Nozzle ger insikter för ValuMeds med Amazon Advertising API

Ett partnerskap bildas

ValuMeds, som ingår i Cabinet Health Inc., är ett varumärke för receptfria läkemedel som sedan 2017 säljer FDA-certifierade produkter i USA. År 2020 lanserade ValuMeds ett nytt varumärke kallat Cabinet, som levererar högkvalitativa och prisvärda läkemedel direkt till din dörr.

Nozzle fokuserar på optimeringslösningar för e-handel och annonsering, vilket hjälper säljare och byråer att förstå sina målgrupper och annonskampanjer på Amazon med exakta insikter och åtgärder genom artificiell intelligens (AI). Med tre kärnprodukter (Amazon PPC Audit, Analytics och Activation) förser Nozzle annonsörer med omfattande rapportering och kampanjhantering.

Utmaningen: att bättre förstå målgruppens lönsamhet

ValuMeds sökte en djupare förståelse för kundens livstidsvärde (CLV). Detta nyckeltal besvarar följande grundläggande frågan: “Hur mycket kan jag spendera på annonser för att skaffa nya varumärkesmålgrupper på Amazon?” Med tanke på kundernas höga benägenhet att köpa flera gånger från ValuMeds var detta nyckeltal av strategisk betydelse och direkt knutet till annonseringsoptimering och tillväxtmål.

Integrering med Amazon Advertisings API tillhandahåller värdefulla verktyg och insikter

Nozzle använder Amazon Advertisings API för att erbjuda annonsörer en robust uppsättning av Amazon Ads kampanjhanterings- och rapporteringsfunktioner, som kampanjinställningar, kampanjoptimering och anpassade kontrollpaneler för rapportering. Nozzles verktyg ger insikter om bortkastade annonsutgifter och missade intäktsmöjligheter, bästa praxis för nyckelord, detaljerade analysrapporter om resultat och lösningar för budhantering.

ValuMeds började samarbeta med Nozzle i maj 2020 och mindre än en månad senare fick de insikter för att fatta beslut om annonsbudgetar och strategi. Nozzle använde sitt analysverktyg för att hjälpa ValuMeds att bygga en strategi för optimering med betala-per-klick och sökmotoroptimering (SEO), vilket särskilt hjälper till att förstå var man kan spendera tid och pengar inom en enskild produktnivå baserat på CLV-nyckeltal. Nozzle gav ValuMeds ett antal anpassade kontrollpaneler som hjälpte ValuMeds att överväga viktiga data för att fatta beslut om verksamheten. Utöver CLV visade instrumentpanelerna optimala tider för dygnsintervall under vissa budgetperioder och hur lång tid de kunde vänta med att starta en retargeting-kampanj. ValuMeds använde dessa insikter för att validera hypoteser och motivera omfördelning av kampanjer med sponsrade annonser för att förvärva nya kunder.

Insikter leder till nya annonseringsstrategier

ValuMeds optimerade sina annonseringsutgifter och använde insikter för att skapa specifika strategier för beslutsfattande.

quoteUpGenom att besvara den grundläggande frågan om hur mycket vi kan spendera per ASIN för att förvärva kunder, med hänsyn taget till upprepade köp, kunde vi finjustera inriktnings- och prissättningsstrategin när det gällde att förvärva nya kunder och känna oss trygga med att det skulle visa sig lönsamt på lång sikt.quoteDown
– Rael Cline, medgrundare och vd, Nozzle

Med insikterna från sitt samarbete med Nozzle ökade ValuMeds utgifterna för Sponsored Products med ett genomsnitt på 15 % för alla produkter och 40–50 % på de viktigaste produkterna. Sammantaget bidrog omfördelningen av annonseringsutgifter till en ökning på 156 % av ValuMeds totala försäljning under andra halvåret 2020. ValuMeds framgång med Sponsored Products-kampanjen inspirerade dem att även lansera kampanjer med Sponsored Brands, Sponsored Display och Amazon DSP.