Så nådde Quest Nutrition unika och relevanta målgrupper i skala med Streamande TV-annonser

Quest Nutrition har alltid haft en djup och lojal följarbas, men de ville hitta nya följare. För att göra detta använde de sig av strömmande TV, även känt som over-the-top (OTT). Quest Nutrition började använda Amazon Advertisings Streamande TV-annonser för att öka varumärkesmedvetenheten i stor skala samtidigt som de fortfarande nådde ut till relevanta målgrupper, med hjälp av Amazons förstapartsmålgruppsinikter och mätverktyg.

quoteUpMed Amazon Advertising får vi räckvidd, vi får insikter, men viktigast av allt, vi får mätverktyg så att vi faktiskt kan se att vår annonsering fungerar.quoteDown
– Suzanne Ginestro, marknadsföringschef, Quest Nutrition

Streamande TV-annonser har varit en integrerad del av att driva varumärkesmedvetenhet och öka Quest Nutritions målgrupp. Under kampanjen med Streamande TV-annonser ökade frågor om varumärkesshopping med 8,5 gånger och visningar för deras produktinformationssidor ökade med 49 % jämfört med den föregående månaden.

Titta på videon nedan för att ta reda på mer om Quest Nutrition och hur varumärket nådde unika och relevanta målgrupper i stor skala med hjälp av Streamande TV-annonser.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur Amazon Advertising kan hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål.