Att kombinera Amazon och icke-Amazon-media leder till över 100 % tillväxt för SmartyPants

Smartypants skalade annonseringsstrategi

SmartyPants grundades 2011 av en grupp oroliga föräldrar och har som mål att förenkla hälsa. Varumärket erbjuder en rad vitaminer och kosttillskott som passar en mängd olika behov hos personer i olika åldrar, livsstadier och med olika kostbehov. SmartyPants lanserades på Amazon.com i april 2015.

För att hjälpa till att öka sin varumärkesnärvaro och öka försäljningen på Amazon annonserade SmartyPants på Amazon Ads-kanaler med hjälp av Amazon Ads visningskanaler, inklusive Sponsored Display. År 2019, för att ytterligare skala sin marknadsföring, beslutade varumärket att utöka sina ansträngningar bortom Amazon Ads. SmartyPants-teamet antog att om de nådde kunderna via andra kanaler än Amazon, inklusive betalda sökningar och sociala medier, skulle det hjälpa dem att bredda sin räckvidd och utöka sin verksamhet. För att mäta framgång registrerades varumärket för Amazon Attribution (beta), vilket skulle ge dem insikt i hur dessa icke-Amazon-kampanjer påverkade shoppingaktivitet och försäljning för deras varumärke på Amazon.

SmartyPants marknadsföringsstrategi utanför Amazon

SmartyPants samarbetade med Quartile Digital, en betala-per-klick-annonslösning som är integrerad med Amazon Attribution via Amazon Advertising API:n för att få hjälp att skapa sin marknadsföringsstrategi utanför Amazon. Medan Quartile historiskt fokuserade på att göra det möjligt för varumärken och byråer att skala sina Amazon Ads-strategier har verktygsleverantören sedermera utökat sitt erbjudande till att omfatta andra kanaler än Amazon. Quartiles integrering med Amazon Attribution har gett annonsörer ett skalbart sätt att implementera Amazon Attribution-mätning genom sin lösning, analysera effekterna på Amazon från icke-Amazon-kampanjer och optimera därefter.

”Innan vi började rekommendera Amazon Attribution-mätning till våra kunder fanns det inget sätt för oss att förstå värdet av trafikkällor utanför Amazon. Amazon Attribution har gett oss möjligheten att utöka våra tjänster och erbjuda våra kunder ett sätt att skapa riktig trattmarknadsföring och flerkanalskampanjer som hjälper dem att uppnå sina affärsmål.”

– Sylvio Lindenberg, medgrundare och CMO på Quartile

I samarbete med SmartyPants utarbetade Quartile-teamet en strategi för att hjälpa till att öka medvetenhet och övervägande kring varumärkets produkter genom en rad betalda annonser på sociala medier och sökannonser. Deras annonser på sociala medier skulle bidra till att introducera varumärket för nya målgrupper, medan sökannonserna skulle hjälpa SmartyPants att engagera shoppare som aktivt undersöker vitaminer – för att möta dem i det ögonblick de vill köpa.

När SmartyPants byggde kampanjerna i Quartiles plattform satte teamet snabbt och smidigt upp Amazon Attribution-mätning. När kampanjerna lanserades kunde de se Amazons konverteringsrapportering tillsammans med sina rapporter från betald annonsering på sociala medier och sökannonser från samma konsol som de använde för att genomföra kampanjerna.

”Med Amazon Attribution och Quartiles lösning fick vi en enhetlig bild av våra annonsstrategier utanför Amazon. För första gången kunde vi se nyckeltal kring engagemang på Facebook, Instagram och Google sida vid sida med Amazons konverterings- och försäljningsnyckeltal. Denna omfattande rapportering har gjort det möjligt för oss att skapa en riktig trattmarknadsföringsstrategi – en strategi som har lett till över 100 % försäljningstillväxt för vårt varumärke på Amazon i år.”

– Gordon Gould, vd på SmartyPants

När det gäller att optimera dessa kampanjer kunde varumärket göra justeringar på nivåer för annonsuppsättning och annonser för sina betalda annonser på sociala medier och på sökordsnivå för betald sökannonsering. Med hjälp av integreringen med Amazon Attribution API kunde Quartile sedan få in Amazons resultatnyckeltal och använda Quartiles algoritm för att göra välgrundade automatiska optimeringar för båda kampanjerna på annons-, annonsgrupps- och sökordsnivåer baserat på förutbestämda effektivitetsmål.

SmartyPants strategi för Amazon Ads-remarketing

Quartile-teamet lanserade också Amazon Ads-kampanjer för att köra parallellt. För remarketing-strategin var målet att hjälpa SmartyPants att fortsätta engagera målgrupper som visade intresse för deras produkter och uppmuntra dem att överväga att göra ett första eller ytterligare köp.

För att göra detta inrättade Quartile-teamet Amazon Ads-visningskampanjer, inklusive Sponsored Display, för att nå två specifika målgrupper: 1) kunder som hade besökt SmartyPants informationssidor men inte köpt något, och 2) kunder som tidigare hade köpt SmartyPants-produkter på Amazon.

”I samarbete med Quartile-teamet kunde vi för första gången skapa en trattmarknadsföringsstrategi. Genom att använda andra kanaler än Amazon, mätt med Amazon Attribution, i kombination med Amazon Ads-kanaler, kan vi möta kunder var de än befinner sig på sina resor för att hjälpa till att öka kundengagemanget och slutligen försäljningen för vårt varumärke på Amazon.”

– Gordon Gould, vd på SmartyPants

Resultatet från trattmarknadsföringen

Totalt sett har SmartyPants annonseringsstrategi över flera kanaler hjälpt varumärket att uppnå över 100 % försäljningstillväxt från år till år fram till oktober 2020. I synnerhet under september 2020, när strategin lanserades, upplevde varumärket följande effekter i hela shoppingtratten – från medvetenhet till övervägande till lojalitet – jämfört med föregående månad.

  • Medvetenhet: Högst upp i tratten bidrog den ökade medvetenheten tack vare betalda kampanjer på sociala medier till en ökning på 125 % av nya beställningar för SmartyPants.
  • Övervägande: Samtidigt bidrog varumärkets betalda sökstrategi till att öka övervägande för SmartyPants produkter. Med hjälp av Quartiles automatiska optimeringsverktyg för att fokusera utgifterna på de annonser som fick det högsta engagemanget kunde varumärket uppnå 1,6 gånger ROAS (avkastning på annonskostnad).
  • Lojalitet: Slutligen bidrog Amazon Ads remarketing-kampanjer till en försäljningsökning på 5 %. Kampanjens fokus på att nå kunder som tidigare hade köpt från varumärket hjälpte dessutom till att öka Prenumerera och spara med 268 %.

Genom att bredda sin räckvidd över marknadsföringskanaler som inte är Amazon, utöver att engagera kunder i Amazon Ads-kanaler, kunde SmartyPants inte bara engagera nya kunder utan också utöka sin bas av lojala kunder.

”I branschen har man länge talat om flerkanals- och trattmarknadsföringsstrategier. Men vi har aldrig haft alla delar på plats för att uppnå detta. Nu, med Amazon Attribution integrerat i Quartiles lösning, kan vi inte bara erbjuda våra kunder en enhetlig, kvantifierbar rapportering för deras annonskampanjer på och utanför Amazon, utan även genomföra holistisk trattmarknadsföring för varumärken som använder vår lösning.”

– Sylvio Lindenberg, medgrundare och CMO på Quartile