Fallstudie

Rise Interactive hjälper StarTech att öka försäljningen med hjälp av insiktsdriven Amazon Ads-strategi

Kvinna som använder en bärbar dator

StarTech grundades 1985 och är en global organisation som erbjuder anslutningstillbehör som har stöd för över 200 olika tekniker. Efter en förändring i shoppingbeteende för B2B (företag till företag) till följd av covid-19-pandemin ville StarTech optimera sitt resultat i Amazon Store. De letade efter en holistisk Amazon Ads-strategi som kunde hjälpa dem att nå nya målgrupper samt öka intäkter och avkastning på annonskostnader (ROAS) i Amazon Store. De ville också förstå kampanjresultat bättre och dela upp det efter målgrupp och marknadsföringskanal.

StarTech samarbetade med Rise Interactive – en marknadsföringsbyrå som specialiserat sig på digitala medier, analys och kundupplevelse – för att få hjälp att driva sin Amazon Ads-strategi.

Att förstå hur Sponsored Products- och Amazon DSP-kampanjer kan användas tillsammans

StarTech ville få en bättre förståelse för hur Sponsored Products- och Amazon DSP-annonser kan användas tillsammans och göra det möjligt för målgrupper att interagera med deras varumärke i Amazon Store under inköpsresan.

När normen för distansarbete ändrades till följd av pandemin behövde StarTech ändra sitt tillvägagångssätt med Amazon Ads. Från att ha varit ett företag som historiskt sätt varit B2B och fokuserat på yrkesverksamma inom IT ville StarTech utöka sin målgrupp för att nå nya kunder och även inkludera små till medelstora företag. I syfte att hjälpa varumärket att öka sina chanser för framgång tog Rise Interactive fram en teststrategi och implementerade en stödplan för mätning. Framgång skulle mätas utifrån kampanjernas förmåga att hjälpa till att öka tillväxten av intäkter jämfört med samma period föregående år, samtidigt som ROAS-målen bibehölls.

Implementering av en ”test-and-learn”-strategi

I syfte att hjälpa StarTech berätta sin varumärkeshistoria medan de ökade ROAS använde Rise Interactive många olika Amazon Ads-lösningar för att skapa en anpassad Store och produktupplevelse. Byrån använde främst ”test-and-learn”-insikter från Amazon Marketing Cloud (AMC), ett avancerat mätverktyg som kan hjälpa till att ge insikter på händelsenivå om kampanjresultat i olika kanaler.

”Den centrala idén i vårt tillvägagångssätt var att systematiskt testa att nå en bredare målgrupp och om blandningen av produkter sammanför rätt målgrupper med rätt budskap”, säger Dan Ripes, Group Vice President på Rise Interactive. ”Vi validerade alla våra tester genom AMC.”

Rise Interactive började med att skapa betydligt fler kampanjtyper, inklusive Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Brands-video och Sponsored Display, vilket hjälpte till att täcka hela shoppingresan. Byrån ökade volymen och urvalet av annonstyper i olika kanaler, inklusive video och unika bilder, och använde AMC för att få en bättre förståelse för vilka produkter och placeringar som fick mest gensvar hos huvudmålgrupper.

Byrån utvidgade också kännedomsstrategier för att hjälpa StarTech att öka varumärkesövervägande på lång sikt och nå mer relevanta målgrupper, inklusive B2B-målgrupper. I syfte att hjälpa till att öka räckvidden lanserade Rise Interactive prospekteringskampanjer i relevanta målgruppskategorier via både Amazon DSP och Sponsored Display. Med information från målgruppsrapporter genererade med AMC skapade de också återengagemangs-kampanjer via Amazon DSP för att hjälpa till att knyta an på nytt till målgrupper som redan hade interagerat med StarTech, med målet att öka varumärkeslojaliteten.

Mäta resultat via Amazon Marketing Cloud

Genom ett nyckeltalsdrivet tillvägagångssätt för resultat lärde sig Rise Interactive hur de kunde hjälpa till att upptäcka möjligheter för StarTech att förbättra resultatet i Amazon Ads-kanaler. Genom att använda AMC för att hjälpa till att analysera vägar till konvertering fick de information om att StarTechs konverteringstakt och försäljningsintäkter var som högst när sponsrade annonser kombinerades med Amazon DSP.

Efter att Startech implementerade AMC-lärdomar fick de en tillväxt av intäkter baserat på kostnad för försäljning (”shipped COGS”) på 21 % – dubbelt så mycket som deras mål – från juli till december 2021 jämfört med samma period, från juli till december, 2020.1 Varumärket överskred sitt ROAS-mål med 62 % och intäkterna från återkommande kunder ökade med 51 %, jämfört med samma period föregående år.2

1–2 Källa: StarTech, USA, 2023.