Publicis hjälper ett ledande skönhetsmärke att skapa medvetenhet om dess hudvårdsprodukter på Amazon.ae

Publicis, en multinationell annonserings- och PR-byrå, har en 25-årig relation till ett globalt traditionellt hudvårdsmärke. Varumärket grundades på 1950-talet och har ett brett utbud av hudvårdsprodukter och erbjuder en portfölj som hjälper att möta behoven för olika hudtyper. Varumärket säljer globalt på Amazon och började erbjuda sina produkter till UAE-kunder efter att Amazon lanserades i regionen 2019.

Publicis har hjälpt varumärket med annonseringen sedan 2020. När varumärket planerade att ta fram en Amazon Ads-strategi för Förenade Arabemiraten vände de sig till Publicis för att få hjälp.

”Publicis arbetade tillsammans med Amazon Ads på kampanjer för sponsrade annonser när det erbjöds i Förenade Arabemiraten. De har sedan dess byggt upp sina tekniska färdigheter och konsultfunktioner för att hantera olika varumärkesutmaningar och mål, vilket gör dem till en pålitlig samarbetspartner för våra Amazon Ads-kampanjer”.

– lokal varumärkeschef

Hudvårdsmärkets mål för Amazon Förenade Arabemiraten (UAE)

Eftersom hudvårdsmärket ville bygga sin närvaro på Amazon UAE gav de Publicis följande mål:

  • Öka varumärkesmedvetenheten hos Amazon UAE-kunder som söker på hudvårdskategorin
  • Öka resultatet för avkastning på annonskostnader (ROAS) för varumärkesrelaterade nyckelord för viktiga produkter och buntar
  • Generera en ökad försäljningshastighet för premiumprodukter

Fokusera på redo för detaljhandeln genom att bygga en grund för annonsering

Publicis såg att det fanns möjligheter att förbättra varumärkets produktinformationssidor. De började med att utvärdera produktbeskrivningarna och korsreferera de mest populära termerna i hudvårdskategorin. Publicis visade sedan varumärket vilka produkter som skulle kunna dra nytta av att nämna dessa termer på sina produktinformationssidor. Genom att använda dessa termer kunde varumärket bidra till att skapa en mer relevant upplevelse för kunder som letar efter produkterna.

Under denna process hjälpte Publicis varumärket att identifiera termer som kunde kartlägga specifika produktlinjer, vilket hjälpte till att vägleda strategin för Sponsored Brands. Dessa grupper av termer och deras motsvarande produktlinjer byggdes in i separata Sponsored Brands-kampanjer.

Att använda Sponsored Products och Sponsored Brands för att nå olika mål

När optimeringar av detaljhandelsberedskapen gjorts började Publicis att lansera kampanjer för sponsrade annonser för att hjälpa till att öka resultatet gentemot varumärkesmålen. De använde följande Amazon Ads-produkter för olika mål:

  • Sponsored Products: Kampanjer för Sponsored Products fokuserade på varumärkesspecifika nyckelord (med varumärket och undervarumärken). Dessa kampanjer hjälpte till med att nå kunder i inköpsfasen av sin shoppingresa, längst ner i marknadsföringstratten. Kampanjerna bidrog också till att öka synligheten för fler premiumprodukter, vilket bidrog till att förbättra ROAS-resultatet.
  • Sponsored Brands: Sponsored Brands-kampanjer kunde dra nytta av den nyckelordsoptimering som implementerades när varumärkets detaljhandelsberedskap förbättrades. Genom att gruppera relevanta nyckelord till specifika produkter kunde varumärket bygga kampanjer med anpassade rubriktexter som var mest relevant för kunder som utforskar hudvårdskategorin. Publicis rörde sig bort från varumärkesrelaterade termer och fokuserade i stället på allmänna kategoritermer, eftersom dessa hade störst potential att engagera nya kunder. De satte buden 10–15 % högre än vad som föreslogs för att hjälpa varumärket att öka antalet visningar och engagera kunder som letar inom kategorin.

”Det är viktigt att förstå kategorin som du befinner dig i. Kategorier som hudvård kräver att du inte bara fokuserar på försäljning utan också tänker på bredare affärsmål, till exempel kan fokus på generiska kategoritermer hjälpa till med att öka synligheten och nå nya kunder som kanske inte har bestämt sig för ett visst varumärke. Dessa termer ger kanske inte samma ROAS som varumärkesfokuserade termer, men de är en investering i ökad medvetenhet och att nå potentiella nya kunder”

– Siham Arif, E-Commerce Manager, Publicis Media – MENA

Ett strategiskt skifte som hjälpte till att driva resultat

Publicis hade följande att säga om varumärkets vilja att prova nya saker med sin Amazon Ads-strategi när de letade efter ökad tillväxt i Förenade Arabemiraten.

”Att testa och lära sig är viktigt, och varumärkesteamet är alltid redo att bygga hypoteser och testa dem i realtid. Teamets hypotes var att omärkta Sponsored Brands-kampanjer skulle hjälpa varumärket med alla viktiga nyckeltal (visningar och total försäljning). Vi bestämde oss för att testa denna teori i Förenade Arabemiraten med alla budget-, nyckelords- och budjusteringar, och vi såg att våra resultat bekräftade den”.

– Siham Arif, E-Commerce Manager, Publicis Media (MENA)

Resultatet i siffror

  • Över 178 % ökning i försäljningen tillskrivs annonsering via kampanjer för Sponsored Products under det andra kvartalet
  • Över 98 % ökad försäljning tillskrivs annonsering i kampanjer för Sponsored Products under det andra kvartalet
  • Över 32 % fler visningar av Sponsored Brands med en 38 % minskning av annonskostnaden för försäljning (ACOS)

”Var otroligt tydlig med målet som du vill uppnå, skapa en relevant kontext för din verksamhet och samarbeta sedan på djupet med teamet på din byrå för att leverera rätt nyckeltal mot dessa mål. Det digitala erbjuder en bra grund för att testa och lära sig, så tveka inte att alltid prova något du som du starkt tror på”.

– regional varumärkeschef