Stonebriar bygger varumärkesmedvetenhet med övertygande streamande TV-annonser

Ljus, kamera, action

Stonebriar har sitt säte i Dallas, Texas och är en ledande återförsäljare som specialiserar sig på trendig heminredning – allt från väggkonst till ljus. Under 2020 var Stonebriar ute efter att samarbeta med en kreativ tjänsteleverantör som hade kunskap om Amazon Ads bästa praxis för att visa upp två av deras mest populära produkter – värmeljus och pelarljus – via högkvalitativa videoresurser. Efter att ha sålt på Amazon i sju år i Nordamerika ville Stonebriar nå nya målgrupper och öka varumärkesmedvetenheten genom streamande TV-videoannonser.

I juni 2020 började Stonebriar arbeta med Kaizen Ad som är en kreativ tjänst som specialiserar sig på att leverera högkvalitativa videoannonser i stor skala. Kaizen Ad samarbetar med kunder för att möjliggöra experiment, upptäcka kreativa lärdomar och hjälpa till att nå affärsmål. Kaizen Ad är en av de första leverantörerna av kreativa tjänster som har stöd för video i Amazon Ads-erbjudanden, inklusive Sponsored Brands-video, Amazon DSP, online-video (OLV), streamande TV-annonser samt Amazon produkt- och Store-sidor med video.

Skapa högkvalitativa streamande TV-annonser

Kaizen Ad fick i uppdrag att skapa en mängd olika streamande TV-resurser, för Stonebriars produkter med värmeljus och pelarljus, med en mängd olika annonsmaterial för hela året men även säsongsbetonat, som skulle hjälpa till att nå nya målgrupper. Framgångsnyckeltal för den nya streamande TV-kampanjen – som syftade till att skapa varumärkeskännedom – inkluderade ökade videovisningar, bättre videofullbordande och klickfrekvens.

Dessutom planerade Kaizen Ad att hjälpa till att informera om kreativa optimeringar i Stonebriars streamande TV-kampanjer genom att köra A/B-tester för olika annonsmaterial och analysera inverkan baserat på klickkvot och visningar av produktinformationssidor.

Effektivisera den kreativa processen och planeringen för A/B-testning

Med hjälp av Kaizen Ads kreativa informationsverktyg kunde Stonebriar snabbt ge information om sina produkter, målgrupper och affärsmål, vilket hjälpte Kaizen Ad att snabbt komma till handling.

”Kaizen Ad gjorde planeringen och genomförandet både snabbt och effektivt. Vi använde Kaizen Ad-tjänsten för att tillhandahålla kreativ information med hjälp av ett enkelt formulär. När vi var i linje med Kaizen Ad gällande kampanjkoncept skapade de snabbt stämningsscheman, bildlistor, modellval och röstskript, som skickades till oss via deras annonstjänst, för vårt godkännande. Detta gjorde det möjligt för oss att snabbt påbörja produktionen där Kaizen tog rodret och skickade oss uppdateringar i realtid bakom kulisserna. Inom en vecka efter inspelningen hade vi redan sex videoannonser som vi kunde gå igenom.”

— Sadie Redinger, VP, onlineförsäljning och marknadsföring, Stonebriar

Med hjälp av den information som Stonebriar tillhandahölls i den kreativa genomgången om deras produkter och målgrupper kunde Kaizen Ad konceptualisera och skapa manus för en serie videotillfällen ”Gör varje ögonblick extra speciellt” som förde med sig ett varumärkesbudskap som skulle tilltala en mängd olika målgrupper och koncept för A/B-testet.

Uppnå resultat

Stonebriars första streamande TV-kampanj med annonsmaterial producerat av Kaizen Ad lanserades 15 juli 2020 och inkluderade ett A/B-test som mätte resultaten mellan 15 och 30 sekunders variationer i videoannonserna. Kampanjen pågick till 15 oktober 2020. Resultaten av A/B-testet, som hämtades från Amazon Ads resultatrapporter och finns tillgängliga via Amazon DSP, visade att variationerna på 30 sekunder ledde till följande resultat, jämfört med variationerna på 15 sekunder.

  • Över 37 % grad av videofullbordande
  • Över 0,0012 % klickfrekvens
  • Över 0,006 % visningsfrekvens på produktinformationssidan

Dessa lärdomar informerade strategin för Stonebriars högtidskampanj 2020, där Kaizen Ad lanserade högtidsvideor till Amazons streamande TV och allokerade 100 % av Stonebriars budget för streamande TV-annonser till annonser på 30 sekunder. Från 1 oktober till 31 december gav Stonebriars kampanjer följande resultatstatistik jämfört med sommar/höst-kampanjen:1

  • Över 196 % klickfrekvens
  • Över 39 % visningsfrekvens på produktinformationssidan

Om man tittar på resultatet från juli 2020 till mars 2021 ledde de streamande TV-annonser som lanserades genom detta samarbete till en ökning av klickfrekvensen med 24 %. Med en genomsnittlig grad av videofullbordande på 96 % är Stonebriar glada över att se hur intresserade målgrupper är av deras varumärkesberättelse.1 Dessutom, och kanske oväntat, observerade Stonebriar en dubbel ökning av varumärkessökningar överallt där kunder tillbringar tid2, vilken korrelerade med datumen för den streamande TV-kampanjen.

Kaizen Ads filosofi är att kvalitativt annonsmaterial är den mest inflytelserika drivkraften bakom annonsintresse. Eftersom kontinuerlig förbättring är Kaizen Ads grundläggande filosofi är detta samarbete med Stonebriar en återspegling av de resultat som kan uppnås med övertygande annonsmaterial. Det är viktigt att ha en förståelse för målgruppen och hur de kan använda produkter på olika sätt. Med hjälp av den information som Stonebriar tillhandahöll om sin publik och sina produkter kunde vi bygga videoannonsmaterial som visade upp populära användningsfall för ljusprodukter och ett varumärkesbudskap. Dessa tilltalade en mängd olika målgrupper och tog del av lärdomar från A/B-tester med annonsmaterial för att förbättra resultatet på Amazons streamande TV-annons över tid.”

— Vera Klaus, chef för affärsutveckling, e-handel, Kaizen Ad

Med blicken framåt

Amazons streamande TV-annonser som har skapats genom detta initiativ pågår fortfarande från och med september 2021. Framöver ser Kaizen Ads och Stonebriar fram emot att spela in nya videor för att dela över Amazon Ads-kanaler under 2021. Dessa med fokus på produkter inom Stonebriars bästsäljande heminredningskategorier.

1 Annonsör-tillhandahållna data, USA, mars 2021.
2
Annonsör-tillhandahållna data, USA, mars 2021.

Höjdpunkter

  • Över 24 % ökning av klickfrekvens
  • 96 % genomsnittlig grad av videofullbordande
  • Dubbel ökning av varumärkessökningar överallt där kunder tillbringar tid