Philips drev övervägande för sina luftrenare genom Amazon DSP i Indien

Philips Domestic Appliances är världsledande inom köksmaskiner, kaffe-, klädesvårds- och hushållsapparater, med framgångsrika produkter som Airfryer, Perfect Care Steam-generatorer och SpeedPro Max Aqua-dammsugare och många fler som används av miljontals människor varje dag över hela världen. Philips luftrenare förbättrar inomhusluftens kvalitet genom att avlägsna föroreningar som partiklar, allergener, skadliga gaser och bakterier. Philips Domestic Appliances marknadsföringsteam arbetade med Amazon Ads för att nå relevanta kunder över specifika geografiska områden i Indien för att marknadsföra luftrenarprodukter.

Nå målgrupper som söker luftrenare

Philips Domestic Appliances använde Amazon DSP för att köra displayannonsering på offsite annonsinventering över webbplatser och appar för att nå relevanta konsumenter. Förutom de centrala målgrupperna för luftrenarna på marknaden experimenterade varumärket också med målgrupper inom intressegrupper som husdjursägare, nya föräldrar och målgrupper som letar efter medicinska/respiratoriska apparater etc. Annonsmaterialet betonade varumärkets topprankade produkter i kategorin samtidigt som de också visade produktrabatter. Målgrupper skickades till en Store-sida på Amazon med SKU:er för viktiga luftrenare.

Förbättra andelen av visningar av informationssidan

Kampanjen drev en 6 % ökning av andelen informationssidesvisningar och en försäljningsökning på 32 % för Philips luftrenarprodukter.

”Detta år arbetade vi med Amazon Ads för att nå relevanta målgrupper, med avsikten att nå ut till nya målgrupper på amazon.in. Tillsammans med DSP-teamet utformades den här kampanjen för fokuserade geografiska områden för att nå relevanta segment som djurägare. Genom regelbunden övervakning optimerades kampanjen av teamet, inklusive rekommendationer om annonsmaterialförändringar, vilket ledde till att kampanjen uppnådde övergripande mål. Den här kampanjen hjälpte oss att driva trafiken till vår varumärkesbutikssida och levererade mer än ROAS-målet (avkastning på annonskostmad).”

— Dipanjan Chakraborty, marknadschef, Philips Domestic Appliances

Ansvarsfriskrivning:
Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort stora ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen, kan Amazon inte lämna någon försäkran om denna informations korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte samma resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av denna information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan ha mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, omdistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon är strängt förbjuden.