppsinsikter hjälpte också VAPE att skräddarsy annonsen för målgruppen, baserat på shoppingsignaler. Kunder som nyligen köpt en kvast skulle till exempel ha sett en bannerannons som visade en kvast som viftade bort irriterande myggor innan de introducerade VAPE-produkten.

Amazons målgruppsinsikter hjälpte VAPE att skräddarsy annonsmaterialet för målgrupper baserat på shoppingsignaler.

Genom att utnyttja en flerkanalsstrategi via Amazon DSP ökade VAPE varumärkesmedvetenheten och fick fler överväganden. För att öka inköpsintentionen har VAPE använt sig av en ”alltid-på-strategi”, inklusive sponsrade annonser och remarketingkampanjer som bidrar till mer försäljning.

quoteUpAmazon Ads ger värdefulla målgruppsinsikter som främjar starka kreativa kampanjer och hjälper oss att nå kunderna i varje skede av resan, från medvetenhet till slutköp.quoteDown
– Matteo Giarrizzo, Henkel, mediechef, Italien, Grekland och Cypern

Vifta bort konkurrenterna

Kunderna reagerade positivt på deras trattmarknadsföringsstrategi och övertygande annonsmaterial, och VAPE blev den bästa säljaren för insektsavvisande produkter på Amazon.it sommaren 2020.

VAPE överträffade sina mål att öka medvetenheten, engagemanget och försäljningen, mätt genom visningar, interaktioner och totala sålda enheter som genererat annonsering. Med mer än 50 miljoner visningar och över 422 tusen interaktioner ökade varumärket sin synlighet i kategorin.1 Dessutom fann Nielsen genom en varumärkesundersökning från tredje part att kampanjen ledde till en ökning med 5 p.p. i VAPE:s varumärkesbild som ”ett varumärke jag litar mycket på”.2 Totalt genererade annonskampanjen 51 % av varumärkets totala sålda detaljhandelsenheter.3

1 Amazon Internal, tredje kvartalet 2020
2 Nielsen, 2020
3 Amazon Internal, tredje kvartalet 2020