Så nådde Hershey Company ut till inkrementella målgrupper med streamande TV-annonser

Fram till nyligen använde Hershey Company linjär TV för att förmedla sitt budskap till sina målgrupper, men när tittarintresset började fragmenteras insåg varumärket att de inte längre kunde nå sin målgrupp endast via linjär TV. Det behövde hitta ett nytt sätt att förmedla sin varumärkeshistoria till dessa svårtillgängliga målgrupper under viktiga delar av året.

Hershey Company började arbeta med Amazons streamande TV-annonser som ibland kallas OTT-video (Over-The-Top) och insåg att de kunde öka kännedomen av varumärket i stor skala och samtidigt engagera relevanta målgrupper baserat på Amazons förstapartsinsikter. Och med tillgång till exklusivt annonsutrymme, som IMDb TV*, kunde de utvidga räckvidden för sin linjära TV-kampanj till en målgrupp som de skulle ha missat med enbart linjär TV.

quoteUpMed Amazon [Streamande TV-annonser] kan vi faktiskt [nå] en inkrementell målgrupp som vi inte kan nå med bara linjär tv. Nu utökar vi vår räckvidd i alla medier.quoteDown
– Charlie Chappell, chef för integrerad medie- och kommunikationsplanering, Hershey Company

Titta på videon nedan för att lära dig mer om Hershey Company och hur varumärket använder streamande TV-annonser för att skapa intresse hos en inkrementell målgrupp och förmedla sin varumärkesberättelse.

Kontakta oss idag för att få veta hur Amazon Ads kan hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål.

*IMDb TV är nu känd som Freevee.