Förbättra ACOS med produktinriktning för Sponsored Display

Ett respekterat varumärke och en banbrytande byrå

PF Harris grundades 1922 och har en nästan hundraårig historia inom skadedjursbekämpningsprodukter (en nyhetsartikel från 1920-talet nämner användningen av PF Harris produkter i Vita huset under perioden då Calvin Coolidge var president). Som ett historiskt etablerat varumärke upprätthåller PF Harris sin framgång delvis genom att lägga stor vikt vid nyskapande marknadsföring. I samarbete med Ad Advance, en tjänste- och administrationsbyrå som specialiserar sig på Amazon Ads, strävade PF Harris efter upprätthålla en annonskostnad (ACOS) på 20 % samtidigt som de skalade försäljningen.

Dessutom är PF Harris produkter benägna att sälja olika mycket beroende på säsong, vilket utgjorde ytterligare en utmaning. Ad Advance fick i uppdrag att skapa annonskampanjer med justerade bud för att maximera effektiviteten och försäljningen för säsongsprodukter, samtidigt som man bibehöll det önskade ACOS på 20 % eller mindre för icke-säsongsprodukter.

Bättre tillsammans för kampanjer och testning

Ad Advance arbetade närmare kunderna och fokuserade sin strategi för Sponsored Products på produktsegmentering efter produktgrupp, kampanjmål och inriktning på bredd. Genom att fokusera på smalare inriktning för nyare och mindre granskade produkter underlättades införandet av Sponsored Products, vilket gjorde det möjligt att utöka inriktningen på bredd över tid. Med olika strategier för varje enskild produkt upprätthöll Ad Advance konsekventa granskningar av PF Harris produkter och deras individuella livscykler, så att de kunde anpassa sig strategiskt efter behov.

Videon med Sponsored Brands, för närvarande i betastadiet, gav Ad Advance möjlighet att etablera en koppling till PF Harris målgrupp. Ad Advances VD Joe Shelerud beskriver videon för Sponsored Brands (betaversionen) som ”en fantastisk introduktion till vår blandning av annonser”.

I Ad Advances strategi för PF Harris ingår att använda Sponsored Products för att hitta de bästa produktkandidaterna för kampanjer med produktinriktning för Sponsored Displays. ”Alla våra kampanjer med Sponsored Displays är integrerade med och kopplade till våra inriktningskampanjer och annonsgrupper för Sponsored Products”, förklarar Shelerud. ”Genom att länka samman de två annonstyperna har vi ett nästan kontinuerligt flöde av nya produkter i våra kampanjer med Sponsored Display.” Produkter med de bästa resultaten inom Sponsored Products presenterades sedan i kampanjerna med Sponsored Display, både på varumärkets egna och konkurrenternas produktinformationssidor.

Använda Amazon Ads API för länkning och rapportering

”En av nycklarna till vår framgång är Amazon Ads API”, säger Ad Advances VD Joe Shelerud. Med Amazon Ads API fick Ad Advance kontinuerligt tillgång till data som hjälpte dem att identifiera söktermer, nyckelord och produkter. Amazon Ads API gjorde det dessutom möjligt för Ad Advance att granska data från Sponsored Products, Sponsored Brands och kampanjer med Sponsored Display tillsammans, vilket gav dem en helhetsbild av övergripande kampanjresultat som var avgörande för ytterligare optimering.

Ny produktinriktning, förbättrade resultat

Ad Advance hade tidig åtkomst till betaversionen av produktinriktning med Sponsored Display. Den förbättrade nya produktinriktningen för Sponsored Display resulterade i en förbättring av ACOS på 240 %.

Om man tittar på de övergripande resultaten för alla annonstyper uppnådde PF Harris rekordförsäljning i juli 2020 med en ACOS på i genomsnitt 17,4 %. För närvarande är PF Harris på väg att uppnå 5,5 gånger så hög ROAS i slutet av 2020.

Ad Advances VD Joe Shelerud anser att PF Harris öppenhet och tillit har bidragit till framgångarna med kampanjen. ”Vi känner oss väldigt glada över att ha kunder som PF Harris, som är öppna för att prova nya funktioner och annonstyper, till exempel Sponsored Display-annonser”, säger Shelerud. ”Eftersom Ad Advance är inriktade på att snabbt testa och implementera nya funktioner anser vi att den här metoden som baseras på att själv ta initiativet ger våra kunder en konkurrensfördel.”