Tata Tea bygger övervägande med Amazon DSP

Tata Consumer Products Limited (TCPL) är ett företag för konsumtionsprodukter med fokus på att förena Tata-koncernens mat- och dryckesintressen under ett och samma tak. De har en kombinerad räckvidd på över 200 miljoner hushåll1 i Indien och inkluderar viktiga dryckesvarumärken som: Tata Tea, Tetley, Eight O’Clock Coffee, Tata Coffee Grand, Himalayan Natural Mineral Water, Tata Water Plus och Tata Gluco Plus. Deras matportfölj inkluderar Tata Salt, Tata Sampann och Tata Soulfull.

I maj 2021 arbetade TCPL med Amazon Ads för att bygga övervägande för deras högklassiga tevarumärken Tata Tea Gold och Gold Care. Tata Tea Gold, ledande inom kategorin svart te, är en speciell produkt som tillverkas genom att blanda 15 % varsamt rullade aromatiska långa blad med 85 % Assam-teblad som tillverkats med CTC-metoden (krossa, riv och rulla). Gold Care, med sina fem naturliga ingredienser, är en förlängning av varumärket som riktar sig till kunder med ett intresse för hälsa och välmående.

Nå relevanta målgrupper

Med Tata Tea Gold ville varumärket nå ut till stadsboende kvinnor i åldersgruppen 25–45, medan de för Gold Care ville nå konsumenter som vill ha ett vardagligt te som främjar välbefinnande. Amazon Ads-teamet skapade en medieplan som började med kunden och arbetade bakåt. Detta inbegrep att skapa personas för målgruppen med interna Amazon Audience-underrättelselösningar. Konsumenter som söker efter livsmedel, hälsa och näring samt hushållsprodukter och personer som sannolikt kommer att få barn i sitt hushåll framkom som relevanta målgruppssignaler som speglade varumärkets målgrupp.

Amazon DSP användes sedan för att nå relevanta målgrupper genom display- och videoannonser på webbplatser och appar från tredje part. Annonsmaterialet fokuserade på de unika egenskaperna hos te-varumärkena när det gällde displayannonsmaterial. Annonserna för Tata Tea Gold betonade till exempel produktegenskaper som ”rik smak” och ”oemotståndlig arom”, medan Gold Care-videon förklarade dess 5 naturliga ingredienser på bara 6 sekunder.

Amazon Ads-teamet använde en testa-och-lär-metod för att skapa en optimal landningssida. Under de första två veckorna riktades 100 % av trafiken till en sida för shoppingresultat med alla marknadsförda ASIN:er för respektive produkter. Därefter testades två alternativ för landningssida: (i) 70 % av trafiken riktades till en landningssida2 som omfattade alla marknadsförda ASIN:ter (för att skapa medvetenhet) och (ii) 30 % av trafiken riktades till informationssidorna för bästsäljande ASIN:er (för att öka övervägandet). Denna kombination förbättrade kostnaden per informationssidvisning med 30 %.

”Samarbetet mellan Tata Tea Gold-serien med Amazon DSP har varit intressant för oss. Möjligheten att knyta verkliga intäktssiffror till insiktsdriven planering är en stor utmaning i traditionella mediekanaler och detta samarbete hjälper oss att ytterligare mäta verklig påverkan på verksamheten.”

— Puneet Das, VD – förpackade drycker, Indien och Sydasien, Tata Consumer Products

Ökad andel av övervägande

Kampanjen uppnådde en total klickfrekvens på 0,69 %, vilket var ungefär 95 % högre än det interna Amazon Ads-riktmärket för livsmedelskategorin3, med en effektiv kostnad per räckvidd på 0,14 INR (ungefär 39 % lägre än det interna Amazon Ads-riktmärket för livsmedelskategorin4). Kampanjen resulterade i en ökning på 101 % för delning av produktinformationssidor för Tata Tea Gold och en ökning på 269 % för delning av produktinformationssidor för Gold Care på amazon.in.

”I och med den kraftiga ökningen av detaljhandel online blev det avgörande för våra planer att driva övervägande inom målgrupper online, och Amazon DSP hjälpte till att göra just det. Med försäljningssiffrorna uppnådda har det även hjälpt varumärket att uppnå sina mediemål.”

— Anil Kumar, affärschef, Wavemaker

Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort stora ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen, men kan inte ge någon försäkran om att denna information är korrekt, fullständig, användbar eller felfri. Amazon garanterar inte liknande resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, omdistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon är strängt förbjuden.

1 https://www.tata.com/business/tata-consumer
2 Tata Tea Gold - Landningssida, Tata Tea Gold Care Landningssida
3 Amazon Internal-data, januari–juni 2021
4 Amazon Internal-data, januari–juni 2021