Fallstudie

Läs om hur Thrasio gynnades av ett partnerskap med Zeenk för att kombinera insikter från flera kanaler

Angry Orange fläckborttagare

Thrasio, ett USA-baserat företag, äger Angry Orange, ett varumärke som specialiserat sig på att skapa luktborttagare för husdjursägare gjorda av färsk apelsinolja och använder Amazon Store som en primär försäljningskanal. Varumärket började annonsera på Amazon 2018 och antar ett datadrivet tillvägagångssätt för att analysera Amazon-shoppingresultatbetyg och recensioner för att stödja varumärkestillväxtstrategi.

I september 2020 började Thrasio arbeta med Zeenk, en dataanalysplattform för online-detaljhandelsvarumärken. Zeenk stöder främst DTC-varumärken (direkt-till-konsument) genom att tillhandahålla rapporteringsanalyser och datavetenskapsmodeller för att ta fram handlingsbara insikter och information.

När krafter kombineras

Thrasio använder en flerkanalig försäljningsstrategi, med en diversifierad mediemix. Företaget ville engagera en partner, Zeenk, för att få hjälp att förstå förhållandet mellan deras DTC-satsningar där kunderna spenderar tid på olika kanaler och påverkan av varumärkessökning på Amazon. Denna rapport skulle visa en korrelation till efterföljande försäljning som resulterade från annonsering över olika kanaler.

Skrubba för insikter

Zeenk använde det kraftfulla Amazon Ads API:et för att utveckla en unik halostudie för Thrasio med en mekanism som jämförde förhållandet mellan visningar från kunder där de spenderar tid, i Amazon Store, i tusentals appar och på annonseringskanaler på webbplatser med klick efter nyckelord på Amazon och resulterande försäljning. Genom att integrera med API:er kan flera olika, unika system ansluta till varandra genom en serie API-anrop som begär och tar emot. Detta gör det möjligt för integratörer att hämta information och rapportering från många system och koppla ihop informationen för rikare insikter och analyser.

Före och under halo-studien granskade Zeenk rapporteringsinformation över Sponsored Products, Sponsored Brands och Sponsored Brands-videokampanjer använder Amazons söktermsrapport för att mäta påverkan på varumärkesord. Detta hjälpte till att skapa en baslinje när det gällde att mäta effekten inom studien. Zeenk genomförde studien i tre månader och slutförde ett sex veckors pulstest genom att öka annonseringen var de än spenderar tid med 33 procent samtidigt som de upprätthöll konsekvent annonsering på Amazon.1

quoteUpDagens detaljhandlare är flerkanaliga. De engagerar sig i flera utrymmen för att upptäcka, forska och slutligen konvertera längs deras väg till köp. Halostudien visar fördelarna med att distribuera en flerkanalig försäljningsstrategi och varför DTC-varumärken bör överväga att starta en närvaro på Amazon.quoteDown
– Brian Eberman, VD, Zeenk

Ett nytt perspektiv

Genomförandet av studien gav Thrasio värdefull information och möjliggjorde mätning av marknadsföring över kanaler. Studien avslöjade att annonsering där kunderna spenderar tid påverkade försäljningen i Amazon Store, förutom Thrasios DTC-annonseringen. Denna information hjälpte till att bedöma att avkastningen på annonsutgifter (ROAS) var 2 gånger större än vad som ursprungligen observerades. Dessutom fick företaget uppskattningsvis 15 % lägre kostnader per klick (CPC) på märkessöktermer på Amazon. 2 Denna information påverkar och optimerar flerkanalsutgifterna för att få ut mesta möjliga av företagets annonseringsbudget. Det var så värdefullt för Angry Orange att deras moderbolag, Thrasio, gav Zeenk i uppdrag att replikera rapporteringen i ett interaktivt användargränssnitt med kärnpunkter för att upprepa och skala över andra varumärken i Thrasios portfölj.

quoteUpKanaler fungerar inte i vakuum. För att verkligen optimera ditt varumärkes prestanda är det viktigt att din organisation förstår orsakssambandet mellan alla dina kanalerquoteDown
— Matt Pacheco, chef för DTC, Thrasio

1–2 Källa: Thrasio, USA, 2022.