SpoonfulONE låser upp nya marknadsföringsmöjligheter med Amazon Marketing Cloud

Eftersom föräldrar blir allt försiktigare när det gäller sina barns näringsintag har SpoonfulONE, ett näringsföretag baserat i Menlo Park, Kalifornien, dedikerat sig att utveckla produkter som gör det säkert och enkelt att introducera barn till matallergener.

Babyprodukter är en smal kategori med hård konkurrens. Därför behövde detta nya varumärke rätt marknadsföringsplan och genomförande för att öka målgruppsräckvidd och kundförvärv. Under fjärde kvartalet 2020 anlitade SpoonfulONE Goodway Group, en oberoende digital mediebyrå, för att skapa och optimera sin marknadsföringsstrategi och öka produktförsäljningen. Goodways expertis inom Amazons sponsrade annonser, Amazon DSPoch avancerade verktyg för mätning och analys som Amazon Marketing Cloud (AMC) hjälpte SpoonfulONE att effektivt använda Amazon-medier och uppnå konsekvent verksamhetstillväxt.

Tillvägagångssättet

Goodway Group hjälpte först SpoonfulONE att få kontakt med sina målgrupper genom att köra prospekterings- och remarketing-kampanjer via både Amazon DSP och sponsrade annonser. Även om viktiga nyckeltal som visningar, klick och konverteringsfrekvens i standardrapportering visade medieresultat på kampanjnivå så var dessa nyckeltal otillräckliga för att hjälpa analytiker förstå hur olika medier samverkade för att öka konverteringen och förbättra den totala medieeffektiviteten. Att få tillgång till insikter om olika medier på ett integritetssäkert sätt är viktigt för att SpoonfulONE och Goodway Group ska kunna fatta välgrundade beslut kring optimering av mediemix och justering av budgetallokering.

Amazon Marketing Cloud

För att mäta effekten av sin strategi över flera medier och hitta möjligheter att optimera använde sig Goodway Group av Amazon Marketing Cloud, Amazons integritetssäkra och molnbaserade renrumslösning. Via AMC:s webbaserade användargränssnitt utforskade Goodway Groups datavetenskaps- och analysgrupp pseudonymiserade signaler för SpoonfulONE:s tidigare kampanjer, hittade den information som var relevant för analysen och byggde anpassad rapportering för att få ytterligare insikter om användarengagemang i olika kanaler, strategier och enheter. Med hjälp av AMC analyserade Goodway till exempel konverteringslyftet som ett resultat av att målgrupper nåddes genom flera medietyper, undersökte om en kombination av prospektering och remarketing-taktik förbättrade försäljningen och inspekterade effekten av att knyta an till målgrupper på stationära och mobila enheter.

”Att arbeta i AMC gav oss en säker och holistisk bild av SpoonfulONE:s resultat över olika medier. Det gjorde det möjligt att fördela SpoonfulONE:s investeringar på rätt sätt över Amazons mediekanaler och hitta den ”perfekta mixen” för att skapa optimala resultat.”

– Megan Crump, Senior Director Client Experience, Goodway

Resultaten

Med hjälp av AMC upptäckte Goodway Group att köpfrekvensen per antal visningar för målgrupper som exponerats för både displayannonser och Sponsored Products var tre gånger högre än för de som exponerades enbart för Sponsored Products-annonser.1 Dessutom nåddes över hälften av alla målgrupper som gjorde ett köp via både displayannonser och Sponsored Products-annonser.2

Goodway-gruppen såg en ökning av köpfrekvensen per antal visningar på nästan tre gånger bland målgrupper som exponerades för både displayannonser och Sponsored Products-annonser jämfört med de som enbart såg Sponsored Products-annonser.

Goodway-gruppen såg en ökning av köpfrekvensen per antal visningar på nästan tre gånger bland målgrupper som exponerades för både displayannonser och Sponsored Products-annonser jämfört med de som enbart såg Sponsored Products-annonser.3

Cirkeldiagram över procentandel av målgruppen efter kanalexponering: 85 % endast displayannonser, 12 % endast Sponsored Products, 4 % både displayannonser och Sponsored Products. Cirkeldiagram över procentandelen inköp efter kanalexponering: 1 % endast displayannonser, 52 % endast Sponsored Products, 47 % både displayannonser och Sponsored Products.

Den målgrupp som exponerades för både Sponsored Products och displayannonsering utgjorde endast 4 % av den totala unika räckvidden, men över hälften av de totala inköpen gjordes av denna grupp.4

Goodway fann även en ökning av köpfrekvens per antal visningar (PR) på nästan 13 gånger när målgrupper nåddes av både prospekterings- och remarketing-annonser jämfört med de som nåddes enbart genom remarketing.5 Dessutom ledde kontakt med kunder på både stationära och mobila enheter till ett fyra gånger högre köpfrekvens per antal visningar jämfört med de som nåddes enbart på mobila enheter.6

”Genom att använda signaler i Amazon Marketing Cloud kunde vi identifiera den verkliga effekten av prospekteringstaktik i övre tratt när det gällde att driva intäkter som inte var uppenbara utifrån traditionell attributionsmätning, som bara tittar på den senast sedda annonsen.”

– Steven Urgo, insiktsanalytiker, Goodway Group

Med hjälp av AMC kvantifierade Goodway Group effekten av sin taktik i övre tratt för att skapa påtagliga nedströmseffekter och demonstrerade värdet av en holistisk mediestrategi. Dessa insikter låg till grund för SpoonfulONE:s framtida medieinvesteringar och gjorde varumärkets kundförvärv mer effektivt.

”Baserat på de insikter som Goodway Group fick i samarbete med AMC skiftade vi vår strategi till att inkludera mer taktik i övre tratt. Därmed förbättrades räckvidd och konvertering bland mycket kvalificerade målgrupper. I samarbete med Goodway och Amazon Ads har vi sett otroliga resultat, som bättre konverteringstakt och ökad avkastning på investeringar.”

– Zoe Glade, marknadschef, SpoonfulONE

Läs mer om Amazon Marketing Cloud eller kontakta din account executive hos Amazon Ads för att komma igång.

1–6 Data som tillhandahållits av annonsören, USA, 2021