Nokia ökade antalet konverteringar och ROAS med en strategi för trattmarknadsföring på Amazon.in

Nokia är ett globalt telekommunikationsföretag som lanserar innovationer för mobila, fasta och molnbaserade nätverk. År 2017 gjorde Nokia en nylansering i Indien av den ikoniska 3310-modellen. Sedan dess har Nokias smartphone-portfölj utökats och omfattar nu många olika erbjudanden med olika prispunkter.

På grund av frekventa lanseringar från olika varumärken är smartphones i det mellersta prissegmentet utsatta för hög konkurrens. I september 2020 ville Nokia öka varumärkeskännedom kring sin 5.3-serie på Amazon under perioden före Diwali, en högtid som firas i Indien. Varumärket ville nå konsumenter som främst letade efter en ny smartphone.

För den här kampanjen bestämde Nokia sig för att fokusera på att förmedla 5.3-seriens funktionella egenskaper för att skilja telefonen åt från andra varumärken.

I kampanjens första fas fokuserade Nokia på kännedom. De använde sig av displayannonsering på Amazon.in med en uppmaning till handling: ”Meddela mig”. Knappen ”Meddela mig” på Amazon.in låter kunder uttrycka sitt intresse för uppdateringar och information om ett evenemang, en kampanj, en produkt eller en tjänst.

I nästa fas gjorde Amazons programmatiska lösning, Amazon DSP, det möjligt för Nokia att nå kunder på marknaden vid olika beröringspunkter längs med deras produktsöknings- och shoppingresor. Nokia använde sig av insikter relaterade till avsikt med köp och shoppingmönster för att identifiera följande konsumentgrupper:

  • Kunder på marknaden för smartphones i det mellersta prissegmentet
  • Nokia smartphone-webbläsare
  • Konsumenter som visat intresse under kampanjens första fas (”Meddela mig”)

För att nå konsumenter som letade efter smartphones använde Nokia sig av sponsrade annonskampanjer för att skapa synlighet på Amazon.in och tog hjälp av varumärkesrelaterade nyckelord och kategorinyckelord.

Ökad konvertering och ROAS

Med den här kampanjen ökade konverteringarna för Nokia-telefoner med 19 % och avkastningen på annonskostnader (ROAS) ökade med 77 % jämfört med deras kampanjer under 2019.

Under tredje kvartalet 2020 noterades en stor uppdämd efterfrågan på smartphones, vilket för oss innebar att konsumenternas beslutsresor skulle bli rörigare och kortare. Eftersom allt fler konsumenter inleder sin efterforskning med att söka efter produkter online skapade vi en strategi för trattmarknadsföring på Amazon för att nå ut till målgrupper på marknaden. Strategin omfattade allt från produktkännedom till övervägande, köp och förespråkande av produkten. Kampanjerna levererade till vår stora glädje en ROAS på 30x.

– Kriti Arneja, chef för digital marknadsföring på HMD Mobile India Private Limited

Läs mer om hemelektronik.

Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort rimliga ansträngningar för att sammanställa den information som lämnats, lämnar Amazon ingen försäkran om denna informations riktighet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte liknande resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon, är strängt förbjuden.