ROI Revolution använder Amazon Marketing Cloud-insikter för att optimera resultat från Sponsored Products och Amazon DSP för Lenovo

Vill hitta optimala vägar till köp

Lenovo – ett globalt teknikproduktföretag – bestämde sig för att identifiera strategier med hjälp av Amazon Ads-produkter och lösningar för att öka den totala försäljningen för produkter med hög lagerprioritet och samtidigt bibehålla sina mål på avkastningen på annonskostnader (ROAS) och köpfrekvensen. De ville bättre förstå hur olika Amazon Ads-lösningar gjorde det möjligt för målgrupper att engagera sig med deras varumärke i Amazon-butiken under kundernas inköpsresa – de ville särskilt veta hur SponsoredProducts- och Amazon DSP-annonser fungerar tillsammans.

För att hjälpa till att uppnå sina Amazon Ads-mål, samarbetade Lenovo med ROI Revolution, en digital marknadsföringsbyrå för digital marknadsföring vars digitala experter hjälper varumärken att förstärka tillväxten genom flerkanaliga digitala annonseringsstrategier .

Utvärdera kampanjer för Lenovo

ROI Revolution-teamet tillhandahöll strategier för att hjälpa Lenovo att få kontakt med nya och relevanta målgrupper under hela deras inköpsresa. För att hjälpa till att få kontakt med nya målgrupper som ännu inte engagerar sig i Lenovos varumärke i Amazon-butiken, konfigurerade ROI Revolution kampanjtester via Amazon DSP som inkluderade kontextuella, på marknaden, och Twitch-prospekteringsmålgrupper. De skapade också en ny produktlansering för Lenovo som inkluderade detaljerade produkttitlar, produktposttext från produktinformationssidor samt bilder, video, A+-innehåll och annonseringsstrategier på produktnivå som ska implementeras i Sponsored Products och Amazon DSP.

”Vi har ett nära samarbete med medlemmar i både Lenovos försäljnings- och marknadsföringsteam om strategier som inte bara hjälper till att öka tillväxten för annonsgenererad försäljning, utan också driva deras övergripande verksamhet framåt i Amazon-butiken. Med Amazon Marketing Cloud får vi en bättre förståelse för hur målgrupper interagerar med Lenovos varumärke. Tack vare viktiga insikter i beröringspunkter under hela inköpsresan kan vi fokusera våra annonseringsstrategier på att nå rätt målgrupper på rätt sätt.”
— Kayla Aves, Retail Media Strateg, ROI Revolution

Under fjärde kvartalet 2021 började ROI Revolution använda Amazon Marketing Cloud för att få hjälp att utvärdera effektiviteten i Lenovos kampanjer för Amazon DSP och Sponsored Products. De använde sig av Amazon Marketing Clouds bibliotek för instruktionsfrågor för att hämta en överlappningsrapport som jämför Lenovos kampanjer för Sponsored Products och Amazon DSP produkter under Q3 2021 och bedömde skillnaden i unik räckvidd och köpfrekvens för tre testgrupper:

  • Målgrupper som endast har anslutit sig till Sponsored Products-annonser
  • Målgrupper som endast har anslutit sig till Amazon DSP-annonser
  • Målgrupper som har anslutit sig till både Sponsored Products- och Amazon DSP-annonser

Resultat som erhållits genom Amazon Marketing Cloud

Baserat på insikterna som erhållits genom Amazon Marketing Cloud, från 10 juli 2021 till 24 september 2021, upptäckte ROI Revolution följande:

  • Grupp 3 (målgrupper som anslutit sig till både Sponsored Products- och Amazon DSP-annonser) var 2,13 gånger mer benägna att göra ett köp med Lenovo i Amazon-butiken än grupp 1 (målgrupper som endast anslutit sig till annonser med Sponsored Products)1
  • Grupp 3 (målgrupper som anslutit sig till både Sponsored Products- och Amazon DSP-annonser) var 21 gånger* mer benägna att göra ett köp med Lenovo i Amazon-butiken än grupp 2 (målgrupper som endast anslutit sig till Amazon DSP-annonser)

Denna analys via Amazon Marketing Cloud hjälpte ROI Revolution att visa effekterna av Amazon Ads-kampanjer mellan olika kanaler, vilket gav Lenovo djupare insikter om dess resultat mellan flera kanaler. De utnyttjade dessa lärdomar inför storhelgssäsongen Q4 2021 för att anpassa sina medieinvesteringar i Sponsored Products- och Amazon DSP-kampanjer. Lenovo observerade en ökning av annonsgenererad försäljning i Amazon-butiken med 170 % under den period som denna strategi implementerades jämfört med deras annonsgenererade försäljning för Q4 2020, med endast 64 % ökning av medieutgifterna.2

”Vi tillskriver framgången för storhelgssäsongen 2021 till den ökade kännedomen som vi byggt upp inför ”Turkey 5-perioden” (de 5 dagarna mellan tacksägelsedagen och cybermåndagen) med våra Amazon DSP-strategier, vilket är kunskaper vi hämtat från Amazon Marketing Cloud-överlappningsrapporter.”
– Camille Bagwell, marknadschef för detaljhandel, Lenovo

1 Data från annonsören, från 2021-07-10 till 2021-09-24, USA.
2 Data från annonsören, jämförelse mellan Q4 2020 och Q4 2021. Dessa resultat baseras på en enskild annonsörs användning av denna Amazon Ads-produkt och är inte ett tecken på framtida resultat.