Fallstudie

Advantage Unified Commerce genererar varumärkeskännedom för Nature's Path

Spilld granola med choklad och hallon

Nature's Path, ett av Nordamerikas populäraste varumärken för ekologiska frukostar och mellanmål, har sålt i Amazon Store sedan 2007. Nature's Path har vanligtvis sålt ”direkt till överallt” (DTE) och nyligen samarbetade varumärket med Amazon Ads avancerade partner Advantage Unified Commerce (AUC) för att hjälpa till att hantera DTE-verksamheten och produktportföljen i Amazon Store.

Nature’s Path gav AUC i uppdrag att etablera varumärket i en populär kategori genom att hjälpa till att nå nya varumärkeskunder och samtidigt fortsätta betjäna de vanliga kunderna på Amazon. Ett viktigt delsteg för att uppnå dessa mål var att skapa en strategi för att öka varumärkeskännedom och lojalitet. Viktiga resultatindikatorer omfattade avkastning på annonskostnader (ROAS) och genomsnittlig kostnad per klick (aCPC).

Förbereda Nature’s Path på framgång med högkvalitativt annonsmaterial och beta-deltagande

AUC:s varumärkeschefer samarbetade med Nature's Path för att hjälpa till att positionera dem för framgång genom att skapa A+-innehåll för olika produkter i deras katalog. AUC och Nature’s Path använde Amazon Ads betafunktioner med Sponsored Brands-video genom att infoga animerat videoannonsmaterial med deras populäraste produkter, detta i kombination med utvalda livsstilsfoton i Sponsored Brands-kampanjerna.

När det gällde budgivningsstrategier som kunde komplettera deras video- och bildformat med Sponsored Brands valde AUC att försöka utöka kategoriinriktningen för Nature’s Paths produkter. AUC valde nyckelord baserat på historiska resultat för kategorin ”ekologiskt” i kombination med tre prioriterade ASIN:er som bilder och ett nyckel-ASIN som videoannons. Därifrån testade, lärde sig och upprepade AUC kampanjerna för att bygga en solid baslinje och optimera den för att uppnå målen.

Resultaten av AUC:s tillvägagångssätt

Genom att använda AUC:s strategi fick Nature's Path en ökning på 2 gånger av klickfrekvens (CTR), en ökning på 1,5 gånger av ROAS och en minskning på 50 % av aCPC.1

quoteUpUnderskatta inte kraften av att kombinera Sponsored Brands-video med dina Sponsored Brands-kampanjer. Genom att fortsätta optimera kunde vi överträffa Nature’s Paths mål.quoteDown
– Chelsea Dunlap, medieansvarig, Advantage Unified Commerce

Med en anpassad metod som involverade flera slags annonsmaterial lyckades Nature's Path öka kännedom och övervägande, och AUC har gjort denna marknadsföringsstrategi med Amazon Ads till sitt kännemärke.

1 Källa: Nature's Path, USA, 2022.