Hitta rätt verktyg: STIER och ADFERENCE finjusterar sponsrade annonser

Presentation av verktygsleverantörerna

STIER erbjuder ett brett utbud av professionella verktyg, från hydraulisk utrustning till andra mekaniska verktyg. Som ett komplement till Contorions webbutik (STIERS moderbolag) började STIER sälja produkter på Amazon 2016 och började använda Amazon Ads lösningar ett år senare, 2017.

ADFERENCE är en Tysklandsbaserad tekniklösningsleverantör som stöder annonseringsoptimering för leverantörer, säljare och byråer. ADFERENCE är specialiserat på PPC-kampanjresultat och budgetförfining och arbetar tillsammans med varje kund genom en gemensam introduktionsprocess för att skapa en ”smart portföljstruktur” för deras kampanjer för att uppnå annonseringsmålen. ADFERENCE använder en integrering med Amazon Ads API för att stödja det unika tekniska erbjudandet.

Eftersom STIER:s verksamhet på Amazon hade över 1 500 berättigade ASIN:er för annonsering beslutade STIER att outsourcing av kampanjhantering skulle vara fördelaktigt, eftersom de därmed skulle kunna effektivisera manuella insatser, hantera personalhänsyn och fokusera på mer strategiskt arbete. Efter att ha undersökt potentiella partner valde STIER ADFERENCE, och i april 2020 började de två företagen samarbeta.

Identifiera mål

STIER hade ett starkt fokus på de mål de ville uppnå med hjälp av Amazon Ads, som ökade intäkter, ökat antal annonserade produkter, minskad annonskostnad (ACOS) och optimerade bud. Företaget växte snabbt och kunde inte spendera sin fulla annonseringsbudget på grund av operativa begränsningar. Även om STIER:s team använde Amazon Ads funktion för bulkåtgärder sökte de ytterligare en tekniklösning som kunde tillhandahålla mer anpassad och automatiserad kampanjhantering.

Underhåll av annonseringsstrategin

I början av partnerskapet lade ADFERENCE och STIER fram följande mål: skapa nya kampanjer snabbare, sätta optimala dagliga bud, automatisera nyckelord, stödja kampanjer för både Sponsored Products och Sponsored Brands och effektivt hantera annonseringsbudgeten. STIER:s team fick också hjälp av en chef för kundframgång hos ADFERENCE med att övervaka strategiska svar.

För att hjälpa kunder med budgetar för Sponsored Products erbjuder ADFERENCE verktyg en Smart Portfolio-funktion som automatiskt allokerar en budget på portföljnivå till enskilda produktkampanjer på daglig basis. Den här funktionen gav STIER möjligheten att automatiskt omfördela budgetar från underpresterande kampanjer till överpresterande kampanjer och därigenom optimera budgeten som investerades i annonsaktiviteter, samt ange lägsta och högsta budgivningsvärden. ADFERENCE:s smarta portfölj erbjuder också unik rapportering om kampanjresultat, budförändringslogik och budgetattribuering för att få ytterligare insikter – allt baserat på ADFERENCE:s unika algoritm och logik.

ADFERENCE:s tekniklösning erbjuder funktioner för automatisk uppdatering av söktermer, nyckelord och bud för att driva kampanjens kostnad per klick (CPC)-resultat med minimal manuell ansträngning. STIER använde också nyckelords- och ASIN-skaparfunktionen hos ADFERENCE för att ställa in regelbaserade åtgärder som automatiskt hanterade kampanjer baserat på de inställda parametrarna. Kampanjbuden uppdaterades dagligen med hjälp av ADFERENCE:s algoritmbaserade verktyg och baserat på STIER:s mål (t.ex. reducerat ACOS). Verktyget gör det också möjligt för STIER att välja bland andra strategiska mål (t.ex. mål-ACOS, maximalt antal klick eller konverteringsnyckeltal).

Förbättrade resultat

ADFERENCE:s tekniklösning hjälpte STIER att uppnå en årlig minskning med 40 % av ACOS – detta trots en ökning på 150 % av antalet annonserade produkter (från första kvartalet 2020 till första kvartalet 2021). Butiksförsäljningen för STIER ökade med 100 %.1

Efter sina framgångar i kampanjerna för Sponsored Products vill STIER diversifiera de typer av annonsprodukter som de använder, till exempel genom att bygga en mer omfattande varumärkesberättelse med Sponsored Brands och Sponsored Display.

På frågan vilka råd STIER skulle ge till dem som söker en Amazon Ads-partner:

”Gör efterforskningar för att hitta rätt partner för ditt företag. Varje teknikleverantör har olika specifikationer och funktioner som är mer eller mindre användbara för ditt företag. Se till att definiera dina mål och hitta den partner som bäst passar dina behov.”

– Juliette Heisserer, marknadschef, STIER

”Vi på ADFERENCE är mycket stolta över att kunna använda insiktsdrivna beslut för att bidra till våra kunders tillväxt och framgång.”

– Franziska Schulz, kundframgångschef, ADFERENCE

1 Data från annonsören, Tyskland, 2021

Höjdpunkter1

  • - 40 % ACOS från år till år
  • + 100 % Store-försäljning