Max Life Insurance använde Amazon Ads för att öka antalet kvalitetsleads

Det ledande livförsäkringsbolaget Max Life Insurance vill säkra framtiden för sina kunder. Varumärket anser att deras försäkringslösningar är mest lämpade för familjeorienterade, digitalt betalningskunniga, avlönade målgrupper som är över 25 år gamla. De arbetade med att identifiera relevanta digitala kanaler för att nå sådana målgrupper.

Under Q2 2021 arbetade Max Life och iProspect tillsammans med Amazon Ads för att genomföra en undersökning (stickprovsstorlek: 1320) för att bättre förstå Amazons målgrupper. De fann att 44 % av de tillfrågade var villiga att köpa speciallivförsäkring online, och 34 % av de tillfrågade var villiga att köpa speciallivförsäkring under de kommande tre månaderna.

Nå rätt målgrupper

Amazon Ads-teamet rekommenderade anpassade segment, inklusive: 1) fitnessentusiaster, 2) föräldrar/nya föräldrar, 3) teknikentusiaster, 4) kunder för hälsoprodukter och läkemedel, 5) köpare av säkerhetskameror, 6) köpare av bärbara datorer och 7) köpare av medelhögt till högt prissatta smartphones. De använde också följande signaler för att nå relevanta målgrupper: åldersintervall på 25-44 år, kreditkort/betalkort/UPI (Unified Payment Interface)/mobila banktjänster och köpbenägenhet i övre 30–50:e percentilen.

Amazon DSP utnyttjades för att nå dessa målgrupper genom visningsannonser på Amazon.in. Annonsklick förde målgruppen till Max Life-webbplatsen, där de kunde lära sig mer om försäkringsprodukterna, och intresserade konsumenter kunde också dela sina kontaktuppgifter med varumärket. Remarketing genomfördes för att påminna intresserade målgrupper. För att öka målgruppens räckvidd identifierades nya målgruppssegment varje månad genom interna överlappningsrapporter för målgrupper.

Öka antalet kvalitetsleads

Under Q2 2021 kom cirka 23 % av alla leads-genereringar för Max Lifes speciallivförsäkringar från annonsvisning av Amazon (jämfört med 2 % under Q2 2020). 66 % av alla leads som genererats befanns vara relevanta.

”I en strävan att stödja vår affärstillväxt måste vi kontinuerligt experimentera med nyare kanaler. Amazon Ads har blivit en användbar och skalbar kanal för oss tack vare en samverkan av flera faktorer: relevanta målgrupper, unika målgruppslösningar, budgivningsfunktioner i Amazon DSP och ett djupt engagerat kontohanteringsteam.”

– Sameer Jain, vd för digital försäljning, Max Life Insurance

”Många av våra kunder har kört framgångsrika kampanjer med Amazon Ads. Max Life kombinerade annonsvisning på Amazon.in med robusta målgruppslösningar för att nå relevanta målgrupper. Amazon Ads håller snabbt på att bli oumbärligt inom kampanjplanering. Med Amazon Ads har Max Life kunnat leverera skala och samtidigt hållit kostnaderna på stabila nivåer.”

– Rubeena Singh, vd, iProspect

Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort rimliga ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen kan Amazon inte lämna någon försäkran om dess korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte samma resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon, är strängt förbjuden.