Hur ett Shark Tank-varumärke nådde nya höjder genom Amazon Ads

Företaget

2011 satt grundarna David Toledo och Paul Slusser runt en lägereld och tänkte på hur mycket energi som drev iväg upp i himlen. De gjorde det till sitt mål att hitta ett sätt att utnyttja den bortkastade energin till något användbart. Utifrån det föddes Power Practicals första produkt, PowerPot: en termoelektrisk generator som använder värme för att ladda telefoner och andra USB-enheter.

Baserat på PowerPots plötsliga framgång fångade Toledo och Slusser ABC:s Shark Tanks uppmärksamhet 2014, där de hade möjlighet att presentera sin produkt för ”hajarna”. Caleb Light, VD of Sales på Power Practical, och Toledo lyckades få en investering från Mark Cuban. De lanserades på Amazon Exclusives kort därefter.

”Vi lanserade vårt företag 2011 med en Kickstarter-kampanj”, säger Light. ”Sedan dess har vi gjort 10 Kickstarter-kampanjer för att ge liv åt nya produkter. Under säsong 5 av Shark Tank blev vi inbjudna att presentera, vilket vi gjorde, och det var en fantastisk upplevelse.”

Utmaningen

Power Practical ville öka synlighet och försäljningen av sina produkter på Amazon. De lanserade sina första kampanj för Sponsored Products 2015. De kunde börja annonsera på bara några minuter, vilket hjälpte dem att få visningar och öka försäljningen under sin första månad på Amazon. Power Practical körde flera sponsrade annonskampanjer och hade som mål att hantera dem programmatiskt, med automatiserade ändringar av nyckelordsbud och att lägga till nya nyckelord i befintliga kampanjer. I april 2017 hade Power Practical en reklamkostnad för försäljning (ACOS) på 30 % och en genomsnittlig klickfrekvens (CTR) på 3,67 %. Deras annonsering gjordes främst genom Sponsored Products.

Samarbeta med en partner

I takt med att Power Practicals katalog accelererade på Amazon sökte de hjälp med att automatisera uppgifter. Företaget samarbetade med Teikametrics, en mjukvaruplattform som använder datavetenskap och teknik för att automatisera kampanjoptimering och skala upp annonsinsatser. ”Mark Cuban Companies VD introducerade oss till Teikametrics”, säger Light. ”Jag gjorde lite efterforskningar och var såld inom cirka 20 minuter.”

Teikametrics använde maskininlärning för att kontinuerligt optimera betalda sökkampanjer på Amazon. Power Practical integrerade produkten med algoritmisk budgivningsteknik. Power Practical utnyttjade Teikametrics-teknik för att optimera nyckelordsbud och hantera sina resultatbaserade annonseringskampanjer inom Amazon Ads. Detta gav Power Practical mer tid att lansera nya produkter och arbeta med andra aspekter av sin Amazon-verksamhet, till exempel prognoser och planering. Teikametrics hjälpte till att omstrukturera Power Practicals annonskampanjer samtidigt som annonsutgifterna optimerades, nyckelordsinriktningen förbättrades och nya nyckelord lades till varje vecka. Den patentskyddade teknikens nyckelordsbud-algoritm gjorde det möjligt för Power Practical att sätta sina Sponsored Products budoptimering på autopilot.

quoteUpMark Cuban Companies verkställande direktör introducerade oss till Teikametrics Jag gjorde lite efterforskningar och var såld inom cirka 20 minuter.quoteDown
– Caleb Light, Vice VD för försäljning på Power Practical

Resultatet

En månad efter att ha automatiserat sina kampanjer för Sponsored Products ökade Power Practical försäljningen som genererades av Sponsored Products med 203 %, klicken ökade med 120 % och ACOS minskade med 3,67 %. Power Practical utnyttjade också de rapporteringsfunktioner som finns tillgängliga i Seller Central för att identifiera de söktermer som ledde till försäljning. Hittills har deras genomsnittliga månatliga försäljning som tillskrivs Sponsored Products ökat med 71 %, med en topp på 300 % tillväxt under högtidsperioden 2017. Power Practical har gått från att köra tre Sponsored Products-kampanjer till att köra över 15 kampanjer för deras 20-produktsortiment. Sponsored Products står nu för 22 % av deras månatliga försäljningsvolym.

Tips från Power Practical

  • Försäljningen som genererades av Sponsored Products ökade med 203 %och klick ökade med 120 %. ACOS reducerades med 3,67 %.
  • Den genomsnittliga månatliga försäljningen som tillskrivs Sponsored Products ökade med 71 %, med en topp på 300 % tillväxt under högtidsperioden 2017.
  • Företaget har gått från att köra 3 Sponsored Products-kampanjer till att köra över 15 kampanjer för deras 20-produktsortiment