Fallstudie

Taco Bell India fick folk att prata om deras kampanj under ICC Men’s T20 World Cup med hjälp av Fire TV-annonser

Taco Bell

När cricket-yran nådde nya höjder i oktober och november 2022 presenterade Taco Bell India, en mexikansk-inspirerad restaurangkedja, sin rikstäckande kampanj – ”See a six, catch a taco” – för cricket- och tacos-fans i Indien. Som en del av kampanjen fick konsumenterna chansen att lösa in en gratis taco från Taco Bell India varje gång en slagman i det indiska cricketlaget slog en sexa. Varumärket samarbetade med Amazon Ads för att skapa spänning runt kampanjen, som fokuserade på att driva kännedom bland målgrupper under matchdagar.

Dra nytta av Fire TV på matchdagar

En studie från Broadcast Audience Research Council of India visade att 83 % av sporttittandet sker på TV-apparater.1 Och med Fire TV-enheter kan kunder streama ett brett urval av sporter, filmer, TV-program, populära appar och kanaler, direktsänd TV, Alexa skills och mer därtill för att få en bioliknande upplevelse i hemmet via sina egna skärmar. Fire TV-annonser hjälpte Taco Bell India och deras byrå, Mindshare, att nå och intressera cricket-tittande målgrupper under matchdagar. Genom en övertagning av den första bilden i Feature Rotator på matchdagar kunde Taco Bell India intressera målgrupper direkt när de slog på sina TV-apparater. Med hjälp av det här kraftfulla lagret, i kombination med aktuella budskap kring cricket i ”See a six, catch a taco”-kampanjen, kunde varumärket intressera målgrupper för att hjälpa till att få folk att prata så mycket som möjligt om kampanjen.

Ikon med citattecken

Vi valde annonsutrymmet Feature Rotator eftersom det var den första interaktionspunkten på ansluten TV om man ville titta på ICC Men’s T20 World Cup 2022. Detta bidrog till att vårt varumärkesbudskap fick synlighet och uppmärksamhet från början. Det fungerade som ett påverkansköp med optimal kostnad, vilket annars är omöjligt när det gäller TV-annonsering.

Ikon med citattecken

— Gopa Menon, chef för Digital - Sydasien, Mindshare

Leverera räckvidd och intresse

Kampanjen, som kördes i två dagar, levererade 12 miljoner visningar och graden av videofullbordande gick upp över 55 %, vilket är högre än Fire TV-riktmärkena för grad av videofullbordande.2

Ikon med citattecken

Indier har en passion för cricket. Därför deltog Taco Bell i cricket-yran för andra året i rad och återinförde ”See a six, catch a taco”-kampanjen för alla cricketälskare och tacos-fans. Inför den andra omgången strävade vi efter att erbjudandet skulle lösas in fler gånger och att fler skulle testa. Vårt samarbete med Fire TV spelade en avgörande roll i att ge oss ytterligare räckvidd för att nå målgrupper som tittade på varje match och drev kännedom i övre tratten bland våra målgrupper.

Ikon med citattecken

– Tushar Mehta, VP för marknadsföring, Taco Bell India

1Sports on television—The largest platform for brands,” Exchange4Media, 2022
2 Data som tillhandahålls av annonsören, IN, 2022

Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort rimliga ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen kan Amazon inte lämna någon försäkran om dess korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte liknande resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon, är strängt förbjuden.